KİTAP

Arşiv
Psikiyatride Güncel 2021 Seti
22,5 TLSepete Ekle" %>
Psikiyatride Güncel 2020 Seti
45 TLSepete Ekle" %>
Yeme Bozuklukları ve Obezite - Tanı ve Tedavi Kitabı
75 TLSepete Ekle
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
96 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
42 TLSepete Ekle
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
75 TLSepete Ekle
Destekleyici Psikoterapiye Giriş
55 TLSepete Ekle
Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik – Birleşik ve Ayrışık Tedavi
55 TLSepete Ekle
Psikanalitik Psikoterapiler
75 TLSepete Ekle
Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi – Temel Metin
82 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
82 TLSepete Ekle
Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı
21 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
15 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
60 TLSepete Ekle
Psikanaliz ve Psikoterapi
42 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
42 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
42 TLSepete Ekle
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
75 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
100 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
21 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
123 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
42 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
55 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
72 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
150 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
90 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
132 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
108 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
50 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
45 TLSepete Ekle
OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
45 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
75 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale