Ara
Eddie

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Psikofarmakoloji

Yayın yönetmenleri

A. Elif Anıl Yağcıoğlu, Haldun Soygür, Köksal Alptekin

Yayın Yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt Bilgileri

500 sayfa, 1. hamur, karton kapak

İçindekiler

Bölüm 1: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukların Nörobiyolojisi
Aygün ERTUĞRUL, Gamze GÜRCAN

Bölüm 2: Şizofreni Psikofarmakolojisi: Dün, Bugün, Yarın
Haldun SOYGÜR

Bölüm 3: Antipsikotikler – Genel Özellikleri
Elif ANIL YAĞCIOĞLU, Emre MUTLU

Bölüm 4: Türkiye’de Mevcut Olan Birinci Kuşak Antipsikotikler
Memduha AYDIN

Bölüm 5: Türkiye’de Mevcut Olan İkinci Kuşak Antipsikotikler
Ş. Can GÜREL

Bölüm 6: Şizofreni Tedavisinde Depo ve Uzun Etkili Antipsikotikler
Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Yağmur KIR

Bölüm 7: Klozapin: Özel Konumda Bir Antipsikotik
Elif ANIL YAĞCIOĞLU, Emre MUTLU

Bölüm 8: Klozapin Tedavisini Güçlendirme Yaklaşımları
Alp ÜÇOK

Bölüm 9: Türkiyede Bulunmayan Yeni Antipsikotikler
Rifat Serav İLHAN, Meram Can SAKA

Bölüm 10: Yeni Geliştirilen Antipsikotikler
Bilge TARGITAY ÖZTÜRK, Köksal ALPTEKİN

Bölüm 11: Antipsikotikler ve İlaç Etkileşimleri
Semra ULUSOY KAYMAK, A. Haldun SOYGÜR

Bölüm 12: Antipsikotik İlaçlar ve Farmakogenetik
Cüneyt TEĞİN, Hasan HERKEN

Bölüm 13: Şizofrenide Negatif Belirtilerin Tedavisi
Mustafa YILDIZ

Bölüm 14: Şizofrenide Bilişsel Belirtilerin Farmakolojik Tedavisi
Berna Binnur AKDEDE

Bölüm 15: Şizofrenide Duygudurum Belirtilerinin Farmakolojik Tedavisi
Ayşen ESEN-DANACI

Bölüm 16: Şizofrenide Katatoninin Farmakolojik Tedavisi
Eren YILDIZHAN, E. Cem ATBAŞOĞLU

Bölüm 17: Şizofrenide Prodrom Dönemi ve Yaklaşım
İbrahim Emre BORA

Bölüm 18: İlk Atak Psikozda Tedavi İlkeleri
Alp ÜÇOK

Bölüm 19: Şizofrenide Psikotik Alevlenme ve Tedavisi
Almıla EROL

Bölüm 20: Şizofrenide Sürdürüm Tedavisi
Haldun SOYGÜR

Bölüm 21: Dirençli Şizofrenide Tedavi Yaklaşımı
Berna Binnur AKDEDE

Bölüm 22: Diğer Psikotik Bozukluklarda Tedavi İlkeleri
Bilge ÇETİN İLHAN

Bölüm 23: Gebelik ve Lohusalık Dönemi Psikotik Bozukluklarında Farmakolojik Tedavi
Fisun AKDENİZ

Bölüm 24: Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikotik Bozukluklarında Farmakolojik Tedavi
Cihan ASLAN, H. Tuna ÇAK

Bölüm 25: Yaşlılıkta Antipsikotik Kullanımı
Eylem ŞAHİN CANKURTARAN

Açıklama Metni

Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların psikofarmakolojisine geniş bir biçimde yer verilen bu kitapta, ilk olarak söz konusu bozuklukların nörobiyolojisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ardından mevcut antipsikotik tedavilerin tarihçesi, Türkiye’de bulunan ve bulunmayan birinci ve yeni kuşak antipsikotiklere, bu ilaçların farmakogenetiğine, ilaç etkileşimlerine ve depo/uzun etkili formülasyonlarına ayrı ayrı yer verilmiştir. Şizofrenide görülen farklı belirti gruplarının tedavisi, şizofrenide hastalık sürecinin farklı dönemlerinin tedavisi, diğer psikotik bozuklukların tedavisi, psikozu olan özel hasta gruplarının (çocuk, ergen, yaşlı, gebe ve lohusa) tedavisi ile izleyen bölümler daha özelleşmiş bir şekil almıştır. Ek olarak, tedaviye dirençli şizofrenide psikofarmakolojik yaklaşımlar ve tedaviye dirençli psikozların tedavisinde halen parlayan bir yıldız olarak ön plana çıkan klozapin için ayrı bir bölüm oluşturulmasının uygun olduğu düşünülmüş, klozapine dirençli psikotik bozukluğu olan hastaların tedavisi için de yine ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Mevcut antipsikotik tedavilerden ayrılan yönleri ve farklı etki düzenekleriyle umut vadeden yeni tedaviler ayrıca ele alınarak geleceğe doğru atılan adımlara yer verilmesi amaçlanmıştır.

Sepete Ekle

Eddie

Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi

Yayın yönetmenleri

Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz, E. Timuçin Oral

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

170 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz, E. Timuçin Oral

  1. Tanımlar  Ayşegül Özerdem
  2. Etiyoloji   Çağdaş Eker
  3. Antidepresan ilaçlar  Şeref Gülseren
  4. Antipsikotik ilaçlar  Yunus Hacımusalar
  5. Duygudurum dengeleyici ilaçlar  İlhan Atagün
  6. Deneysel kullanımı olan ilaçlar  Neşe Yorguner

 

 

Açıklama Metni

             Türkiye Psikiyatri Derneği Psikofarmakolji Temel Kitabı: Duygudurum Bozuklukları, psikiyatri hekimlerinin klinik uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla psikiyatrik tanı gruplarına göre özgün yapılandırılmış bir kaynak kitap olarak tasarlanmıştır. Kitap hem depresif hem de bipolar bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını ayrı başlıklar altında ele alırken, sadece onaylanmış tedavi seçeneklerine değil aynı zamanda deneysel gelecek tedavilere ilişkin güncel kanıtları da gözden geçirmektedir. Kitabın tedaviye yönelik olmasının yanında hastalıkların ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaların ve tedavide kullanılan temel kavramların da yer alması hedeflenmiştir. Özetle, duygudurum bozukluklarının psikofarmakolojisi hakkında temel kavramlar ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde bu kitapta ele alınmasına gayret gösterilmiştir.
Bölüm yazarları, duygudurum bozuklukları alanında çalışan deneyimli akademisyenler ve klinisyenlerdir. Bu sayede, kitapta ele alınan konuları kapsamlı bir şekilde sunmalarının yanı sıra, güncel gelişmeleri de takip ederek okuyucuları bu alandaki en son bilgilerle donatmak için özen göstermişlerdir.

Sepete Ekle

Eddie

İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu

Yayın yönetmenleri

Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Gülin ÖZDAMAR ÜNAL

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

98 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Gülin ÖZDAMAR ÜNAL

1.  İntihar Davranışı Olan Hastaya Yaklaşım İlkeleri Deniz DENİZ ÖZTURAN
2.  İntihar Davranışının Tanımı ve Kısa Epidemiyolojisi Bedriye ÖNCÜ
3.  İntihar Riskinin Değerlendirilmesi Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Mehmet ESKİN
4.  Acil Serviste İntihar Riski Olan Hastaya İlk MüdahaleHalise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Burçin ÇOLAK, İpek SÖNMEZ
5.  İntihar Riski Olan Yatan Hastaya MüdahaleGülin ÖZDAMAR ÜNAL, Gözde BACIK YAMAN
6.  Kronik İntihar Riskine Müdahale Aytül KARABEKİROĞLU      
7.  Hastane Dışı Ortamlarda İntihar Riski/Tehdidi Olan Hastaya YaklaşımAybeniz CİVAN KAHVE, Yunus HACI MUSALAR
8.  İntihar Riski Yüksek Olan Hastada Kısa Acil Müdahaleler ve Psikoterapi YaklaşımlarıSedat BATMAZ
9.  İntihar Davranışının Adli Yönleri ve BelgelendirilmesiYasin Hasan BALCIOĞLU, Fatih ÖNCÜ

 

Açıklama Metni

Yaşam sahip olduğumuz en kıymetli değerdir ve ondan vazgeçmek isteyen insanlar herhalde büyük bir acı ve çaresizlik içinde olmalıdır. İntihar hiçbir zaman herhangi bir sorunun çözümü için makul bir alternatif değildir. Çoğu kez ağır psikiyatrik hastalıkların ya da kriz durumlarının trajik bir belirtisi olarak ortaya çıkan intihar davranışları ile mücadele etmek zorundayız. Çünkü intihar erken ölüme, uzun süreli sakatlığa, üretkenlik kaybına, sağlık maliyetinde artışa neden olur; bireyler, aileler ve toplum üzerinde kalıcı olumsuz etkiler yaratır. 
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin öncelikli hedeflerinden biri ulusal intiharı önleme stratejileri geliştirmektir. Derneğimizin Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi tarafından hazırlanıp yayına sunulan ‘İntiharı Anlama ve Müdahale-Temel Kitap’ı oldukça kapsamlı, iyi bir eğitim ve başvuru kaynağıdır. Bu kitaba gösterilen yoğun ilginin yanı sıra, son dönemde ülkemizde intihar davranışlarında görülen artış, hekimlerin anlık gereksinimlerini karşılamak için pratik bilgiler içeren bu kılavuzun hazırlanmasını gündeme getirmiştir. Bu kılavuzun amacı klinisyenlerin elinin altında hızlıca bilgi edinip kolayca uygulayacakları öntem ve tekniklerin bulunmasıdır. Bu nedenle intihar davranışının tüm yönleriyle ele alınması değil, en acil ve en temel bilgilere yer verilmesi hedeflenmiştir. 
Bu kılavuz, intihar davranışı ile karşılaşan bir hekimin gereksinim duyduğu değerlendirme, müdahale ve tedavi süreçleri, belgelendirmeye ilişkin pratik temel bilgileri algoritmalar, ipuçları, tablolar ve listeler ile sunan kısa ve kolay okunan bir kitaptır. Zorlu bir vaka ile karşılaşan hekimin ilk planda ne yapması ve nasıl davranması gerektiğini öğrenebileceği dinamik bir başvuru kaynağıdır.
Kılavuzun içeriğinde intihar ile ilişkili temel tanımlamalara ve temel epidemiyolojik verilere, intihar riski olan hastaya genel yaklaşım ilkelerine, intihar riskinin nasıl değerlendirileceğine, intihar davranışına müdahale tekniklerine, intihar davranışı ya da riski olan hastada belgelendirmenin nasıl yapılması gerektiğine ve konunun adli yönlerine yer verilmiştir.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride formülasyon

Yayın yönetmenler

Cem ATBAŞOĞLU, Mustafa SERCAN

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

338 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Yazarlar
Sunuş / Önyazı
Bölüm 1: Vaka Formülasyonunun Genel İlkeleri ve Biyopsikososyal Model
Cem ATBAŞOĞLU

Bölüm 2: Kanıt mı Kanaat mı? Kanıtlar Hakkında Kanaat mı?
Selçuk CANDANSAYAR

Bölüm 3: Çok Boyutlu Tanı?
Olcay YAZICI

Bölüm 4: Genel Tıp ile Psikiyatrinin Ara Yüzü
Berker DUMAN

Bölüm 5: Psikiyatride Genel Tıbbi Değerlendirmenin ve Laboratuvar İncelemelerinin Katkısı
Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Kazım Cihan CAN

Bölüm 6: Ölçekler Neyi Ölçer? Ölçek – Tanı ve Formülasyon İlişkisi Nedir, Nasıl Olmalıdır?
Ömer AYDEMİR

Bölüm 7: Nöropsikiyatrik Değerlendirme
Yavuz AYHAN, M. Kâzım YAZICI

Bölüm 8: Nöropsikiyatrik Olgu Formülasyonunda Nöropsikolojik Testlerin Yeri
Öget ÖKTEM

Bölüm 9: Psikiyatride Somatik Tedavilere Yönelik Formülasyon
Bora BASKAK

Bölüm 10: Nörogelişimsel Bozukluklarda Klinik Görünüm ve Psikiyatrik Formülasyon
Yasemin HOŞGÖREN, Direnç SAKARYA

Bölüm 11: Psikiyatride Kültürel Formülasyon
Can CİMİLLİ

Bölüm 12: Psikodinamik Formülasyon ve Psikoterapi
Işıl VAHİP

Bölüm 13: Psikoterapi ve İlaçla Sağaltımın Birlikte Uygulanması
E. Timuçin ORAL, Peykân GENÇOĞLU GÖKALP

Bölüm 14: Olgu Formülasyonunda Ruhsal Travma
Münevver HACIOĞLU YILDIRIM

Bölüm 15: Bilişsel Davranışçı Vaka Formulasyonu
Erhan ERTEKİN

Bölüm 16: Psikiyatride Formulasyonda Cinsel İllev ve Bozuklukları
Ejder Akgün YILDIRIM

Bölüm 17: Psikiyatride Formulasyonda cinsel Kimlik
Koray BAŞAR

Bölüm 18: Adli Psikiyatrik Olgu Formulasyonu; Erginlerin Ceza Sorumluluğu
Mustafa SERCAN

Dizin

Açıklama Metni

Psikiyatri uygulamaları sırasında, bir hastanın değerlendirmesinin ilk adımı etkin bir formulasyon süreci olarak adlandırılır. Peki bir görüşmeyi, bireyin yakınma ve öyküsünü nasıl ve neye göre formüle dökmeliyiz? Hepsinden öteye bunun gerekliliği nedir? Soruların hepsinin yanıtını bu kitapta bulabilirsiniz.

Nöropsikiyatrik bir vakanın ölçümsel değerlendirme ölçütlerinden, cinsel işlev ve cinsel kimliğe dair temel değerlendirme ilkelerine, Adli olguların ceza sorumluluğuna dair örneklerle açıklanan formulasyon süreçlerinden, “kanıt mı? Kanaat mi?” Tartışmasına, elinizdeki bu kaynak ile eşsiz bir formulasyon kılavuzu edineceksiniz.

TPD Yayınlarının size sunduğu bu kaynak, Sadece sorunlu ve çözümsüz olgular için bir kılavuz değil, Mesleki ve kişisel yaşamınızda gelişim vadeden bir içerik ile sizlerle buluşuyor.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon

PSİKİYATRİDE BİYOLOJİK TEDAVİLER: NÖROMODÜLASYON

Kitap Yayın Yönetmenleri Murat İlhan Atagün, Özge Atay
Yayın yılı Ekim 2022 (1. Baskı)
Cilt bilgileri 1. hamur, karton kapak.
İçindekiler

İçindekiler

Yazarlar
Sunuş   Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz   Murat İlhan ATAGÜN

1.    Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon, Murat İlhan ATAGÜN
2.   
Elektrokonvülsif Terapinin Tarihçesi, Tarık KUTLAR, Şahap ERKOÇ
3a.  
Elektrokonvülsif Tedavinin Etki Mekanizması, Özlem Devrim BALABAN
3b. 
Elektrokonvülsif Tedavi: Uygulama ve Etkinlik, Özge ATAY
3c.   
Klinik Kullanımda Elektrokonvülsif Tedavi: Nerede ve Ne Zaman?, Eren YILDIZHAN, Nesrin Buket TOMRUK
4a.   
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU): Nörobiyoloji ve Etki Mekanizması, Osman Zülkif TOPAK, Figen ÇULHA ATEŞCİ   
4b.   
Transkraniyal Manyetik Uyarım: Uygulama, Tuğçe TOKER UĞURLU
4c.   
Transkraniyal Manyetik Uyarımın Klinikte Kullanımı, Bengü YÜCENS, Selim TÜMKAYA
5.     
Transkraniyal Doğru/Alternatif Akım Uyarımı, Berker DUMAN, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
6.     
Parlak Işık Terapisi, Neşe YORGUNER, Kaan KORA 
7a.   
Vagal Sinir Uyarımı: Nörobiyoloji ve Etki Mekanizmaları, Esra KOÇHAN KIZILKILIÇ, Çiğdem ÖZKARA 
7b.   
Vagal Sinir Uyarımı: Cihazlar ve Özellikleri, Cem BÖLÜK, Çiğdem ÖZKARA 
7c.   
Vagal Sinir Uyarımının Klinik Kullanımı: Nöroloji, Cem BÖLÜK, Çiğdem ÖZKARA
7d.   
Psikiyatride Vagal Sinir Uyarımı, Fisun AKDENİZ 
8a.   
Derin Beyin Uyarımının Nörobiyolojisi ve Etki Mekanizması, Orkhan ALİZADA, Cihan İŞLER 
8b.   
Derin Beyin Uyarımı: Uygulama, Orkhan ALİZADA, Cihan İŞLER    
8c.   
Nöroloji Kliniğinde Derin Beyin Uyarımı, Serkan ÖZBEN, Nazan ŞİMŞEK ERDEM 
8d.   
Psikiyatride Derin Beyin Uyarımı, Hülya ERTEKİN, Erhan AKINCI 
9a.   
Çocuk ve Ergenlerde Nöromodülasyon, Öznur BİLAÇ, Eyüp Sabri ERCAN 
9b.   
Geriatrik Psikiyatride Uygulanan Biyolojik Tedaviler, Şükrü Alperen KORKMAZ, Serdar Süleyman CAN 
9c.   
Bağımlılıkta Nöromodülasyon Uygulamaları, Müge BOZKURT 
9d.   
Tıbbi Eştanı Durumlarında Nöromodülasyon Uygulamaları, Sevda BAĞ, Derya İPEKÇİOĞLU
10.   
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler İçin Anestezi Uygulamaları, Ceyhan OFLEZER 
11.   
Nöromodülasyon Tedavilerinde Yasal ve Etik Yönler, Yasin Hasan BALCIOĞLU, Fatih ÖNCÜ
12a.
Deneysel Nöromodülasyon Yöntemleri, İlkay KELEŞ ALTUN
12b.
Nörofeedback ve Diğer Bilişsel Rehabilitasyon Yöntemleri, Oğuz PEKER, Hakan ÖĞÜTLÜ

 

Açıklama Metni

Psikiyatrik bozuklukların oldukça karmaşık doğası nedeniyle anlaşılmaları uzun sürmüş ve bilim dalı olarak psikiyatri ancak on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkabilmiştir. Teknolojideki ilerlemeler gelişmelere hız kazandırmış, yirminci yüzyılla birlikte psikiyatrik rahatsızlıkların oluş biçimleri kısmen de olsa anlaşılmış ve tedavi edilebilir oldukları fark edilmiştir. Günümüz biliminde teknoloji ve multidisipliner çalışmaların önemi gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Biyolojik tedavilerin birçoğu farklı bilim alanlarından yapılan uyarlamalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu katkıların sunulmasıyla psikiyatrik bozuklukların anlaşılması ve tedavileri için alternatif yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Psikofarmakoloji araştırmalarının önemli katkıları devam etmektedir. Ancak sistemik uygulama kaçınılmaz biçimde istenmeyen etkilere de yol açabilmektedir. Beyin uyarımı tedavileri bu kısıtlılığı aşabilmesi bakımından çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Alana yapılan yatırımlar gittikçe artmakta ve bu yatırımların başarılı olma olasılığı, diğer bütün beyin araştırmalarına yapılan yatırımlara kıyasla daha yüksek görünmektedir. Günümüzde nöromodülasyon tedavileri hem bağımsız tedavi modaliteleri olarak hem de psikofarmakolojinin yetersiz kaldığı olgular için alternatif olarak değerlendirilebilmektedir. Kötü sonuçlara yol açan cerrahi müdahalelerle başlamış olan biyolojik tedavilerin yolculuğu günümüzde oldukça iyi konumdadır ve gelecek vadetmektedir.

Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon kitabında günümüzde kullanılmakta olan biyolojik tedavi yöntemleri hem teorik hem pratik yönden ayrıntılı şekilde ele alınmakta, bununla birlikte gerek uzun süredir kullanımda olan, gerekse deneysel yöntemlerin uygulama prensiplerine ve endikasyonlarına dair güncel bilgilerin kolaylıkla okunabilir bir derlemesi sunulmaktadır.

Sepete Ekle

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Psikofarmakoloji
360 TLSepete Ekle
Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi
175 TLSepete Ekle
İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu
120 TLSepete Ekle
Psikiyatride formülasyon
225 TLSepete Ekle
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon
310 TLSepete Ekle
Psikiyatride Araştırmaya Giriş
280 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
330 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
190 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
230 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
60 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
60 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
555 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
730 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
280 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
185 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
165 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
555 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
70 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
60 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
60 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
60 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
240 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale