Ara

KİTAP

Arşiv
Psikiyatride Güncel 2021 Seti
22,5 TLSepete Ekle" %>
Psikiyatride Güncel 2020 Seti
45 TLSepete Ekle" %>
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
125 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
55 TLSepete Ekle
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
100 TLSepete Ekle
Destekleyici Psikoterapiye Giriş
70 TLSepete Ekle
Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik – Birleşik ve Ayrışık Tedavi
70 TLSepete Ekle
Psikanalitik Psikoterapiler
100 TLSepete Ekle
Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi – Temel Metin
105 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
105 TLSepete Ekle
Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı
27 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
20 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
95 TLSepete Ekle
Psikanaliz ve Psikoterapi
55 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
55 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
55 TLSepete Ekle
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
100 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
130 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
27 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
160 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
55 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
70 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
95 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
195 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
120 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
170 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
140 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
65 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
70 TLSepete Ekle
OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
70 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
100 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale