Eddie

Depresyon Sağaltım Kitabı

DEPRESYON SAĞALTIM KİTABI

Yayın yönetmenleri

Kürşat ALTINBAŞ, Fisun AKDENİZ, Ali BOZKURT

Yayın yılı

2021

Cilt bilgileri

284 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Fisun AKDENİZ, Kürşat ALTINBAŞ, Ali BOZKURT

Bölüm 1: DEPRESYON SAĞALTIMINDA TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER

1a: Depresyon Sağaltımında Temel Kavramlar ve İlkeler Ömer AYDEMİR
1b: Depresyon Alt Tiplerinin Önemi Ömer AYDEMİR

Bölüm 2: KOMPLİKE OLMAMIŞ DEPRESYON SAĞALTIMI

2a: Hafif Şiddette Depresyon Sağaltımı Çağdaş Öykü MEMİŞ
2b: Orta Şiddette Depresyon Sağaltımı Aytül HARİRİ
2c: Ağır Şiddette Depresyon Sağaltımı Faruk KILIÇ, İnci Meltem ATAY, Duru KUZUGÜDENLİOĞLU

Bölüm 3: KOMPLİKE DURUMLARDA DEPRESYON SAĞALTIMI

3a: Atipik Belirtili ve Mevsimsel Depresyon Sağaltımı Mustafa GÜLEÇ
3b: Karma Belirtili Depresyon Sağaltımı Sibel ÇAKIR
3c: Katatonik Belirtili Depresyon Sağaltımı Çağdaş EKER
3d: Eş Tanılı Depresyon Sağaltımı Devran TAN

Bölüm 4: SAĞALTIMA YANITSIZ-DİRENÇLİ DEPRESYON SAĞALTIMI

4a: Sağaltıma Yanıtsız/Dirençli Depresyonda İlaç Sağaltımı Evrim ERTEN
4b: Dirençli Depresyonda Somatik Sağaltımlar Figen ÇULHA ATEŞCİ, Osman Zülkif TOPAK
4c: Sağaltıma Dirençli Depresyonda Diğer Yöntemler Burçin ÇOLAK, Vesile ŞENTÜRK CANKORUR

Bölüm 5: ÖZEL GRUPLARDA DEPRESYON SAĞALTIMI

5a: Çocuk ve Ergenlerde Major Depresif Bozukluk Sağaltımı Burcu ÖZBARAN, Tuğba KALYONCU
5b: Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Depresyon Sağaltımı Esra YAZICI, Nazan AYDIN
5c: Yaşlılarda Depresyon Sağaltımı Özlem KUMAN TUNÇEL

DİZİN

 

Açıklama Metni

Depresyon, psikiyatristlerin üzerinde en çok araştırma yaptığı ve klinik pratiklerinde, danışanla baş başa kaldıklarında en sık rastladığı ruhsal bozukluktur. Bu nedenle, konuyla ilgili kanıta dayalı ve uygulamadan esinlenen çeşitli sağaltım kılavuzları, el kitapları yaygınlıkla hazırlanmakta ve önemli bir ihtiyaca hizmet etmektedir.

Bir kılavuz niteliği de taşıyan bu kitapta, farklı şiddet düzeylerindeki depresyonun sağaltımından özel durumlardaki depresyonun sağaltımına, dirençli durumlardan alt tiplere çeşitli klinik görünümler ele alınmıştır. Kitabın alt başlıkları ve yazarları belirlenmeden önce, yayımlanmış olan 10’dan fazla uluslararası kılavuz ve kaynak kitap yayın yönetmenleri tarafından gözden geçirilmiştir. Kitabın bölümleri ve alt başlıkları belirlendikten sonra, sağaltımın planının akut ve sürdürüm dönemini kapsayacak şekilde gerçek klinik uygulama ile uyumlu olarak sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca, kanıt düzeyi tabloları, sık sorulan sorular, hekimler için kullanım önerileri, sağaltım akış şeması ve alıntı pencerelerine yer verilmiştir. Böylece, okuyucu dostu, kanıtlar ile deneyimlerin kıvamında harmanlandığı bir kaynak kitap olması hedeflenmiştir. Titizlikle kaleme alınan ilaç sağaltımlarının yanı sıra popülerliği giderek artan biyolojik sağaltımlar da ihmal edilmemiştir. Basit psikososyal yaklaşım ilkelerinden çeşitli psikoterapi yöntemlerinin uygulanmasına kadar, gerek düşük yoğunluklu gerekse yüksek yoğunluklu psikososyal yaklaşımlara da ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.

Keyifle okunan ve klinik uygulamaya katkı sağlayan bir başucu kitabı olması umuduyla. Sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle…

Sepete Ekle

Eddie

Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu

KİTLESEL TRAVMALAR VE AFETLERDE
RUHSAL HASTALIKLARI ÖNLEME, MÜDAHALE VE SAĞALTIM KILAVUZU

Yayın yönetmenler

Şahika Yüksel, Ayşe Devrim Başterzi

Yayın yılı

2021 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

566 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Şahika YÜKSEL, Ayşe Devrim BAŞTERZİ

GİRİŞ
1.. Kitlesel Travmayı Anlamak, Anlamlandırmak Ayşe Devrim BAŞTERZİ
2.. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ve Türkiye’nin Kitlesel Travma ve Afetlerde Öyküsü Şahika YÜKSEL

A-ÖNLEME
3.. Kitlesel Travmalarda Halk Sağlığı Yaklaşımı Feride AKSU TANIK, Aslı DAVAS
4.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Erken Dönem Ruhsal Etkilenme Münevver YILDIRIM
5.. Kitlesel Travmalar Sonrası Akut Dönemde İlk Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Ayşe Devrim BAŞTERZİ

B-MÜDAHALE
6.. Kitlesel Travma ve Afetlerde İlk Değerlendirme, Kısa ve Uzun Dönemde İzlem Halis ULAŞ
7.. Travma Kuramları A.Tamer AKER, M. Irmak AYAZOĞLU
8.. Bir Kavram Olarak Travmatik Yas Ürün ÖZER
9.. Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Neşe DİREK
10.. Kitlesel Travmalar Sonrası Ortaya Çıkan Diğer Ruhsal Bozukluklar Mehmet Hamid BOZTAŞ
11.. Kitlesel Travmalara Maruz Kalanlarda Gözlenen Madde Kullanımı ve Şiddet Davranışı İbrahim Fuat AKGÜL
12.. Kitlesel Travmalar Sonrası Oluşan Kafa Travmalarına Yaklaşım Onur BİLGİÇ
13.. Kitlesel Travmalar ve Afetlerden Sonra Beden ve Ağrı Pervin Sevda BIKMAZ

C-SAĞALTIM
14.. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Farmakoterapi Neşe DİREK
15.. Akut Dönemde Ruhsal Yaklaşımlar Ejder Akgün YILDIRIM, F. Gizem İSKENDER
16.. Psikolojik İlk Yardım Banu YILMAZ*
17.. Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Müdahaleler Şahika YÜKSEL, Banu YILMAZ
18.. Kitlesel Travma ve Afetler Sonrası Uzun Süreli Alıştırma (Prolonged Exposure) Terapisi Levent SÜTÇİGİL
19.. Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Bir Seçenek Olarak EMDR Terapisi Alişan Burak YAŞAR, Önder KAVAKÇI
20.. Kitlesel Travmalarda Destekleyici Psikoterapi ve Kriz Yönetimi Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Cem KAPTANOĞLU
21.. Kitlesel Travmalar Sonrasında Psikanalitik Psikoterapiler İlker ÖZYILDIRIM, Banu ASLANTAŞ ERTEKİN
22.. Grup Psikoterapileri Ejder Akgün YILDIRIM, Abdülkadir Sencer TABAKCI
23.. Kitlesel Travmalarda Telepsikiyatri Hakan KARAŞ
24.. Kitlesel Travmalardan Sonra Çocuk ve Ailelere Yönelik Psikososyal Rehabilitasyon Ayten ZARA

D-ÖZEL GRUPLAR, ÖZEL DURUMLAR
25.. Mülteciler Ekin SÖNMEZ, Evindar KARABULUT
26.. Kitlesel Travma ve Kadın Suzan SANER, Peykan GENÇOĞLU GÖKALP
27.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Çocuklar Özgür ÖNER
28.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Askerler Özgür MADEN
29.. Yaralılar M. İrem YILDIZ
30.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Yakınlarını Kaybedenler Didem DOĞAN, Zerrin OĞLAĞU

E-HUKUKİ, ADLİ, ETİK YÖNLERİ
31.. Türkiye’de Kitlesel Travma ve Afetlerde Mevcut Sağlık Yapılanması Cavit Işık YAVUZ
32.. Kitlesel Şiddet Olayları Sonrası Adli Tıp Uygulamaları Ümit BİÇER
33.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Psikiyatrik Kayıtlar ve Adli Psikiyatri Mustafa SERCAN
34.. Afet Araştırmalarının Etik Yönleri Mustafa SERCAN

F-KİTLESEL TRAVMA VE ÖTESİ
35.. İkincil Travma Taner YILMAZ
36.. Kitlesel Travmalarda İkincil Travmatizasyon ve Tükenmişlik İlker KÜÇÜKPARLAK
37.. Kitlesel Travmalarda Yatkınlık ve Dayanıklılık Cengiz KILIÇ
38.. Kitlesel Travma ve Kültür Okan TAYCAN

G-BİTİRİRKEN
39.. Süreğen Bir Travma Olarak COVID-19 Pandemisi Sırasında Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Rehberi Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Banu YILMAZ, Şahika YÜKSEL

H-BROŞÜRLER
KONU DİZİNİ

Açıklama Metni
1995 yılında kurulan Türkiye Psikiyatri Derneği’nin travmalarla, afetlerle örgütlü ve organize mücadelesinin tarihi büyük ölçüde 1999 depremi ile başlar. Aradan geçen 20 yılda Orta Doğu’da çatışmaların, doğal ve insan eliyle olan afetlerin hiç bitmediği bu coğrafyada bu alanda mesleki deneyimimiz, birikimimiz - ne yazık ki – çok arttı. Dünyada da son yıllarda iklim değişikliği, çatışmalar, savaşlar ve büyük çaplı göçlerin etkisi ile ruhsal travma ve afet konusunda artan bilgilerle, birikimlerle kendi deneyimlerimizi harmanlayarak yerli ve milli ‘Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu’ ortaya çıktı.
Unutmamalıyız ki ruhsal travma alanındaki bilgi birikimimiz yıkıcı olayların acısını, yara izlerini taşıyan insanların öykülerinden ve onlara yardım etmek için çabalayan, acılarına eşlik eden, şifa bulma yollarını arayan kendileri de kimi zaman bu travmaları yaşayan kimi zaman da tanığı olan meslektaşlarımızın deneyiminden oluşuyor. Son yıllarda ülkemizde yaşanan her felakette; depremlerde, bombalamalarda, büyük çaplı iş cinayetleri sonrasında TPD-RTAPÇB travmaların yaralarını sarmak için çalıştı, çabaladı. Bu deneyimlerin süzülmesiyle oluşan bu kılavuzun yazarları bu alanda etkin şekilde görev yapan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.
Bu kılavuz Türkiye Psikiyatri Derneği kurulduğundan beri çeyrek asırlık özenli bir ortak çabanın yani ‘bilim, etik ve dayanışma’nın bir ürünüdür. Bu bir bilimsel kitap. Ancak birçok yazıda görüleceği gibi politik değerlendirmeler ve öneriler içeriyor. Zira travma ile çalışmak bizatihi politik bir duruştur.
Kırk bölümden oluşan ve son bölümünde özellikle sahada yardımcı olabilecek broşürlerin yer aldığı Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu, hem teorik hem de kliniğe yönelik pratik bilgiler açısından zengin bir içeriğe sahip. Her ne kadar kitlesel afet ve travmaların bu topraklarda tekrar yaşanmamasını dilesek de, umudumuz bu kılavuzun olası kitlesel afet ve travmalarda meslektaşlarımıza uygulamalarında yol gösterici olmasıdır.

Sepete Ekle

Eddie

Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı

Son yıllarda bağımlılık kavramı yeni bir boyut kazanmış, preklinik ve klinik araştırmalar maddeyle ilişkili olmayan pek çok davranışın da bağımlılığa yol açtığını göstermiştir. Kumar oynama bozukluğu ve internette oyun oynama bozukluğu gibi davranışsal bağımlılıkların tanısal sınıflandırmalara girmesi, diğer davranışsal bağımlılıkların fenomenolojisine, etiyopatogenezine, tanı ve tedavisine yönelik ilgiyi artırmıştır.

Bu ilgi göz önünde bulundurularak hazırlanan, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim/Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Psikiyatride Güncel’in Davranışsal Bağımlılıklar sayısının, büyük ilgi görüp hızla tükenmesi ve sonrasında alınan geribildirimler, aynı alanda daha kapsamlı bir kitap yayınlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu gerekliliğe istinaden, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu’nun isteğiyle, Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Birimi tarafından hazırlanan Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı; psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine, birinci basamak sağlık hizmeti sunan pratisyen hekimler ve aile hekimlerine, bu alandaki uygulamalarında rehber olacak niteliktedir.

Sepete Ekle

Eddie

Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap

Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap

Yayın yönetmenler

Eylem Şahin Cankurtaran, Işın Baral Kulaksızoğlu

Yayın yılı

2020 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

461 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Eylem Şahin Cankurtaran, Işın Baral Kulaksızoğlu

1.1.. Yaşlanma ve Geriyatri Rana TUNA DOĞRUL, Mustafa CANKURTARAN
1.2.. Yaşlılarda Psikiyatrik Değerlendirme Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
1.3.. Yaşlılarda Nöropsikolojik Değerlendirme Gülbahar BAŞTUĞ, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
1.4.. Yaşlılarda Psikiyatrik Bozuklukların Epidemiyolojisi Rifat Serav İLHAN, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
2.. Yaşlılıkta Deliryum Berker DUMAN
3.1.. Alzheimer Hastalığı Özlem ERDEN AKİ
3.2.. Alzheimer Hastalığı’nın Tedavisi Özlem ERDEN AKİ
3.3.. Demansa Bağlı Davranışsal ve Psikolojik Belirtiler ve Tedavisi Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Özlem ERDEN AKİ
3.4.. Frontotemporal Demanslar Yavuz AYHAN
3.5.. Parkinson Hastalığı Demansı ve Lewy Cisimcikli Demans Seda KİBAROĞLU
3.6.. Vasküler Demans, Geri Dönüşümlü Demanslar ve Diğer Demans Türleri Eda DERLE ÇİFTÇİ
4.1.. Yaşlılıkta Depresif Bozukluklar ve Tedavileri Yusuf SİVRİOĞLU, Sibel ÇAKIR
4.2.. Yaşlılıkta Bipolar Bozukluklar ve Tedavileri Sibel ÇAKIR
5.1.. Yaşlılıkta Şizofreni ve Tedavisi Aykut KARAHAN, Ahmet TİRYAKİ
5.2.. Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Filiz CİVİL ARSLAN
5.3.. Yaşlılıkta Sanrılı Bozukluk Demet SAĞLAM AYKUT
6.1.. Yaşlılıkta Anksiyete Bozuklukları Umut ALTUNÖZ, İhsan AKSOY
6.2.. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar  Yasemin HOŞGÖREN ALICI
6.3.. Yaşlılıkta Somatoform Bozukluklar Serdar Süleyman CAN, Fatma ARKAZ
7.. Yaşlılarda Uyku Bozuklukları Bilgen BİÇER KANAT
8.. Yaşlılıkta Cinsel İşlev ve Bozuklukları Hayriye BAYKAN
9.. Yaşlılıkta Alkol ve Madde Bağımlılığı Ahmet KOKURCAN
10.. Yaşlılarda Yas Bilge BİLGİN KAPUCU
11.1.. Yaşlılarda Psikofarmakoterapi Gökcen GÖNEN, Semra ULUSOY KAYMAK
11.2.. Yaşlılarda Kullanılan Antidepresan İlaçlar Gökcen GÖNEN, Semra ULUSOY KAYMAK
11.3.. Yaşlılarda Kullanılan Antipsikotikler ve Duygudurum Düzenleyiciler Gökcen GÖNEN, Semra ULUSOY KAYMAK
11.4.. Yaşlılıkta Somatik Tedaviler Evrim ÖZKORUMAK KARAGÜZEL
12.. Yaşlılarda İstismar ve İhmal Gülfizar SÖZERİ VARMA
13.. Geriatrik Olgularda Adli Tıbbi Yaklaşım Birgül TÜZÜN, M. Şevki SÖZEN
KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Ülkemiz giderek yaşlanmaktadır; 1990 yılında 65 yaş üstü nüfus oranı %4,3 iken 2018’de bu oran % 8,7’ye yükselmiştir ve 2025 yılında beklenen yaşlı nüfus oranı ise %11’dir. Türkiye’de 2018 yılında yaşam süresi 78 yıl iken, 2025’te beklenen yaşam süresi 79,6 yıldır. Bu bilgi bize dünyada da olduğu gibi ülkemizde yaşlılara yönelik hizmet ve bakım gereksinimlerinin artacağını gösteriyor.

Yaşlılık dönemi bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik birçok değişime maruz kaldığı bir süreçtir. Geriyatri, yaşlılarda sağlık sorunlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi; yaşlı sağlığını etkileyen dış sistemler ve koşullar gibi tüm yaşlanma süreci ile ilgilenen tıp alanıdır. Değişen bu demografik yapıyla beraber, dünyada ve ülkemizde geriyatrik sendromlar ve yaşlılarda görülen psikiyatrik bozuklukların da artması söz konusu olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 60 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfusun yaklaşık %15’inin psikiyatrik bir bozukluk yaşadığı bildirilmiştir. Yaşlanan bireylerde tıpkı çocukluk çağında olduğu gibi yaşa özel hastalıklar da ortaya çıkmakta gerek teşhis yöntemleri gerekse tedavi genel psikiyatrik yaklaşımdan farklılıklar içermektedir.

Yukardaki bilgiler ışığında, psikiyatri uzmanları için ve psikiyatri uzmanlık eğitimi sürecinde, geriyatrik psikiyatrinin giderek artan şekilde önem kazanacağı açıktır. Bu konuda Türkiye Psikiyatri Derneğinin yaptığı bir araştırmada; psikiyatri asistanlarının, uzmanlık eğitiminde eksik gördükleri alanların en başında geriyatrik psikiyatri geldiği ortaya çıkmıştır.

On üç ana başlık halinde hazırlanan bu kitap, hem teorik hem de kliniğe yönelik pratik bilgiler açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Geriyatrik popülasyonda görülen ruhsal hastalıkların değerlendirilme, tanı ve tedavi süreçleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu grupta, ayrı bir önem arz etmesi nedeniyle farmakolojik ve somatik tedaviler farklı bir başlık altında ayrıca sunulmuş; yas, istismar ve ihmal ile adli yaklaşımlar gibi önemli konular göz ardı edilmemiştir.

Sepete Ekle

Eddie

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)

Sepete Ekle

Depresyon Sağaltım Kitabı
50 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
90 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
110 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
75 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
125 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
60 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
46 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
35 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
103 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
18 TLSepete Ekle
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
63 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
35 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
35 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
15 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
15 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
15 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
15 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
69 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale