Eddie

OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

Yayın yönetmenleri

Raşit Tükel, Mehmet Murat Demet

Yayın yılı

2021 (2. Baskı)

Cilt bilgileri

264 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş E.Timuçin Oral
Önsöz Raşit Tükel, Mehmet Murat Demet

  1. Obsesif Kompulsif Bozukluğun FenomenolojisiLütfullah BEŞİROĞLU
  2. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Patogenezi Raşit TÜKEL, Mehmet Murat DEMET
  3. Obsesif Kompulsif Bozukluğun FarmakoterapisiRaşit TÜKEL, Mehmet Murat DEMET
  4. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Psikoterapisi Erhan ERTEKİN
  5. Beden Dismorfik Bozukluğu Raşit TÜKEL
  6. İstifleme BozukluğuMehmet Murat DEMET
  7. Trikotilomani (Saç Yolma)Levent SEVİNÇOK, Bilge DOĞAN
  8. Deri Yolma BozukluğuPınar ÇETİNAY AYDIN, Leyla GÜLSEREN
  9. Madde Kullanımının ya da İlaçların Yol Açtığı Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluk Özlem KUMAN TUNÇEL
  10. Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluk Demet GÜLPEK

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Türkiye Psikiyatri Derneği Anksiyete Bozuklukları Çalışma Birimi tarafından hazırlanan 2004 tarihli “Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu” ve 2006 tarihli “Anksiyete Bozuklukları” kitaplarından sonra, benzer bir alanda üçüncü kitabımızı yayımlıyoruz. Bu, aynı zamanda, çalışma birimimizin isminin Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar olarak değiştirilmesinden sonra hazırladığımız ilk kitap.

Anksiyete Bozuklukları kitabının yayımlandığı tarihten bu yana gecen 11 yılda, obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) obsesif kompulsif spektrum bozuklukları (OKSB) adı verilen bozukluk grubu ile ilişkisi, araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Obsesyon ve kompulsiyonlar OKB için mutlaka bulunması gereken belirtiler olmasına karşın, obsesif düşünce ve kompulsif ritüellerin diğer bazı bozukluklarda da bulunabildiği uzun zamandır bilinmektedir. Bu bozukluklardan bazılarının belirli ortak özelliklere sahip olmalarına ilişkin gözlemler ve kimi araştırma sonuçları, OKSB kavramının ortaya atılmasını getirmiştir. OKSB içinde yer alan bozuklukların klinik özellikler, psikiyatrik eştanı, aile öyküsü, etiyoloji, seçici farmakolojik ve bilişsel davranışçı tedaviye yanıt gibi değişkenler açısından, kendisi de aynı spektrumun bir parçası olarak kabul edilen OKB ile belirli oranlarda örtüştüğü kabul edilmektedir.

Araştırmalar, OKSB içinde yer alan psikiyatrik bozuklukların birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteren en önemli kanıtın, OKB ile aralarındaki fenomenolojik benzerlikler olduğunu göstermektedir. Bu bozukluklara ait zihinsel ya da davranışsal belirtilerin içeriği değil de yapısı dikkate alındığında, bu belirtilerin obsesif düşünce ya da kompulsif davranış özelliğinde olduğu dikkati çekiyor. Aynı zamanda, OKSB içinde yer alan bazı bozuklukların içeriğinin de, OKB belirtileriyle örtüştüğü görülmektedir.

OKSB kavramının ortaya atılması, beraberinde halen süre giden bazı tartışmaları da gündeme getirmiştir. OKSB kapsamının, içerdiği bozukluklar hakkında yeterli kanıt olmadan fazla geniş tutulduğu, eleştirilen noktalardan biridir. Kavramsal düzeyde tartışılan bir diğer konu, OKSB içinde yer alan bozuklukların OKB ile ilişkilerinin derecesinin bozukluklara göre farklılıklar göstermesidir. OKB ile bu ilişkinin her durumda kurulamadığı, kimi zaman ise OKSB içinde yer alan bozuklukların alt tipleriyle kurulabildiği de göz önüne alınmalıdır.

Bu alana ilişkin gelişmelerin sınıflandırma sistemlerine de yansımasıyla, 2013 yılında yayımlanan DSM-5’te, OKB, anksiyete bozukluklarından ayrılarak Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar adı altında yeni bir tanı kategorisine dahil edilmiştir. Kitabımızın içeriği de bu tanı kategorisi dikkate alınarak belirlenmiştir. Kitapta, OKB, beden dismorfik bozukluğu, deri yolma bozukluğu, trikotilomani, istifleme bozukluğu, madde kullanımının ya da ilaçların yol açtığı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluk ve başka tıbbi duruma bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluk; temel bilgilerin yanı sıra yeni tanı ölçütleri, güncel bilgiler ve son yıllardaki araştırmaların sonuçlarına yer verilerek ele alınmıştır.

Kitabın, psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanlarının bu alandaki eğitim gereksinimlerinin karşılamasını, uzmanlık ve yeterlik sınavları için bir kaynak işlevi görmesini ve tüm meslektaşlarımıza Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar konusunda temel ve güncel bilgilere ulaşmalarında yardımcı olmasını diliyoruz. Elinizdeki kitabın gelecekte yeni basımlarının yapılabileceğini göz önünde tutularak görüş ve önerilerinizi Çalışma Birimine iletmenizi önemli görüyoruz. Kitabın oluşturulmasında gösterdikleri yoğun çaba ve özverili çalışma nedeniyle bölüm yazarı olan Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Çalışma Birimi üyesi meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.

Sepete Ekle

Eddie

ACİL PSİKİYATRİ

ACİL PSİKİYATRİ

Yayın yönetmenleri

Fatih Öncü, Yunus Hacımusalar

Yayın yılı

2021 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

241 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Fatih Öncü, Yunus Hacımusalar

Bölüm 1. Acilde Genel Psikiyatrik Değerlendirmenin Ana Hatları Özlem Devrim BALABAN
Bölüm 2. Acil Psikiyatri Biriminin Özellikleri ve Krize Müdahale Berker DUMAN, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
Bölüm 3. Acil Psikiyatride Güvenlik Önlemleri Aslı ENEZ DARÇIN
Bölüm 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Acillerine Yaklaşım Yankı YAZGAN, Gresa ÇARKAXHİU BULUT
Bölüm 5. Acilde Ajitasyonun Değerlendirilmesi ve Yaklaşım Koray BAŞAR, Hatice ÖZDEMİR REZAKİ
Bölüm 6. Acilde Psikotik Hastaya Yaklaşım Engin Emrem BEŞTEPE, Murat YALÇIN
Bölüm 7. Acilde Anksiyeteli veya Konversiyon Belirtileri Olan Hastaya Yaklaşım Artuner DEVECİ
Bölüm 8. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Durumlara Yaklaşım ve Tedavi Cüneyt EVREN, Ercan DALBUDAK
Bölüm 9. Acilde Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Neşe Burcu BAL, Ersin Hatice KARSLIOĞLU
Bölüm 10. Acilde Yaşlı Hastaya Yaklaşım Sera YİĞİTER, Derya YALÇIN İPEKÇİOĞLU
Bölüm 11. Acilde İntihar Girişimine Yaklaşım Yunus Hacımusalar
Bölüm 12. Acilde Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Özen ÖNEN SERTÖZ
Bölüm 13. Acil Serviste Adli Psikiyatrik Olgulara Yaklaşım Fatih ÖNCÜ
Bölüm 14. Psikiyatrın Acilde Yasal Sorumluluğu Hüseyin SOYSAL
Bölüm 15. Acilde Kullanılan İlaçlar ve Dozları Aybeniz CİVAN KAHVE, Yunus HACIMUSALAR

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Acilde psikiyatrik değerlendirme acil tıbbi değerlendirmenin önemli bir alanı olmaya başlamıştır. Ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi psikiyatrik nedenlerle acillere başvurular giderek artmaktadır. Acilde psikiyatrik değerlendirme, yalnızca psikiyatrik bozukluklara ya da madde kullanım bozukluklarına değil, nörolojik ya da diğer tıbbi nedenlere bağlı ruhsal belirti ve bulgulara da odaklanmayı gerektirir. Psikiyatr, hastadaki fiziksel bir hastalığı, psikotik bozuklukların akut durumunu, duygudurum bozukluklarının akut durumunu, yoksunluğu, zehirlenmeyi ya da psikososyal bir krizi ayırt etmeye çalışır. Görüşmenin ve değerlendirmenin hız, süre ve biçimi hastanın durumuna en uygun şekilde düzenlenmelidir. Acile başvuran ya da getirilen olguların tedavi edilmesi ile hayati anlamda önemli olan acil girişim yapılmış olur.

Ruh sağlığı hizmetinin temel yönlerinden biri, acil durumlara verilen önemdir. Bu olgudan hareketle, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim/Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Psikiyatride Güncel’in 2015 yılı 2. sayısı Psikiyatride Acil konusuna ayrıldı. Sayının büyük ilgi görüp tükenmesi konuyla ilgili kapsamlı ve güncel bir kitap hazırlanması gerekliliğini ortaya koydu. Bu gereklilikten yola çıkılarak, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu’nun talebiyle hazırlanan Acil Psikiyatri kitabı, tüm psikiyatri asistan ve uzmanları ile acil servis hekimlerine uygulamalarında rehber olacak niteliktedir.

On beş bölümden oluşan bu kitap, tüm acil psikiyatrik durumların değerlendirilme ve yönetilme süreçlerine, ortaya çıkabilecek zorluklarda yapılabilecek müdahalelere dair pratik bilgiler sunmaktadır. İntihar, geriyatrik hastalar, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, adli olgular, psikiyatristin yasal sorumlulukları ve acil servis uygulamalarında kullanılan psikotroplar bu kitabın kapsamında yer alan diğer önemli başlıklardır.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel 2021 Seti

Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Alışılmadık ve Ender Tablolar - Cilt: 11 - Sayı: 1 (Kış 2021)

Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarında Güncel Gelişmeler - Cilt: 11 - Sayı: 2 (Bahar 2021)

 

 

 

 

 

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel 2020 Seti

Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar - Cilt: 10 - Sayı: 1 (Kış 2020)

Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar - Cilt: 10 - Sayı: 2 (Bahar 2020)

Psikiyatride Güncel - Genel Tıp ve Psikiyatri Yönünden Obezite - Cilt: 10 - Sayı: 3 (Yaz 2020)

Psikiyatride Güncel - Antisosyal Kişilik: Anlama ve Başa Çıkma - Cilt: 10 - Sayı: 4 (Güz 2020)

Sepete Ekle

Eddie

Depresyon Sağaltım Kitabı

DEPRESYON SAĞALTIM KİTABI

Yayın yönetmenleri

Kürşat ALTINBAŞ, Fisun AKDENİZ, Ali BOZKURT

Yayın yılı

2021

Cilt bilgileri

284 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Fisun AKDENİZ, Kürşat ALTINBAŞ, Ali BOZKURT

Bölüm 1: DEPRESYON SAĞALTIMINDA TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER

1a: Depresyon Sağaltımında Temel Kavramlar ve İlkeler Ömer AYDEMİR
1b: Depresyon Alt Tiplerinin Önemi Ömer AYDEMİR

Bölüm 2: KOMPLİKE OLMAMIŞ DEPRESYON SAĞALTIMI

2a: Hafif Şiddette Depresyon Sağaltımı Çağdaş Öykü MEMİŞ
2b: Orta Şiddette Depresyon Sağaltımı Aytül HARİRİ
2c: Ağır Şiddette Depresyon Sağaltımı Faruk KILIÇ, İnci Meltem ATAY, Duru KUZUGÜDENLİOĞLU

Bölüm 3: KOMPLİKE DURUMLARDA DEPRESYON SAĞALTIMI

3a: Atipik Belirtili ve Mevsimsel Depresyon Sağaltımı Mustafa GÜLEÇ
3b: Karma Belirtili Depresyon Sağaltımı Sibel ÇAKIR
3c: Katatonik Belirtili Depresyon Sağaltımı Çağdaş EKER
3d: Eş Tanılı Depresyon Sağaltımı Devran TAN

Bölüm 4: SAĞALTIMA YANITSIZ-DİRENÇLİ DEPRESYON SAĞALTIMI

4a: Sağaltıma Yanıtsız/Dirençli Depresyonda İlaç Sağaltımı Evrim ERTEN
4b: Dirençli Depresyonda Somatik Sağaltımlar Figen ÇULHA ATEŞCİ, Osman Zülkif TOPAK
4c: Sağaltıma Dirençli Depresyonda Diğer Yöntemler Burçin ÇOLAK, Vesile ŞENTÜRK CANKORUR

Bölüm 5: ÖZEL GRUPLARDA DEPRESYON SAĞALTIMI

5a: Çocuk ve Ergenlerde Major Depresif Bozukluk Sağaltımı Burcu ÖZBARAN, Tuğba KALYONCU
5b: Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Depresyon Sağaltımı Esra YAZICI, Nazan AYDIN
5c: Yaşlılarda Depresyon Sağaltımı Özlem KUMAN TUNÇEL

DİZİN

 

Açıklama Metni

Depresyon, psikiyatristlerin üzerinde en çok araştırma yaptığı ve klinik pratiklerinde, danışanla baş başa kaldıklarında en sık rastladığı ruhsal bozukluktur. Bu nedenle, konuyla ilgili kanıta dayalı ve uygulamadan esinlenen çeşitli sağaltım kılavuzları, el kitapları yaygınlıkla hazırlanmakta ve önemli bir ihtiyaca hizmet etmektedir.

Bir kılavuz niteliği de taşıyan bu kitapta, farklı şiddet düzeylerindeki depresyonun sağaltımından özel durumlardaki depresyonun sağaltımına, dirençli durumlardan alt tiplere çeşitli klinik görünümler ele alınmıştır. Kitabın alt başlıkları ve yazarları belirlenmeden önce, yayımlanmış olan 10’dan fazla uluslararası kılavuz ve kaynak kitap yayın yönetmenleri tarafından gözden geçirilmiştir. Kitabın bölümleri ve alt başlıkları belirlendikten sonra, sağaltımın planının akut ve sürdürüm dönemini kapsayacak şekilde gerçek klinik uygulama ile uyumlu olarak sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca, kanıt düzeyi tabloları, sık sorulan sorular, hekimler için kullanım önerileri, sağaltım akış şeması ve alıntı pencerelerine yer verilmiştir. Böylece, okuyucu dostu, kanıtlar ile deneyimlerin kıvamında harmanlandığı bir kaynak kitap olması hedeflenmiştir. Titizlikle kaleme alınan ilaç sağaltımlarının yanı sıra popülerliği giderek artan biyolojik sağaltımlar da ihmal edilmemiştir. Basit psikososyal yaklaşım ilkelerinden çeşitli psikoterapi yöntemlerinin uygulanmasına kadar, gerek düşük yoğunluklu gerekse yüksek yoğunluklu psikososyal yaklaşımlara da ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.

Keyifle okunan ve klinik uygulamaya katkı sağlayan bir başucu kitabı olması umuduyla. Sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle…

Sepete Ekle

OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
45 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel 2021 Seti
27 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel 2020 Seti
54 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
50 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
108 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
18 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
18 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
132 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
90 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
150 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
72 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
55 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
42 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
123 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
21 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
18 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
18 TLSepete Ekle
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
75 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
42 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
42 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
82 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale