Ara

KİTAP

Arşiv
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
635 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
230 TLSepete Ekle
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
215 TLSepete Ekle
Destekleyici Psikoterapiye Giriş
160 TLSepete Ekle
Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik – Birleşik ve Ayrışık Tedavi
150 TLSepete Ekle
Psikanalitik Psikoterapiler
445 TLSepete Ekle
Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi – Temel Metin
210 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
290 TLSepete Ekle
Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı
90 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
70 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
460 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
70 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
90 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
680 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
200 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
225 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
340 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
890 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
680 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
280 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
190 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
405 TLSepete Ekle
ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU
385 TLSepete Ekle
PSİKOFARMAKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ
300 TLSepete Ekle
Psikiyatride Araştırmaya Giriş
340 TLSepete Ekle
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon
310 TLSepete Ekle
Psikiyatride formülasyon
275 TLSepete Ekle
İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu
140 TLSepete Ekle
Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi
200 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Psikofarmakoloji
420 TLSepete Ekle
Askeri Psikiyatri
155 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale