Ara

KİTAP

Arşiv
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
525 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
190 TLSepete Ekle
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
180 TLSepete Ekle
Destekleyici Psikoterapiye Giriş
100 TLSepete Ekle
Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik – Birleşik ve Ayrışık Tedavi
125 TLSepete Ekle
Psikanalitik Psikoterapiler
365 TLSepete Ekle
Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi – Temel Metin
170 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
240 TLSepete Ekle
Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı
70 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
60 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
380 TLSepete Ekle
Psikanaliz ve Psikoterapi
245 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
60 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
70 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
555 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
165 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
185 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
280 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
730 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
555 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
230 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
190 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
330 TLSepete Ekle
ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU
320 TLSepete Ekle
PSİKOFARMAKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ
245 TLSepete Ekle
Psikiyatride Araştırmaya Giriş
280 TLSepete Ekle
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon
310 TLSepete Ekle
Psikiyatride formülasyon
225 TLSepete Ekle
İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu
120 TLSepete Ekle
Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi
175 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Psikofarmakoloji
360 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale