Ara
Eddie

Psikiyatride formülasyon

Yayın yönetmenler

Cem ATBAŞOĞLU, Mustafa SERCAN

Yayın yılı

2023 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

338 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Yazarlar
Sunuş / Önyazı
Bölüm 1: Vaka Formülasyonunun Genel İlkeleri ve Biyopsikososyal Model
Cem ATBAŞOĞLU

Bölüm 2: Kanıt mı Kanaat mı? Kanıtlar Hakkında Kanaat mı?
Selçuk CANDANSAYAR

Bölüm 3: Çok Boyutlu Tanı?
Olcay YAZICI

Bölüm 4: Genel Tıp ile Psikiyatrinin Ara Yüzü
Berker DUMAN

Bölüm 5: Psikiyatride Genel Tıbbi Değerlendirmenin ve Laboratuvar İncelemelerinin Katkısı
Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Kazım Cihan CAN

Bölüm 6: Ölçekler Neyi Ölçer? Ölçek – Tanı ve Formülasyon İlişkisi Nedir, Nasıl Olmalıdır?
Ömer AYDEMİR

Bölüm 7: Nöropsikiyatrik Değerlendirme
Yavuz AYHAN, M. Kâzım YAZICI

Bölüm 8: Nöropsikiyatrik Olgu Formülasyonunda Nöropsikolojik Testlerin Yeri
Öget ÖKTEM

Bölüm 9: Psikiyatride Somatik Tedavilere Yönelik Formülasyon
Bora BASKAK

Bölüm 10: Nörogelişimsel Bozukluklarda Klinik Görünüm ve Psikiyatrik Formülasyon
Yasemin HOŞGÖREN, Direnç SAKARYA

Bölüm 11: Psikiyatride Kültürel Formülasyon
Can CİMİLLİ

Bölüm 12: Psikodinamik Formülasyon ve Psikoterapi
Işıl VAHİP

Bölüm 13: Psikoterapi ve İlaçla Sağaltımın Birlikte Uygulanması
E. Timuçin ORAL, Peykân GENÇOĞLU GÖKALP

Bölüm 14: Olgu Formülasyonunda Ruhsal Travma
Münevver HACIOĞLU YILDIRIM

Bölüm 15: Bilişsel Davranışçı Vaka Formulasyonu
Erhan ERTEKİN

Bölüm 16: Psikiyatride Formulasyonda Cinsel İllev ve Bozuklukları
Ejder Akgün YILDIRIM

Bölüm 17: Psikiyatride Formulasyonda cinsel Kimlik
Koray BAŞAR

Bölüm 18: Adli Psikiyatrik Olgu Formulasyonu; Erginlerin Ceza Sorumluluğu
Mustafa SERCAN

Dizin

Açıklama Metni

Psikiyatri uygulamaları sırasında, bir hastanın değerlendirmesinin ilk adımı etkin bir formulasyon süreci olarak adlandırılır. Peki bir görüşmeyi, bireyin yakınma ve öyküsünü nasıl ve neye göre formüle dökmeliyiz? Hepsinden öteye bunun gerekliliği nedir? Soruların hepsinin yanıtını bu kitapta bulabilirsiniz.

Nöropsikiyatrik bir vakanın ölçümsel değerlendirme ölçütlerinden, cinsel işlev ve cinsel kimliğe dair temel değerlendirme ilkelerine, Adli olguların ceza sorumluluğuna dair örneklerle açıklanan formulasyon süreçlerinden, “kanıt mı? Kanaat mi?” Tartışmasına, elinizdeki bu kaynak ile eşsiz bir formulasyon kılavuzu edineceksiniz.

TPD Yayınlarının size sunduğu bu kaynak, Sadece sorunlu ve çözümsüz olgular için bir kılavuz değil, Mesleki ve kişisel yaşamınızda gelişim vadeden bir içerik ile sizlerle buluşuyor.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon

PSİKİYATRİDE BİYOLOJİK TEDAVİLER: NÖROMODÜLASYON

Kitap Yayın Yönetmenleri Murat İlhan Atagün, Özge Atay
Yayın yılı Ekim 2022 (1. Baskı)
Cilt bilgileri 1. hamur, karton kapak.
İçindekiler

İçindekiler

Yazarlar
Sunuş   Ejder Akgün YILDIRIM
Önsöz   Murat İlhan ATAGÜN

1.    Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon, Murat İlhan ATAGÜN
2.   
Elektrokonvülsif Terapinin Tarihçesi, Tarık KUTLAR, Şahap ERKOÇ
3a.  
Elektrokonvülsif Tedavinin Etki Mekanizması, Özlem Devrim BALABAN
3b. 
Elektrokonvülsif Tedavi: Uygulama ve Etkinlik, Özge ATAY
3c.   
Klinik Kullanımda Elektrokonvülsif Tedavi: Nerede ve Ne Zaman?, Eren YILDIZHAN, Nesrin Buket TOMRUK
4a.   
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU): Nörobiyoloji ve Etki Mekanizması, Osman Zülkif TOPAK, Figen ÇULHA ATEŞCİ   
4b.   
Transkraniyal Manyetik Uyarım: Uygulama, Tuğçe TOKER UĞURLU
4c.   
Transkraniyal Manyetik Uyarımın Klinikte Kullanımı, Bengü YÜCENS, Selim TÜMKAYA
5.     
Transkraniyal Doğru/Alternatif Akım Uyarımı, Berker DUMAN, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
6.     
Parlak Işık Terapisi, Neşe YORGUNER, Kaan KORA 
7a.   
Vagal Sinir Uyarımı: Nörobiyoloji ve Etki Mekanizmaları, Esra KOÇHAN KIZILKILIÇ, Çiğdem ÖZKARA 
7b.   
Vagal Sinir Uyarımı: Cihazlar ve Özellikleri, Cem BÖLÜK, Çiğdem ÖZKARA 
7c.   
Vagal Sinir Uyarımının Klinik Kullanımı: Nöroloji, Cem BÖLÜK, Çiğdem ÖZKARA
7d.   
Psikiyatride Vagal Sinir Uyarımı, Fisun AKDENİZ 
8a.   
Derin Beyin Uyarımının Nörobiyolojisi ve Etki Mekanizması, Orkhan ALİZADA, Cihan İŞLER 
8b.   
Derin Beyin Uyarımı: Uygulama, Orkhan ALİZADA, Cihan İŞLER    
8c.   
Nöroloji Kliniğinde Derin Beyin Uyarımı, Serkan ÖZBEN, Nazan ŞİMŞEK ERDEM 
8d.   
Psikiyatride Derin Beyin Uyarımı, Hülya ERTEKİN, Erhan AKINCI 
9a.   
Çocuk ve Ergenlerde Nöromodülasyon, Öznur BİLAÇ, Eyüp Sabri ERCAN 
9b.   
Geriatrik Psikiyatride Uygulanan Biyolojik Tedaviler, Şükrü Alperen KORKMAZ, Serdar Süleyman CAN 
9c.   
Bağımlılıkta Nöromodülasyon Uygulamaları, Müge BOZKURT 
9d.   
Tıbbi Eştanı Durumlarında Nöromodülasyon Uygulamaları, Sevda BAĞ, Derya İPEKÇİOĞLU
10.   
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler İçin Anestezi Uygulamaları, Ceyhan OFLEZER 
11.   
Nöromodülasyon Tedavilerinde Yasal ve Etik Yönler, Yasin Hasan BALCIOĞLU, Fatih ÖNCÜ
12a.
Deneysel Nöromodülasyon Yöntemleri, İlkay KELEŞ ALTUN
12b.
Nörofeedback ve Diğer Bilişsel Rehabilitasyon Yöntemleri, Oğuz PEKER, Hakan ÖĞÜTLÜ

 

Açıklama Metni

Psikiyatrik bozuklukların oldukça karmaşık doğası nedeniyle anlaşılmaları uzun sürmüş ve bilim dalı olarak psikiyatri ancak on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkabilmiştir. Teknolojideki ilerlemeler gelişmelere hız kazandırmış, yirminci yüzyılla birlikte psikiyatrik rahatsızlıkların oluş biçimleri kısmen de olsa anlaşılmış ve tedavi edilebilir oldukları fark edilmiştir. Günümüz biliminde teknoloji ve multidisipliner çalışmaların önemi gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Biyolojik tedavilerin birçoğu farklı bilim alanlarından yapılan uyarlamalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu katkıların sunulmasıyla psikiyatrik bozuklukların anlaşılması ve tedavileri için alternatif yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Psikofarmakoloji araştırmalarının önemli katkıları devam etmektedir. Ancak sistemik uygulama kaçınılmaz biçimde istenmeyen etkilere de yol açabilmektedir. Beyin uyarımı tedavileri bu kısıtlılığı aşabilmesi bakımından çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Alana yapılan yatırımlar gittikçe artmakta ve bu yatırımların başarılı olma olasılığı, diğer bütün beyin araştırmalarına yapılan yatırımlara kıyasla daha yüksek görünmektedir. Günümüzde nöromodülasyon tedavileri hem bağımsız tedavi modaliteleri olarak hem de psikofarmakolojinin yetersiz kaldığı olgular için alternatif olarak değerlendirilebilmektedir. Kötü sonuçlara yol açan cerrahi müdahalelerle başlamış olan biyolojik tedavilerin yolculuğu günümüzde oldukça iyi konumdadır ve gelecek vadetmektedir.

Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon kitabında günümüzde kullanılmakta olan biyolojik tedavi yöntemleri hem teorik hem pratik yönden ayrıntılı şekilde ele alınmakta, bununla birlikte gerek uzun süredir kullanımda olan, gerekse deneysel yöntemlerin uygulama prensiplerine ve endikasyonlarına dair güncel bilgilerin kolaylıkla okunabilir bir derlemesi sunulmaktadır.

Sepete Ekle

Eddie

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Niyazi UYGUR

Yayın yılı

2022 (Güncellenmiş 4. Baskı)

Cilt bilgileri

399 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Niyazi Uygur
Önyazı Fatih Öncü

1.  ADLİ PSİKİYATRİ: HUKUK VE TIP DİLİ ARASINDA ÇEVİRİ Mustafa SERCAN
2.  BİLİRKİŞİLİK VE ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME Doğan YEŞİLBURSA
3.  CEZA HUKUKUNDA ADLİ PSİKİYATRİ
 A. CEZA SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ Fatih ÖNCÜ, Mustafa SERCAN
 B. CEZA HUKUKUNDA MAĞDURLARIN ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Hüseyin SOYSAL
4.  ADLİ PSİKİYATRİDE TEDAVİ UYGULAMALARI Fatih ÖNCÜ, M. Can GER
5.  TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI M. Can GER, Ahmet TÜRKCAN
6.  ALKOL-MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Cüneyt EVREN, Fatih ÖNCÜ
7.  YURTTAŞLIK HUKUKUNDA (MEDENİ HUKUK) ADLİ PSİKİYATRİ Mustafa SERCAN
8.  ÇOCUK VE ERGENLERDE ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Ali Evren TUFAN, Mustafa SERCAN
9.  ADLİ PSİKİYATRİDE ETİK SORUNLAR Ayşe Solmaz TÜRKCAN
10. HEKİMİ YANILTICI DAVRANIŞ Hüseyin SOYSAL
11. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE ENGELLİLER İLE İLGİLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Fatih ÖNCÜ, Osman Haluk ARSLAN
12. HEKİMİN SUÇU İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hüseyin SOYSAL
13. EVDE BAKIM ÜCRETİNDEN YARARLANACAK PSİKİYATRİK OLGULAR Ahmet TÜRKCAN, Ayşe Solmaz TÜRKCAN
14. KADINA YÖNELİK ŞİDDETE PSİKİYATRİK, HUKUKİ VE SOSYAL AÇIDAN YAKLAŞIM B. Rahşan ERİM, Fatih ÖNCÜ
15. SÜRÜCÜLER, SİLAH BULUNDURANLAR VE ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARININ PSİKİYATRİK İNCELEMELERİNDE İLKELER Mehmet YUMRU, Burcu Rahşan ERİM

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni
Adli psikiyatri adaletin sağlanmasında bilirkişilik hizmeti ile yargıya bilimsel görüş bildirirken, yargı kararı ile tedavi için gönderilen olgulara tedavi hizmeti sunarken ya da diğer mevzuat gereği psikiyatrik değerlendirmeleri yaparken psikiyatri uzmanlarının klinik beceri ve deneyimlerini en yoğun ve dikkatli uygulayarak emek verdikleri bir alan. Bu alanda en önemli kaynaklardan birisi olan Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu’nun ilk baskısı üzerinden 15 yıl geçmiş bulunuyor. Bu süre içerisinde kitabın 4. kez güncellenmesi hem gördüğü ilgi hem de ülkemizin yasal mevzuatlarında yapılan çok sayıdaki değişikliklerden kaynaklanmakta... Aynı zamanda hala adli psikiyatri konusunda en kapsamlı uygulama kılavuzu olmasındandır.

Kitapta yazarlar yakın zamana kadar olan yasal değişiklikleri içeriğe aktarırken uygulamadaki deneyimlerini ve yorumlarını da yansıtmaya çalıştı. Ülkemizin her yanında farklı kurumlarda görev yapan ya da psikiyatri alanında eğitim gören meslektaşlarımızın pratik olarak yaşayacakları her konuda yol gösterici olmaya çalışılmıştır. Son yıllarda giderek artan ve artmaya devam edecek olan yüksek güvenlikli adli psikiyatri kurumlarında görev yapan meslektaşlarımız için uygulamada yaşayacakları sorunlarla baş etmede büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hukuk alanında çalışanlara da ruh sağlığı ile ilgili konularda önemli bir kaynakI olmaya devam edecektir.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Araştırmaya Giriş

PSİKİYATRİDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ-Temel Konular, Sık Sorulan Sorular

Yayın yönetmenleri Simavi Vahip, Ömer Aydemir
Yayın yılı 2022
Cilt bilgileri 1. hamur, karton kapak.
İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Simavi Vahip
Önyazı Ejder Akgün Yıldırım

Psikiyatri ve Bilimsel Araştırma
Bölüm 1. Araştırma Metodolojisine Giriş - Soli SORİAS
Bölüm 2. Araştırma Yöntemleri - Yavuz AYHAN
Bölüm 3. Adım Adım Bir Araştırma Protokolü Hazırlamak. Araştırma Arka Planından Yöntemi Kurgulamaya, Kaynak Taramadan Alıntı Yapmaya - Irmak POLAT, Serhan IŞIKLI
Ölçme, Değerlendirme ve İstatistik
Bölüm 4. Psikiyatrik Araştırmalarda Ölçme İşlemleri ve Psikiyatride Kullanılan
Ölçeklere Genel Bakış - Ömer AYDEMİR
Bölüm 5. Araştırmalarda Örneklem Seçim Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğünün
Hesaplanması - Ömer AYDEMİR
Bölüm 6. Temel İstatistik . Kavram ve Yöntemler - Erhan ESER
Bölüm 7. SPSS ile Uygulamalı İstatistik - Hakan BAYDUR
Bölüm 8. Çoklu Değişkenlerle İleri İstatistik Yöntemleri: Ne, neden, ne zaman? - Ümit TURAL
Araştırma Etiği
Bölüm 9. Psikiyatride Araştırma Etiği - Cemal Hüseyin GÜVERCİN
Bir Araştırmanın Yayına Dönüştürülmesi
Bölüm 10. Araştırmayı Yayına Hazırlama Süreci - Almıla EROL STENSTAD
Bölüm 11. Dergi Açısından Makale Değerlendirme Süreci - Aygün ERTUĞRUL
Bölüm 12. Psikiyatri Araştırmalarında Yayın Etiği - Emre BORA
Bölüm 13. Uygulama Örnekleriyle Çevrimiçi Kaynak Yazım Yönetimi Programları - Damla İŞMAN HAZNEDAROĞLU
Bölüm 14. Yazım İçin Kılavuz. İmla ve Dil Bilgisinden Kısaltmalar ve Sayıların Kullanımına - Özlem KUMAN TUNÇEL
Bölüm 15. Dergi Yayıncılığında Yeni Gelişmeler ve Gelecek . Olanaklar ve Sorunlar - Mehmet YUMRU

 

Açıklama Metni

Psikiyatri uzmanlık eğitiminde araştırmacı olmaya yönelik eksikliklerin fark edilmesiyle Asistan Hekim Komitesiyle birlikte Psikiyatride Araştırma Uygulamalı Eğitim Okulu düzenlenmiştir. İki toplantı sonrası bu eğitimin bir kitaba dönüştürülmesi zaten planlanırken covid pandemisiyle kurs olanaklarının ortadan kalkması bu süreci hızlandırmıştır. Psikiyatride asistanlara yönelik araştırmacı eğitim toplantılarının kitaba dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan bu kaynak eser, çeşitli yönleriyle kuramsal bilgiler kadar uygulamaya dönük örnekler de içermektedir. Bir araştırma yapmaya niyetlenen meslektaşımızın araştırma sorusu geliştirmekten protokol hazırlamaya, bütçe oluşturmaktan ekip kurmaya, ölçme değerlendirme ve örneklem grubu seçiminden verilerin analizine, makalenin yazımından yayınlatma aşamasındaki karşılaşılan güçlüklere, tüm bunları sağlarken etik yönlerine tüm aşamalar titizlikle, alanın deneyimli uzmanları tarafından bir kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Araştırmacılar baştan sona okuyabildikleri gibi, bir araştırma planlarken her bir bölümü ayrı ayrı başvuru kaynağı olarak gözden geçirmeleri karşılaşacakları güçlüklerin üstesinden gelmek açısından yararlı olacaktır.

Sepete Ekle

Eddie

ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİK EL KİTABI

ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİK EL KİTABI

Yayın yönetmenleri

Bengi SEMERCİ, Evren TUFAN, Sebla GÖKÇE

Yayın yılı

2022 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

236 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru Aldemir
Önyazı Bengi SEMERCİ, Evren TUFAN, Sebla GÖKÇE

1.  Çocuk ve Ergenlerde Klinik Psikiyatrik Değerlendirme Yankı YAZGAN, Elif AKIN
2.  Çocuk ve Gençlerde İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri ve Kullanılan İlaç Gruplarının Özellikleri Bengi SEMERCİ, Mesut SARI
3.  Mental Retardasyon Şaziye Senem BAŞGÜL
4.  İletişim Bozuklukları Onur Tuğçe POYRAZ FINDIK, Funda GÜMÜŞTAŞ
5.  Otizm Spektrum Bozukluğu Özgür ÖNER
6.  Çocuk ve Gençlerde Psikotik Bozukluklar Beril TAŞKIN
7.  Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Zehra TOPAL, Ali Evren TUFAN
8.  Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları Serdar KARATOPRAK, Özlem ÖZCAN
9.  Çocuk ve Ergenlerde Obsesif-Kompulsif Bozukluk Emrah Cem BAYRAM, Didem Behice ÖZTOP
10. Tik Bozuklukları Sebla GÖKÇE, Gresa ÇARKAXHİU BULUT
11. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Serhat NASIROĞLU, Özge GİZLİ ÇOBAN
12. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu R. Duygu TEMELTÜRK, Birim Günay KILIÇ
13. Özgül Öğrenme Bozukluğu Kevser NALBANT, S. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
14. Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Arzu ÖNAL SÖNMEZ
15. Çocuk ve Ergenlerde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Gözde YAZKAN AKGÜL, Ayşe Burcu ERDOĞDU
16. Alkol Madde Kullanım BozukluklarıÖmer KARDAŞ, Zeki YÜNCÜ
17. Çocuk ve Ergenlerde Sık Karşılaşılan Sosyal ve Adli Konular Ahmet ÖZASLAN, Elvan İŞERİ

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni
Ruhsal hastalıkların birçoğu çocukluk ve ergenlik dönemlerinde başlamakta ve erişkinlik döneminde devam etmektedir. Bu sorunları tanımak, gelişimleri ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışanlar kadar, bu sorunlarla erişkinlik döneminde karşılaşan uzmanlar açısından da önemlidir.
Çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan ve erişkinlik döneminde devam eden sorunlar için hastaların iki bilim dalı arasında sorunsuz geçişlerinin sağlanması, tedavilerin aksamadan devam etmesi ve geçiş süreçlerinde yapılması gereken ortak çalışmalar, son yılların en çok gündemde olan konularındandır.
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin daha önce yayınladığı “Psikiyatride Güncel” dergisinin “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı” sayısına gösterilen ilgi, alanda çalışan herkesin klinikte kullanabileceği temel bilgileri içeren bir el kitabı hazırlanması düşüncesini oluşturmuştur. Kitapta temel konular seçilmiş, dergide yer alan yazıların bir kısmı gözden geçirilerek, yenilenmiş ve hazırlanmıştır.
On yedi başlık halinde hazırlanan bu kitap, hem teorik hem de klinik uygulamaya yönelik bilgiler açısından doyurucu bir içeriğe sahiptir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı pratiğinde daha sık karşılaşılan bazı ruhsal hastalık ve durumlara ek olarak, hem çocuk hem de erişkin psikiyatrisinde gördüğümüz temel ruhsal bozuklukların tanı ve tedavi süreçleri ele alınmıştır. Ayrıca kitabın sonunda, çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan sosyal ve adli konular gibi önemli bir alan da göz ardı edilmemiştir. Kitabın tüm ruh sağlığı çalışanları ile hastalarımız için faydalı olmasını sağlayacak bir el kitabı olması amaçlanmıştır.

Sepete Ekle

Psikiyatride formülasyon
225 TLSepete Ekle
İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
170 TLSepete Ekle
Psikiyatride Biyolojik Tedaviler: Nöromodülasyon
310 TLSepete Ekle
Psikiyatride Araştırmaya Giriş
280 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
510 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
190 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
230 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
60 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
60 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
555 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
730 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
280 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
185 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
165 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
555 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
70 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
60 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
60 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
60 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
240 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale