Ara
Eddie

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Niyazi UYGUR

Yayın yılı

2022 (Güncellenmiş 4. Baskı)

Cilt bilgileri

399 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Niyazi Uygur
Önyazı Fatih Öncü

1.  ADLİ PSİKİYATRİ: HUKUK VE TIP DİLİ ARASINDA ÇEVİRİ Mustafa SERCAN
2.  BİLİRKİŞİLİK VE ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME Doğan YEŞİLBURSA
3.  CEZA HUKUKUNDA ADLİ PSİKİYATRİ
 A. CEZA SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ Fatih ÖNCÜ, Mustafa SERCAN
 B. CEZA HUKUKUNDA MAĞDURLARIN ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Hüseyin SOYSAL
4.  ADLİ PSİKİYATRİDE TEDAVİ UYGULAMALARI Fatih ÖNCÜ, M. Can GER
5.  TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI M. Can GER, Ahmet TÜRKCAN
6.  ALKOL-MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Cüneyt EVREN, Fatih ÖNCÜ
7.  YURTTAŞLIK HUKUKUNDA (MEDENİ HUKUK) ADLİ PSİKİYATRİ Mustafa SERCAN
8.  ÇOCUK VE ERGENLERDE ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Ali Evren TUFAN, Mustafa SERCAN
9.  ADLİ PSİKİYATRİDE ETİK SORUNLAR Ayşe Solmaz TÜRKCAN
10. HEKİMİ YANILTICI DAVRANIŞ Hüseyin SOYSAL
11. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE ENGELLİLER İLE İLGİLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Fatih ÖNCÜ, Osman Haluk ARSLAN
12. HEKİMİN SUÇU İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hüseyin SOYSAL
13. EVDE BAKIM ÜCRETİNDEN YARARLANACAK PSİKİYATRİK OLGULAR Ahmet TÜRKCAN, Ayşe Solmaz TÜRKCAN
14. KADINA YÖNELİK ŞİDDETE PSİKİYATRİK, HUKUKİ VE SOSYAL AÇIDAN YAKLAŞIM B. Rahşan ERİM, Fatih ÖNCÜ
15. SÜRÜCÜLER, SİLAH BULUNDURANLAR VE ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARININ PSİKİYATRİK İNCELEMELERİNDE İLKELER Mehmet YUMRU, Burcu Rahşan ERİM

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni
Adli psikiyatri adaletin sağlanmasında bilirkişilik hizmeti ile yargıya bilimsel görüş bildirirken, yargı kararı ile tedavi için gönderilen olgulara tedavi hizmeti sunarken ya da diğer mevzuat gereği psikiyatrik değerlendirmeleri yaparken psikiyatri uzmanlarının klinik beceri ve deneyimlerini en yoğun ve dikkatli uygulayarak emek verdikleri bir alan. Bu alanda en önemli kaynaklardan birisi olan Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu’nun ilk baskısı üzerinden 15 yıl geçmiş bulunuyor. Bu süre içerisinde kitabın 4. kez güncellenmesi hem gördüğü ilgi hem de ülkemizin yasal mevzuatlarında yapılan çok sayıdaki değişikliklerden kaynaklanmakta... Aynı zamanda hala adli psikiyatri konusunda en kapsamlı uygulama kılavuzu olmasındandır.

Kitapta yazarlar yakın zamana kadar olan yasal değişiklikleri içeriğe aktarırken uygulamadaki deneyimlerini ve yorumlarını da yansıtmaya çalıştı. Ülkemizin her yanında farklı kurumlarda görev yapan ya da psikiyatri alanında eğitim gören meslektaşlarımızın pratik olarak yaşayacakları her konuda yol gösterici olmaya çalışılmıştır. Son yıllarda giderek artan ve artmaya devam edecek olan yüksek güvenlikli adli psikiyatri kurumlarında görev yapan meslektaşlarımız için uygulamada yaşayacakları sorunlarla baş etmede büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hukuk alanında çalışanlara da ruh sağlığı ile ilgili konularda önemli bir kaynakI olmaya devam edecektir.

Sepete Ekle

Eddie

ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİK EL KİTABI

ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİK EL KİTABI

Yayın yönetmenleri

Bengi SEMERCİ, Evren TUFAN, Sebla GÖKÇE

Yayın yılı

2022 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

236 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru Aldemir
Önyazı Bengi SEMERCİ, Evren TUFAN, Sebla GÖKÇE

1.  Çocuk ve Ergenlerde Klinik Psikiyatrik Değerlendirme Yankı YAZGAN, Elif AKIN
2.  Çocuk ve Gençlerde İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri ve Kullanılan İlaç Gruplarının Özellikleri Bengi SEMERCİ, Mesut SARI
3.  Mental Retardasyon Şaziye Senem BAŞGÜL
4.  İletişim Bozuklukları Onur Tuğçe POYRAZ FINDIK, Funda GÜMÜŞTAŞ
5.  Otizm Spektrum Bozukluğu Özgür ÖNER
6.  Çocuk ve Gençlerde Psikotik Bozukluklar Beril TAŞKIN
7.  Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Zehra TOPAL, Ali Evren TUFAN
8.  Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları Serdar KARATOPRAK, Özlem ÖZCAN
9.  Çocuk ve Ergenlerde Obsesif-Kompulsif Bozukluk Emrah Cem BAYRAM, Didem Behice ÖZTOP
10. Tik Bozuklukları Sebla GÖKÇE, Gresa ÇARKAXHİU BULUT
11. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Serhat NASIROĞLU, Özge GİZLİ ÇOBAN
12. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu R. Duygu TEMELTÜRK, Birim Günay KILIÇ
13. Özgül Öğrenme Bozukluğu Kevser NALBANT, S. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
14. Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Arzu ÖNAL SÖNMEZ
15. Çocuk ve Ergenlerde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Gözde YAZKAN AKGÜL, Ayşe Burcu ERDOĞDU
16. Alkol Madde Kullanım BozukluklarıÖmer KARDAŞ, Zeki YÜNCÜ
17. Çocuk ve Ergenlerde Sık Karşılaşılan Sosyal ve Adli Konular Ahmet ÖZASLAN, Elvan İŞERİ

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni
Ruhsal hastalıkların birçoğu çocukluk ve ergenlik dönemlerinde başlamakta ve erişkinlik döneminde devam etmektedir. Bu sorunları tanımak, gelişimleri ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışanlar kadar, bu sorunlarla erişkinlik döneminde karşılaşan uzmanlar açısından da önemlidir.
Çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan ve erişkinlik döneminde devam eden sorunlar için hastaların iki bilim dalı arasında sorunsuz geçişlerinin sağlanması, tedavilerin aksamadan devam etmesi ve geçiş süreçlerinde yapılması gereken ortak çalışmalar, son yılların en çok gündemde olan konularındandır.
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin daha önce yayınladığı “Psikiyatride Güncel” dergisinin “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı” sayısına gösterilen ilgi, alanda çalışan herkesin klinikte kullanabileceği temel bilgileri içeren bir el kitabı hazırlanması düşüncesini oluşturmuştur. Kitapta temel konular seçilmiş, dergide yer alan yazıların bir kısmı gözden geçirilerek, yenilenmiş ve hazırlanmıştır.
On yedi başlık halinde hazırlanan bu kitap, hem teorik hem de klinik uygulamaya yönelik bilgiler açısından doyurucu bir içeriğe sahiptir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı pratiğinde daha sık karşılaşılan bazı ruhsal hastalık ve durumlara ek olarak, hem çocuk hem de erişkin psikiyatrisinde gördüğümüz temel ruhsal bozuklukların tanı ve tedavi süreçleri ele alınmıştır. Ayrıca kitabın sonunda, çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan sosyal ve adli konular gibi önemli bir alan da göz ardı edilmemiştir. Kitabın tüm ruh sağlığı çalışanları ile hastalarımız için faydalı olmasını sağlayacak bir el kitabı olması amaçlanmıştır.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Depresyon Bilgisi ve Tedavisinde Yenilikler – Olgularla Depresyonda Yeni Gelişmeler

psikiyatri'de güncel

Temmuz 2022 sayısı çıktı:

Depresyon Bilgisi ve Tedavisinde Yenilikler – Olgularla Depresyonda Yeni Gelişmeler

 

Psikiyatride Güncel

Depresyon Bilgisi ve Tedavisinde Yenilikler – Olgularla Depresyonda Yeni Gelişmeler

 

Cilt: 12 Sayı: 3 (Yaz – 2022)

Konuk Yayın Yönetmeni:

Devran Tan

Genel Yayın Yönetmeni:

Mustafa Sercan

Yayın Yönetmenleri:

Simavi Vahip, Ömer Aydemir, Timuçin Oral

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Artuner Deveci, Aylin Ertekin Yazıcı, Burcu Rahşan Erim, Damla İșman Haznedaroğlu, Gamze Akçay Oruç, Medine Yazıcı, Özlem Kuman Tunçel, Pınar Çetinay Aydın, Sedat Batmaz, Serhan Işıklı

Sayıyı yayına hazırlayan yayın kurulu üyesi:

Sedat Batmaz

Yayın Hedefleri:

Bu sayıda depresyonun etiyopatogenezindeki yeni gelişmelerden tedavisindeki yeniliklere, nörobiyolojisinde yani anlaşılan noktalardan anne-babaların ve ergenlerin yaşadığı depresyona, anksiyete ve alkol-madde kullanımının elik ettiği depresyon tablolarından depresyondaki bilişsel bozukluklar için yapılabileceklere kadar uzanan geniş bir yelpazede son dönemdeki gelişme ve yenilikler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir.

Bu Sayının Konusu
Depresyon Bilgisi ve Tedavisinde Yenilikler – Olgularla Depresyonda Yeni Gelişmeler

Önsöz

Depresyon etiyopatogenezinde yeni yaklaşımlar
Deniz Ceylan, Ayşegül Özerdem

Depresyon tedavisinde yeni gelişmeler
Şeref Can Gürel, Kadir Özdel

Depresyonda nörobiyolojik açıdan tanı ve tedavide yeni gelişmeler
Sermin Kesebir, Sibel Çakır

Annenin ve babanın depresyonu: Perinatal, postpartum ve menopoz dönemi depresyon bilgilerinin güncellemesi
Fisun Akdeniz, Esra Yazıcı

Ergenlerde depresyon
Zerrin Topçu Bilgen, Işılay Altıntaş

Alkol-madde kullanım bozukluğu ek tanılı depresyon: Yeni gelişmeler
Ebru Aldemir

Anksiyeteli depresyon
Raşit Tükel

Depresyonda bilişsel bozukluklara yaklaşım
Safiye Zeynep Tatlı, Vesile Şentürk Cankorur

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Küresel Salgın Döneminde Ruh Sağlığı: Covid Pandemisinden Öğrendiklerimiz

psikiyatri'de güncel

Nisan 2022 sayısı çıktı:

KÜRESEL SALGIN DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞI: COVİD PANDEMİSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

 

Psikiyatride Güncel

Küresel Salgın Döneminde Ruh Sağlığı: Covid Pandemisinden Öğrendiklerimiz

 

Cilt: 12 - Sayı: 2 (Bahar 2022)

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Artuner Deveci, Aylin Ertekin Yazıcı, Medine Yazıcı, Pınar Çetinay Aydın, Sedat Batmaz, Özlem Kuman Tunçel, Damla İşman Haznedaroğlu

Sayıyı yayına hazırlayan yayın kurulu üyesi:

Aylin Ertekin Yazıcı, Ömer Aydemir, Medine Yazıcı, Sedat Batmaz, Damla İşman Haznedaroğlu

Yayın Hedefleri:

Bu sayıda, tarihe kayıt düşmek amacıyla, COVİD-19 küresel salgınının ruh sağlığına olan etkileriyle mücadelede ülkemizde yapılanların çeşitli başlıklar altında derlenmesi ve okuyucuya ulaştırılması hedeflenmiştir

Bu Sayının Konusu
Küresel Salgın Döneminde Ruh Sağlığı: Covid Pandemisinden
Öğrendiklerimiz

Önsöz
Aybeniz Civan Deniz, Ömer Böke

Küresel salgın döneminde ruh sağlığı hizmetinin örgütlenmesi: Güncel bilginin uygulamaya yansıtılması ve hizmetin düzenlenmesi, eşgüdümü
Koray Başar, Rabia Bilici

Küresel salgın döneminde yataklı ruh sağlığı hizmetleri
Aslı Enez Darçın, Merih Altıntaş

Küresel salgın döneminde ayakta ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, ilkeler, zorluklar ve çözüm önerileri
Emre Mutlu

Bulaşıcı etkenlerle karşılaşanlara yönelik ruh sağlığı hizmetleri: bir konsültasyon  liyezon psikiyatrisi modeli oluşturmak
Özen Önen Sertöz

Küresel salgın döneminde ruh sağlığı açısından duyarlı gruplar
Özlem Kuman Tunçel

Küresel salgın ve sonrasında ruh sağlığını koruma ve geliştirme
Aybeniz Civan Kahve, Yunus Hacımusalar

Küresel salgınla mücadelede toplumsal gereksinimler: komplo teorileriyle, bölmelerle mücadele
Sinan Alper

Küresel salgın döneminde sağlık ekiplerine yönelik ruh sağlığı desteği
Ejder Akgün Yıldırım

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar

psikiyatri'de güncel

Ocak 2022 sayısı çıktı:

YAŞAM BOYU NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

 

Psikiyatride Güncel

Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar

 

Cilt: 12 - Sayı: 1 (Kış 2022)

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Artuner Deveci, Aylin Ertekin Yazıcı, Medine Yazıcı, Pınar Çetinay Aydın, Sedat Batmaz, Özlem Kuman Tunçel, Damla İşman Haznedaroğlu

Sayıyı yayına hazırlayan yayın kurulu üyesi:

Özlem Kuman Tunçel, Simavi Vahip

Yayın Hedefleri:

Bu sayıda Nörogelişimsel bozukluk (NGB) tanısının çocukluktan erişkinliğe uzanan bir tanı olduğu, geçiş dönemlerinin özellikleri, daha önce tanı konmamış NGB’lerin yetişkinlerdeki klinik görünümü, NGB’nin neden olduğu sosyal zorluklar ile işlevsellik kaybının kişinin hayatını nasıl etkilediği ve nörobilişsel zeminden kaynaklanan eşlikçi durumlar ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve okuyucuya ulaştırılması hedeflenmiştir.

Bu Sayının Konusu
Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar

Önsöz
Cem Atbaşoğlu, M. Yankı Yazgan

Otizm spektrum bozukluğu bir çocukluk dönemi problemi değildir
M. Yankı Yazgan

Yetişkin psikiyatrisinde nörogelişimsel bozuklukların tanınmasıneden önemlidir?
E. Cem Atbaşoğlu

Nörogelişimsel bozuklukların yaşam boyu seyri ve erişkinlikteki görünümü
Burcu Özbaran, Sezen Köse

Erişkin hastalardaki nörogelişimsel bozukluklarda ayırıcı tanı ve ek tanı
Direnç Sakarya

Nörogelişimsel bozukluklarda genel tıbbi ve genetik değerlendirme
Burçin Çolak, Yasemin Hoşgören Alıcı

Yetişkinliğe geçiş: Nörogelişimsel bozukluğu olan bireylerde eğitim,istihdam, aile, arkadaşlık ve evlilik
Onur Tuğçe Poyraz Fındık, Funda Gümüştaş

Otizm spektrumundaki tanımlar ve psikopatoloji
Birim Günay Kılıç, Öykü Mançe Çalışır

Yetişkinlerde nörogelişimsel bozukluklara yaklaşım:Otizm spektrum bozukluklarında psikososyal ve tıbbi müdahaleler
Gresa Çarkaxhiu Bulut, Özlem Çakıcı

Sepete Ekle

GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
250 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
385 TLSepete Ekle
OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
160 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
225 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
45 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
420 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
275 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
140 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
125 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
420 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
55 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
45 TLSepete Ekle
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
215 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
45 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
160 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
180 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale