Ara
Eddie

TELEPSİKİYATRİNİN TEMEL İLKELERİ

Yayın yönetmenleri

Hakan Karaş, İlker Küçükparlak

Yayın yılı

2024 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

282 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

 

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz Simavi Vahip

 1. Telepsikiyatri Etiği      Fatih Artvinli, Ceren İlikan Rasimoğlu
 2. Çevrim İçi Tıp Eğitimi      Barış Sezer
 3. Telepsikiyatride Videokonferans Uygulamaları: Görüntü ve Ses Kullanımı     Mehmet Güzel, Meltem Gönden
 4. Psikotik Bozukluklarda Telepsikiyatri       Meram Can Saka, Rifat Serav İlhan
 5. Duygudurum Bozukluklarında Telepsikiyatri    E. Timuçin Oral
 6. Anksiyete Bozukluklarında Telepsikiyatri     Cenan Hepdurgun, Şebnem Pırıldar
 7. Madde Kullanım Bozukluklarında Telepsikiyatri Uygulamaları     Cüneyt Evren, Müge Bozkurt
 8. Çocuk ve Ergen Telepsikiyatrisi     Yankı Yazgan, Herdem Aslan Genç
 9. Toplum Temelli Ruhsal Rehabilitasyon Uygulamalarında Telepsikiyatri    Tülay Satı Kırkan, Umut Karasu
 10. Adli Telepsikiyatri     Yasin Hasan Balcıoğlu, Fatih Öncü
 11. Çevrim İçi Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi Uygulamaları     Yücel Yılmaz
 12. Telepsikiyatri Uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Terapiler    Arzu Erkan
 13. Telepsikiyatri ve EMDR    Ersin Uygun, Alişan Burak Yaşar
 14. Çift Terapilerinde Telepsikiyatri Uygulamaları Hanife Yılmaz Çengel
 15. Kriz ve Afetlerde Telepsikiyatri     Ceylan Ergül
 16. Psikiyatri Hemşireliğinde Telesağlık     Derya Tanrıverdi, Safiye Özgüç
Açıklama Metni
        Telepsikiyatri, pandemi döneminde mesleki uygulamalarımızda yoğun ve önemli bir yer alırken pandeminin gerilemesi ile olağan, doğal ve aynı ortamda insan insana karşılaşmayı esas alan değerlendirme yapma ve hizmet verme uygulamamıza önemli ölçüde geri döndük. Ancak bu dönemde de başta hastalarımızın yoğun talepleri ve gereksinimleri olmak üzere birçok nedenle telepsikiyatri yaşamımızdan tamamen çıkmadı. Hemen her meslektaşımız farklı şehirlerden ya da yurtdışından

hastalar değerlendirmekte, izlemekte ve tedavi etmektedir. Özellikle yurtdışında yaşayan, anadilinde ve kendi kültürüne egemen meslektaşlarımızdan psikiyatri hizmetine gereksinim duyan insanlarımıza telepsikiyatri olanaklarıyla sunulan hizmet belki de telepsikiyatrinin en önemli amacına karşılık gelmektedir.
Elinizde tuttuğunuz Türkiye Psikiyatri Derneği yayınlarının bu kitabı telepsikiyatri alanındaki gereksinimleri karşılayan, standartların en ayrıntılı şekilde kapsandığı, alandaki sorunları da tartışan ve sağlık hizmeti ötesinde çevrim içi tıp eğitimi, psikiyatri hemşireliği gibi bazı konulara da yer vermiş son derece önemli bir eserdir. Kitabın kitap yayın yönetmenliği Türkiye’de telepsikiyatri denilince akla ilk gelen iki meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiştir: Dr. Hakan Karaş ve Dr. İlker Küçükparlak.

Sepete Ekle

Eddie

ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Bengi Semerci, Umut Mert Aksoy

Yayın yılı

2024 (2. Baskı)

Cilt bilgileri

420 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

 

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
1. Baskıya Önsöz Bengi SEMERCİ, Umut Mert AKSOY
2. Baskıya Önsöz Bengi SEMERCİ, Umut Mert AKSOY

A Kavramsal Açıdan DEHB
Kavramsal Açıdan DEHB ve Tarihçe Bedriye ÖNCÜ
Çocukluk Çağından Ergenliğe ve Yetişkinliğe: Yaşam Boyu DEHB Tanısının Seyri Ali Evren TUFAN
Ergenlikte DEHB Sarper TAŞKIRAN
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yaygınlığı Zekeriya YELBOĞA, Önder KAVAKCI

B Erişkinklerde DEHB’nin Nörobiyolojisi ve Nörobiyolojik Çalışmalar
Erişkinlerde DEHB ile İlgili Nitel ve Moleküler Genetik Çalışmalar Hale YAPICI ESER
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Beyindeki Yapısal ve İşlevsel Değişiklikler Gülşah DİNÇER, Ali Saffet GÖNÜL
Nörofizyolojik Bulgular ve Hayvan Modelleri Sertaç AK, Berna Diclenur ULUĞ
Nöropsikolojik İncelemeler ve Veriler Tümer TÜRKBAY
Sirkadiyen Ritim ve DEHB Direnç SAKARYA

C Erişkinlerde DEHB’de Tanı
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Tanı Umut Mert AKSOY
Nörokognitif İşlevler, Yürütücü İşlevler ve Tanı’da Önemi Umut Mert AKSOY
Tanısal Değerlendirmede Görüşme, Ölçekler ve Tanıya Yardımcı Diğer Yöntemler Bedriye ÖNCÜ
Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Özge KILIÇ

D Eştanılar
Duygudurum Bozuklukları Eştanısı–Bipolar Bozukluk ve Depresyon Lut TAMAM, İpek SÜZER GAMLI
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Anksiyete Bozuklukları Murat ALTIN, Bengi SEMERCİ
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tik Bozukluğu ile DEHB Birlikteliği Sema BAYKARA, Murad ATMACA
Nörogelişimsel Bozukluklar Şemsiyesi Altında DEHB Cem ATBAŞOĞLU, Bora BASKAK
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve DEHB Cüneyt EVREN
Kişilik Bozuklukları ve DEHB Umut Mert AKSOY, Bengi SEMERCİ
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yeme Bozuklukları Birlikteliği Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU, Umut Mert AKSOY
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Cinsellik ve Cinsel Sorunlara Yaklaşım Sultan DOĞAN

E − DEHB’de Farmakoterapi
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Farmakoterapinin Yeri ve Temel İlkeleri Ahmet TİRYAKİ
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Psikostimulan Tedaviler Umut Mert AKSOY
Psikostimülanların Kötüye Kullanılması ile İlgili Riskler ve Klinisyenlere Öneriler Ali KANDEĞER
Erişkin DEHB Tedavisinde Uyarıcı Olmayan (Non-Stimulan) İlaç Tedavileri Bengi SEMERCİ

F − DEHB’de Psikososyal Yaklaşım ve Psikoterapi
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikoeğitim Mehmet Akif ERSOY
DEHB’de Koçluk Nedir? Mehmet Akif ERSOY
DEHB’nin Bilişsel Davranışçı Terapisi M. Hakan TÜRKÇAPAR
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Çift ve Aile Terapileri Arzu ERKAN

G − Alternatif Tedaviler ve Yeri
Erişkinlerde DEHB’de Alternatif Tedaviler Gülay OĞUZ

H − Adli Psikiyatri ve DEHB
DEHB, Suç ve Yasalar Bengi SEMERCİ, Rahime ERBAŞ
DEHB ve Araç Kullanma Bengi SEMERCİ, Rahime ERBAŞ
DEHB ve İş Yaşamı Bengi SEMERCİ, Rahime ERBAŞ

Konu Dizini

 

Açıklama Metni

Çocuk ve ergenlerde DEHB tanısı uzun süredir bilinen ve çalışılan bir konu olmasına karşın erişkin dönem DEHB oldukça yeni tanınmaya başlayan önemli sorunlardan biridir. 2013 yılına değin DSM ölçütlerinde sadece çocukluk dönemi bozukluğu olarak yer alan DEHB’nun erişkin dönem ölçütleri DSM-IV te yer almıştır. Çocukluktan erişkinliğe süren bu nörogelişimsel sorun bireysel etkilerinin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorunlara da yol açabilen bir bozukluk olması nedeniyle profesyoneller tarafından tanınması ve tedavi edilmesi gittikçe önem kazanmaktadır.
“Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu”’nun hızla tükenerek, yeni baskının yapılması hazırlanan bu rehber kitabın amacına ulaştığını gösteriyor. Bu, kitabı yayına hazırlayanlar ve yazarlar için yeni baskının hazırlanması açısından önemli bir motivasyon oldu. İlk baskıda geri bildirimlerinizin daha sonraki baskıları zenginleştireceğini yazmıştık. Sizlerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak, yeni baskı hazırlanırken bazı güncellemeler yapıldı. Bu baskıya eklenen “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Cinsellik ve Cinsel Sorunlara Yaklaşım”, “Kadınlarda DEHB”, “Psikostimulanların Kötüye Kullanımı ve DEHB’de Çift ve Aile Terapileri” başlıklarının kitabı zenginleştirdiğini düşünüyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi üyelerinin katkılarıyla hazırlanan bu kitapta erişkin dönemi DEHB'nun her yönü ile ele alınması amaçlanmıştır. Tanı ve tedavi uygulamaları ayrıntılı olarak değerlendirilerek DEHB’na ilişkin Türkçe pratik bir tanı ve tedavi kitabı hazırlanmaya çalışılmış, ayrıca DEHB'nun nedenlerinden klinik görünümlerine, eş tanılardan tedavi yöntemlerine ve yasal sorunlara kadar geniş bir alanda bilgi verilmeye özen gösterilmiştir. Çocukluktan erişkinliğe süren ve bireysel etkilerinin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorunlara da yol açabilen bu nörogelişimsel sorunun tanı ve tedavi edilmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Kitap bu sürece katkı umudu taşımaktadır.

Sepete Ekle

Eddie

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ PSİKOFARMAKOLOJİSİ

Yayın yönetmenleri

Mehmet Murat Demet, Şebnem Pırıldar, Tunç Alkın

Yayın yılı

2024 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

390 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

 

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önyazı Mehmet Murat DEMET, Şebnem PIRILDAR, Tunç ALKIN
Bölüm 1. Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Umut KIRLI, Mehmet Murat DEMET
Bölüm 2. Stres ve Anksiyete: Nörobiyolojiden Tedaviye Temel Kavramlar Emine EREN KOÇAK
Bölüm 3. Panik Bozukluğu ve Agorafobi Seda TÜRKİLİ, Aylin ERTEKİN YAZICI
Bölüm 4. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Serhan IŞIKLI, Şebnem PIRILDAR, Mehmet Murat DEMET
Bölüm 5. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hatice ÖZYILDIZ GÜZ, Selçuk ÖZDİN
Bölüm 6. Hastalık Anksiyetesi Bozukluğu, Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu ve Özgül Fobi Tunç ALKIN
Bölüm 7. Obsesif Kompulsif Spektrum: Nörobiyolojiden Tedaviye Temel Kavramlar Raşit TÜKEL
Bölüm 8. Obsesif Kompulsif Bozukluk Levent SEVİNÇOK
Bölüm 9. Beden Dismorfik Bozukluğu Volkan TOPÇUOĞLU
Bölüm 10. İstifleme Bozukluğu Bengü YÜCENS, Selim TÜMKAYA
Bölüm 11. Saç Yolma Bozukluğu Lut TAMAM, Mehmet Emin DEMİRKOL
Bölüm 12. Deri Yolma Bozukluğu Yavuz YILMAZ, Çiçek HOCAOĞLU
Bölüm 13. Travma: Nörobiyolojiden Tedaviye Temel Kavramlar Sertaç AK
Bölüm 14. Uyum Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Neşe DİREK TECİRLİ
Bölüm 15. Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Tedavisinin Temel İlkeleri Koray Mehmet Zeynel KARABEKİROĞLU
Bölüm 16. Yaşlılarda Anksiyete Tedavisinin Temel İlkeleri Özlem KUMAN TUNÇEL
Bölüm 17. Gebeler ve Emziren Kadınlarda Anksiyete Tedavisinin Temel İlkeleri Pınar ÇETİNAY AYDIN

KONU DİZİNİ
Açıklama Metni

İnternet tabanlı bilgi kaynaklarına erişimin ve yakınlarda da yapay zekâ destekli aramaların kullanımının son derece kolaylaşıp, yaygınlaştığı bir dönemde, basılı kitapların anlamı ve eğitimdeki yeri tartışılabilir. Bu tartışmalarda kitaptan yana duran en güçlü dayanak, “elde edilen bir bilginin doğruluğu ve/veya gerçekliği” konusunda inandırıcılığının hâlâ yüksek olmasıdır. Konusunda yetkin bir uzmanın ya da uzmanların, editörlerin, yayın kurullarının kanıta dayalı bilimsel bilgileri eleştirel süzgeçlerden geçirerek, titizlikle oluşturdukları özgün kitaplar yaşadığımız teknoloji zamanlarında bile çok değerli öğrenme kaynaklarıdır.
TPD yayıncılık geleneği olduğu üzere bu kitabın yazarları da yazdıkları konularda araştırmaları, yayınları veya kitapları olan; yenilikleri izleyen, eğitim kurumlarında halen aktif olarak öğrenci yetiştiren kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ PSİKOFARMAKOLOJİSİ kitabının içeriği kanıta dayalı güncel bilgilerden oluşmaktadır. Özellikle moleküler biyoloji, genetik, tıbbi görüntüleme alanlarındaki güncel gelişmeler anksiyeteyi düzenleyen beyin bölgelerindeki bozulmaları daha iyi anlamamıza yol açmıştır. Bu bilgiler de anksiyete bozukluklarında kullanılan tedavilerin hangi düzeneklerle ve nasıl işe yaradıklarını daha fazla aydınlatmaktadır. Elinizdeki kitabın temel amacı anksiyete bozukluklarının belirti oluşumundan sorumlu olan çeşitli nörobiyolojik süreçleri anlayarak ve bu patofizyolojileri göz önünde tutarak, anksiyete bozukluklarının farmakolojik tedavisini daha etkin biçimde düzenlemeye yarayacak bilgileri sentezlemek ve okuyucuya sunmaktır.

Sepete Ekle

Eddie

Askeri Psikiyatri

Yayın yönetmeni

Onur DURMAZ

Yayın yılı

2024 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

111 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

 

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün Yıldırım

Önyazı Onur Durmaz

KONU DİZİNİ
1.  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASKERİ PSİKİYATRİ Onat YILMAZ
2.  ASKERLİK ORTAMININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ VE ASKER PSİKOLOJİSİ Onat YILMAZ
3.  OLGU ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİLİNEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN ASKERİ PERSONELDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Alparslan Asil BUDAKLI
4.  ASKERİ PERSONELİN MUAYENE İŞLEMLERİ Hasan TOĞUL
5.  ASKERİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ Özgür MADEN
6.  KUVVETLER ÖZELİNDE MUAYENE VE SAĞLIK KURUL İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Alparslan Asil BUDAKLI, Onat YILMAZ, Yakup YILAN, Hasan TOĞUL
7.  ASKERLİK ORTAMINDA PSİKİYATRİK ACİLLER VE MÜDAHALE Onur DURMAZ
8.  SİLAH TAŞIMA VE KULLANMA İLE İLİŞKİLİ DEĞERLENDİRME Hasan TOĞUL
9.  ASKER KİŞİLERDE İNTİHAR DAVRANIŞINA YAKLAŞIM Yakup YILAN

Açıklama Metni

Nesiller boyu devletlerin askeri sağlık uygulamaları içerisinde, askerlik psikolojisi ve asker kişilerde görülen ruhsal bozuklukların tedavisi önemli yer tutmuştur. Silah altında görev yapan kişilerin ruhsal durumları, hem ciddi sorumluluk gerektiren askerlik mesleğinin icrası hem de birlik içerisindeki uyumun idamesi için kritik öneme sahiptir. Diğer yandan askerlik mesleği, ruhsal travmaların ve zorlanmanın oldukça sık gözlendiği bir meslek grubudur. Bu noktada ruh sağlığı uzmanları tarafından verilen kararlar hem kişiyi hem birlik işleyişini etkileyecek düzeyde önemli olabilmektedir.
Ülkemizde askeri hastanelerin 2016 yılında kapatılması neticesi askeri sağlık sisteminin önemli bir bölümü sivil sağlık sunucularına devredilmiştir. Asker kişilerin psikiyatrik değerlendirmeleri sağlık kurulu kararları da dahil olmak üzere sivil hastanelerin psikiyatri hekimleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu tarafından toplanan, ülkemizde çalışan psikiyatri hekimlerinin kaynak talepleri doğrultusunda, askeri personelin psikiyatrik tedavi ve değerlendirmelerinin yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar bu kitabın ortaya çıkmasında en önemli faktör olmuştur. Her ne kadar askeri sağlık uygulamaları ile ilgili yönetmelik ve yönergeler ulaşılabilir şekilde mevcut ise de, psikiyatri alanında sahada karşılaşılan ve devamlılık gösteren zorluklar böyle bir kaynağın varlığını gerekli hale getirmiştir. Bu kitap, askeri sağlık sisteminde psikiyatri uzmanlık eğitimini almış ve psikiyatri uzmanı olarak görev yapmış hekimler tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın oluşturulmasındaki hedef, teorik bilginin ötesinde, askeri psikiyatri uygulamalarında karşılaşılabilen karmaşık hususların klinik pratik ve deneyimler doğrultusunda olabildiğince sade ve çözüm odaklı şekilde ele alınması olmuştur. Bu sayede ülkemizin her köşesinde psikiyatri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızın yaşadıkları zorlukları bir başucu kitabı ile azaltmayı ve mesleki deneyimlerine katkıda bulunmayı amaçlamış bulunuyoruz.

Sepete Ekle

Eddie

Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi

Yayın yönetmenleri

Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz, E. Timuçin Oral

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

170 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz, E. Timuçin Oral

 1. Tanımlar  Ayşegül Özerdem
 2. Etiyoloji   Çağdaş Eker
 3. Antidepresan ilaçlar  Şeref Gülseren
 4. Antipsikotik ilaçlar  Yunus Hacımusalar
 5. Duygudurum dengeleyici ilaçlar  İlhan Atagün
 6. Deneysel kullanımı olan ilaçlar  Neşe Yorguner

 

 

Açıklama Metni

             Türkiye Psikiyatri Derneği Psikofarmakolji Temel Kitabı: Duygudurum Bozuklukları, psikiyatri hekimlerinin klinik uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla psikiyatrik tanı gruplarına göre özgün yapılandırılmış bir kaynak kitap olarak tasarlanmıştır. Kitap hem depresif hem de bipolar bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını ayrı başlıklar altında ele alırken, sadece onaylanmış tedavi seçeneklerine değil aynı zamanda deneysel gelecek tedavilere ilişkin güncel kanıtları da gözden geçirmektedir. Kitabın tedaviye yönelik olmasının yanında hastalıkların ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaların ve tedavide kullanılan temel kavramların da yer alması hedeflenmiştir. Özetle, duygudurum bozukluklarının psikofarmakolojisi hakkında temel kavramlar ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde bu kitapta ele alınmasına gayret gösterilmiştir.
Bölüm yazarları, duygudurum bozuklukları alanında çalışan deneyimli akademisyenler ve klinisyenlerdir. Bu sayede, kitapta ele alınan konuları kapsamlı bir şekilde sunmalarının yanı sıra, güncel gelişmeleri de takip ederek okuyucuları bu alandaki en son bilgilerle donatmak için özen göstermişlerdir.

Sepete Ekle

TELEPSİKİYATRİNİN TEMEL İLKELERİ
230 TLSepete Ekle
ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİ KILAVUZU
345 TLSepete Ekle
ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ PSİKOFARMAKOLOJİSİ
335 TLSepete Ekle
Askeri Psikiyatri
155 TLSepete Ekle
Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi
200 TLSepete Ekle
İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu
140 TLSepete Ekle
Psikiyatride formülasyon
275 TLSepete Ekle
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon
310 TLSepete Ekle
Psikiyatride Araştırmaya Giriş
340 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
405 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
620 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
190 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
280 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
120 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
120 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
680 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
890 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
340 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
225 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
200 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
680 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
90 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
120 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
120 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
70 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
290 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale