Ara
Eddie

Askeri Psikiyatri

Yayın yönetmeni

Onur DURMAZ

Yayın yılı

2024 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

111 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

 

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün Yıldırım

Önyazı Onur Durmaz

KONU DİZİNİ
1.  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASKERİ PSİKİYATRİ Onat YILMAZ
2.  ASKERLİK ORTAMININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ VE ASKER PSİKOLOJİSİ Onat YILMAZ
3.  OLGU ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİLİNEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN ASKERİ PERSONELDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Alparslan Asil BUDAKLI
4.  ASKERİ PERSONELİN MUAYENE İŞLEMLERİ Hasan TOĞUL
5.  ASKERİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ Özgür MADEN
6.  KUVVETLER ÖZELİNDE MUAYENE VE SAĞLIK KURUL İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Alparslan Asil BUDAKLI, Onat YILMAZ, Yakup YILAN, Hasan TOĞUL
7.  ASKERLİK ORTAMINDA PSİKİYATRİK ACİLLER VE MÜDAHALE Onur DURMAZ
8.  SİLAH TAŞIMA VE KULLANMA İLE İLİŞKİLİ DEĞERLENDİRME Hasan TOĞUL
9.  ASKER KİŞİLERDE İNTİHAR DAVRANIŞINA YAKLAŞIM Yakup YILAN

Açıklama Metni

Nesiller boyu devletlerin askeri sağlık uygulamaları içerisinde, askerlik psikolojisi ve asker kişilerde görülen ruhsal bozuklukların tedavisi önemli yer tutmuştur. Silah altında görev yapan kişilerin ruhsal durumları, hem ciddi sorumluluk gerektiren askerlik mesleğinin icrası hem de birlik içerisindeki uyumun idamesi için kritik öneme sahiptir. Diğer yandan askerlik mesleği, ruhsal travmaların ve zorlanmanın oldukça sık gözlendiği bir meslek grubudur. Bu noktada ruh sağlığı uzmanları tarafından verilen kararlar hem kişiyi hem birlik işleyişini etkileyecek düzeyde önemli olabilmektedir.
Ülkemizde askeri hastanelerin 2016 yılında kapatılması neticesi askeri sağlık sisteminin önemli bir bölümü sivil sağlık sunucularına devredilmiştir. Asker kişilerin psikiyatrik değerlendirmeleri sağlık kurulu kararları da dahil olmak üzere sivil hastanelerin psikiyatri hekimleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu tarafından toplanan, ülkemizde çalışan psikiyatri hekimlerinin kaynak talepleri doğrultusunda, askeri personelin psikiyatrik tedavi ve değerlendirmelerinin yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar bu kitabın ortaya çıkmasında en önemli faktör olmuştur. Her ne kadar askeri sağlık uygulamaları ile ilgili yönetmelik ve yönergeler ulaşılabilir şekilde mevcut ise de, psikiyatri alanında sahada karşılaşılan ve devamlılık gösteren zorluklar böyle bir kaynağın varlığını gerekli hale getirmiştir. Bu kitap, askeri sağlık sisteminde psikiyatri uzmanlık eğitimini almış ve psikiyatri uzmanı olarak görev yapmış hekimler tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın oluşturulmasındaki hedef, teorik bilginin ötesinde, askeri psikiyatri uygulamalarında karşılaşılabilen karmaşık hususların klinik pratik ve deneyimler doğrultusunda olabildiğince sade ve çözüm odaklı şekilde ele alınması olmuştur. Bu sayede ülkemizin her köşesinde psikiyatri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızın yaşadıkları zorlukları bir başucu kitabı ile azaltmayı ve mesleki deneyimlerine katkıda bulunmayı amaçlamış bulunuyoruz.

Sepete Ekle

Eddie

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Psikofarmakoloji

Yayın yönetmenleri

A. Elif Anıl Yağcıoğlu, Haldun Soygür, Köksal Alptekin

Yayın Yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt Bilgileri

500 sayfa, 1. hamur, karton kapak

İçindekiler

Bölüm 1: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukların Nörobiyolojisi
Aygün ERTUĞRUL, Gamze GÜRCAN

Bölüm 2: Şizofreni Psikofarmakolojisi: Dün, Bugün, Yarın
Haldun SOYGÜR

Bölüm 3: Antipsikotikler – Genel Özellikleri
Elif ANIL YAĞCIOĞLU, Emre MUTLU

Bölüm 4: Türkiye’de Mevcut Olan Birinci Kuşak Antipsikotikler
Memduha AYDIN

Bölüm 5: Türkiye’de Mevcut Olan İkinci Kuşak Antipsikotikler
Ş. Can GÜREL

Bölüm 6: Şizofreni Tedavisinde Depo ve Uzun Etkili Antipsikotikler
Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Yağmur KIR

Bölüm 7: Klozapin: Özel Konumda Bir Antipsikotik
Elif ANIL YAĞCIOĞLU, Emre MUTLU

Bölüm 8: Klozapin Tedavisini Güçlendirme Yaklaşımları
Alp ÜÇOK

Bölüm 9: Türkiyede Bulunmayan Yeni Antipsikotikler
Rifat Serav İLHAN, Meram Can SAKA

Bölüm 10: Yeni Geliştirilen Antipsikotikler
Bilge TARGITAY ÖZTÜRK, Köksal ALPTEKİN

Bölüm 11: Antipsikotikler ve İlaç Etkileşimleri
Semra ULUSOY KAYMAK, A. Haldun SOYGÜR

Bölüm 12: Antipsikotik İlaçlar ve Farmakogenetik
Cüneyt TEĞİN, Hasan HERKEN

Bölüm 13: Şizofrenide Negatif Belirtilerin Tedavisi
Mustafa YILDIZ

Bölüm 14: Şizofrenide Bilişsel Belirtilerin Farmakolojik Tedavisi
Berna Binnur AKDEDE

Bölüm 15: Şizofrenide Duygudurum Belirtilerinin Farmakolojik Tedavisi
Ayşen ESEN-DANACI

Bölüm 16: Şizofrenide Katatoninin Farmakolojik Tedavisi
Eren YILDIZHAN, E. Cem ATBAŞOĞLU

Bölüm 17: Şizofrenide Prodrom Dönemi ve Yaklaşım
İbrahim Emre BORA

Bölüm 18: İlk Atak Psikozda Tedavi İlkeleri
Alp ÜÇOK

Bölüm 19: Şizofrenide Psikotik Alevlenme ve Tedavisi
Almıla EROL

Bölüm 20: Şizofrenide Sürdürüm Tedavisi
Haldun SOYGÜR

Bölüm 21: Dirençli Şizofrenide Tedavi Yaklaşımı
Berna Binnur AKDEDE

Bölüm 22: Diğer Psikotik Bozukluklarda Tedavi İlkeleri
Bilge ÇETİN İLHAN

Bölüm 23: Gebelik ve Lohusalık Dönemi Psikotik Bozukluklarında Farmakolojik Tedavi
Fisun AKDENİZ

Bölüm 24: Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikotik Bozukluklarında Farmakolojik Tedavi
Cihan ASLAN, H. Tuna ÇAK

Bölüm 25: Yaşlılıkta Antipsikotik Kullanımı
Eylem ŞAHİN CANKURTARAN

Açıklama Metni

Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların psikofarmakolojisine geniş bir biçimde yer verilen bu kitapta, ilk olarak söz konusu bozuklukların nörobiyolojisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ardından mevcut antipsikotik tedavilerin tarihçesi, Türkiye’de bulunan ve bulunmayan birinci ve yeni kuşak antipsikotiklere, bu ilaçların farmakogenetiğine, ilaç etkileşimlerine ve depo/uzun etkili formülasyonlarına ayrı ayrı yer verilmiştir. Şizofrenide görülen farklı belirti gruplarının tedavisi, şizofrenide hastalık sürecinin farklı dönemlerinin tedavisi, diğer psikotik bozuklukların tedavisi, psikozu olan özel hasta gruplarının (çocuk, ergen, yaşlı, gebe ve lohusa) tedavisi ile izleyen bölümler daha özelleşmiş bir şekil almıştır. Ek olarak, tedaviye dirençli şizofrenide psikofarmakolojik yaklaşımlar ve tedaviye dirençli psikozların tedavisinde halen parlayan bir yıldız olarak ön plana çıkan klozapin için ayrı bir bölüm oluşturulmasının uygun olduğu düşünülmüş, klozapine dirençli psikotik bozukluğu olan hastaların tedavisi için de yine ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Mevcut antipsikotik tedavilerden ayrılan yönleri ve farklı etki düzenekleriyle umut vadeden yeni tedaviler ayrıca ele alınarak geleceğe doğru atılan adımlara yer verilmesi amaçlanmıştır.

Sepete Ekle

Eddie

Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi

Yayın yönetmenleri

Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz, E. Timuçin Oral

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

170 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz, E. Timuçin Oral

  1. Tanımlar  Ayşegül Özerdem
  2. Etiyoloji   Çağdaş Eker
  3. Antidepresan ilaçlar  Şeref Gülseren
  4. Antipsikotik ilaçlar  Yunus Hacımusalar
  5. Duygudurum dengeleyici ilaçlar  İlhan Atagün
  6. Deneysel kullanımı olan ilaçlar  Neşe Yorguner

 

 

Açıklama Metni

             Türkiye Psikiyatri Derneği Psikofarmakolji Temel Kitabı: Duygudurum Bozuklukları, psikiyatri hekimlerinin klinik uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla psikiyatrik tanı gruplarına göre özgün yapılandırılmış bir kaynak kitap olarak tasarlanmıştır. Kitap hem depresif hem de bipolar bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını ayrı başlıklar altında ele alırken, sadece onaylanmış tedavi seçeneklerine değil aynı zamanda deneysel gelecek tedavilere ilişkin güncel kanıtları da gözden geçirmektedir. Kitabın tedaviye yönelik olmasının yanında hastalıkların ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaların ve tedavide kullanılan temel kavramların da yer alması hedeflenmiştir. Özetle, duygudurum bozukluklarının psikofarmakolojisi hakkında temel kavramlar ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde bu kitapta ele alınmasına gayret gösterilmiştir.
Bölüm yazarları, duygudurum bozuklukları alanında çalışan deneyimli akademisyenler ve klinisyenlerdir. Bu sayede, kitapta ele alınan konuları kapsamlı bir şekilde sunmalarının yanı sıra, güncel gelişmeleri de takip ederek okuyucuları bu alandaki en son bilgilerle donatmak için özen göstermişlerdir.

Sepete Ekle

Eddie

İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu

Yayın yönetmenleri

Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Gülin ÖZDAMAR ÜNAL

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

98 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Gülin ÖZDAMAR ÜNAL

1.  İntihar Davranışı Olan Hastaya Yaklaşım İlkeleri Deniz DENİZ ÖZTURAN
2.  İntihar Davranışının Tanımı ve Kısa Epidemiyolojisi Bedriye ÖNCÜ
3.  İntihar Riskinin Değerlendirilmesi Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Mehmet ESKİN
4.  Acil Serviste İntihar Riski Olan Hastaya İlk MüdahaleHalise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Burçin ÇOLAK, İpek SÖNMEZ
5.  İntihar Riski Olan Yatan Hastaya MüdahaleGülin ÖZDAMAR ÜNAL, Gözde BACIK YAMAN
6.  Kronik İntihar Riskine Müdahale Aytül KARABEKİROĞLU      
7.  Hastane Dışı Ortamlarda İntihar Riski/Tehdidi Olan Hastaya YaklaşımAybeniz CİVAN KAHVE, Yunus HACI MUSALAR
8.  İntihar Riski Yüksek Olan Hastada Kısa Acil Müdahaleler ve Psikoterapi YaklaşımlarıSedat BATMAZ
9.  İntihar Davranışının Adli Yönleri ve BelgelendirilmesiYasin Hasan BALCIOĞLU, Fatih ÖNCÜ

 

Açıklama Metni

Yaşam sahip olduğumuz en kıymetli değerdir ve ondan vazgeçmek isteyen insanlar herhalde büyük bir acı ve çaresizlik içinde olmalıdır. İntihar hiçbir zaman herhangi bir sorunun çözümü için makul bir alternatif değildir. Çoğu kez ağır psikiyatrik hastalıkların ya da kriz durumlarının trajik bir belirtisi olarak ortaya çıkan intihar davranışları ile mücadele etmek zorundayız. Çünkü intihar erken ölüme, uzun süreli sakatlığa, üretkenlik kaybına, sağlık maliyetinde artışa neden olur; bireyler, aileler ve toplum üzerinde kalıcı olumsuz etkiler yaratır. 
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin öncelikli hedeflerinden biri ulusal intiharı önleme stratejileri geliştirmektir. Derneğimizin Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi tarafından hazırlanıp yayına sunulan ‘İntiharı Anlama ve Müdahale-Temel Kitap’ı oldukça kapsamlı, iyi bir eğitim ve başvuru kaynağıdır. Bu kitaba gösterilen yoğun ilginin yanı sıra, son dönemde ülkemizde intihar davranışlarında görülen artış, hekimlerin anlık gereksinimlerini karşılamak için pratik bilgiler içeren bu kılavuzun hazırlanmasını gündeme getirmiştir. Bu kılavuzun amacı klinisyenlerin elinin altında hızlıca bilgi edinip kolayca uygulayacakları öntem ve tekniklerin bulunmasıdır. Bu nedenle intihar davranışının tüm yönleriyle ele alınması değil, en acil ve en temel bilgilere yer verilmesi hedeflenmiştir. 
Bu kılavuz, intihar davranışı ile karşılaşan bir hekimin gereksinim duyduğu değerlendirme, müdahale ve tedavi süreçleri, belgelendirmeye ilişkin pratik temel bilgileri algoritmalar, ipuçları, tablolar ve listeler ile sunan kısa ve kolay okunan bir kitaptır. Zorlu bir vaka ile karşılaşan hekimin ilk planda ne yapması ve nasıl davranması gerektiğini öğrenebileceği dinamik bir başvuru kaynağıdır.
Kılavuzun içeriğinde intihar ile ilişkili temel tanımlamalara ve temel epidemiyolojik verilere, intihar riski olan hastaya genel yaklaşım ilkelerine, intihar riskinin nasıl değerlendirileceğine, intihar davranışına müdahale tekniklerine, intihar davranışı ya da riski olan hastada belgelendirmenin nasıl yapılması gerektiğine ve konunun adli yönlerine yer verilmiştir.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride formülasyon

Yayın yönetmenler

Cem ATBAŞOĞLU, Mustafa SERCAN

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

338 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Yazarlar
Sunuş / Önyazı
Bölüm 1: Vaka Formülasyonunun Genel İlkeleri ve Biyopsikososyal Model
Cem ATBAŞOĞLU

Bölüm 2: Kanıt mı Kanaat mı? Kanıtlar Hakkında Kanaat mı?
Selçuk CANDANSAYAR

Bölüm 3: Çok Boyutlu Tanı?
Olcay YAZICI

Bölüm 4: Genel Tıp ile Psikiyatrinin Ara Yüzü
Berker DUMAN

Bölüm 5: Psikiyatride Genel Tıbbi Değerlendirmenin ve Laboratuvar İncelemelerinin Katkısı
Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Kazım Cihan CAN

Bölüm 6: Ölçekler Neyi Ölçer? Ölçek – Tanı ve Formülasyon İlişkisi Nedir, Nasıl Olmalıdır?
Ömer AYDEMİR

Bölüm 7: Nöropsikiyatrik Değerlendirme
Yavuz AYHAN, M. Kâzım YAZICI

Bölüm 8: Nöropsikiyatrik Olgu Formülasyonunda Nöropsikolojik Testlerin Yeri
Öget ÖKTEM

Bölüm 9: Psikiyatride Somatik Tedavilere Yönelik Formülasyon
Bora BASKAK

Bölüm 10: Nörogelişimsel Bozukluklarda Klinik Görünüm ve Psikiyatrik Formülasyon
Yasemin HOŞGÖREN, Direnç SAKARYA

Bölüm 11: Psikiyatride Kültürel Formülasyon
Can CİMİLLİ

Bölüm 12: Psikodinamik Formülasyon ve Psikoterapi
Işıl VAHİP

Bölüm 13: Psikoterapi ve İlaçla Sağaltımın Birlikte Uygulanması
E. Timuçin ORAL, Peykân GENÇOĞLU GÖKALP

Bölüm 14: Olgu Formülasyonunda Ruhsal Travma
Münevver HACIOĞLU YILDIRIM

Bölüm 15: Bilişsel Davranışçı Vaka Formulasyonu
Erhan ERTEKİN

Bölüm 16: Psikiyatride Formulasyonda Cinsel İllev ve Bozuklukları
Ejder Akgün YILDIRIM

Bölüm 17: Psikiyatride Formulasyonda cinsel Kimlik
Koray BAŞAR

Bölüm 18: Adli Psikiyatrik Olgu Formulasyonu; Erginlerin Ceza Sorumluluğu
Mustafa SERCAN

Dizin

Açıklama Metni

Psikiyatri uygulamaları sırasında, bir hastanın değerlendirmesinin ilk adımı etkin bir formulasyon süreci olarak adlandırılır. Peki bir görüşmeyi, bireyin yakınma ve öyküsünü nasıl ve neye göre formüle dökmeliyiz? Hepsinden öteye bunun gerekliliği nedir? Soruların hepsinin yanıtını bu kitapta bulabilirsiniz.

Nöropsikiyatrik bir vakanın ölçümsel değerlendirme ölçütlerinden, cinsel işlev ve cinsel kimliğe dair temel değerlendirme ilkelerine, Adli olguların ceza sorumluluğuna dair örneklerle açıklanan formulasyon süreçlerinden, “kanıt mı? Kanaat mi?” Tartışmasına, elinizdeki bu kaynak ile eşsiz bir formulasyon kılavuzu edineceksiniz.

TPD Yayınlarının size sunduğu bu kaynak, Sadece sorunlu ve çözümsüz olgular için bir kılavuz değil, Mesleki ve kişisel yaşamınızda gelişim vadeden bir içerik ile sizlerle buluşuyor.

Sepete Ekle

Askeri Psikiyatri
155 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Psikofarmakoloji
420 TLSepete Ekle
Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisi
200 TLSepete Ekle
İntihar Davranışına Müdahale Kılavuzu
140 TLSepete Ekle
Psikiyatride formülasyon
275 TLSepete Ekle
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon
310 TLSepete Ekle
Psikiyatride Araştırmaya Giriş
340 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
405 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
190 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
280 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
120 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
120 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
680 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
890 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
340 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
225 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
200 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
680 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
90 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
120 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
120 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
70 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
290 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale