Eddie

GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU

GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Nazan AYDIN, Fisun AKDENİZ, Pınar ÇETİNAY AYDIN

Yayın yılı

2021 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

416 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

. Yazarlar..................................................................................................................... vii
. Sunuş........................................................................................................................ ix
. Önyazı....................................................................................................................... x
Bölüm 1: Perinatal Görüşme..................................................................................................... 1
Esra YAZICI, Nazan AYDIN
Bölüm 2: Perinatal Dönemde Ruhsal Bozukluğun Tedavisinde Karar Verme Süreçleri.................. 11
Tülay Satı KIRKAN, Nazan AYDIN
Bölüm 3: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Depresif Bozukluklar ve Doğum Sonrası Hüzün 19
Esra YAZICI, Nazan AYDIN
Bölüm 4: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Anksiyete Bozuklukları.................................... 51
Cenan HEPDURGUN, Damla İŞMAN HAZNEDAROĞLU, Şebnem PIRILDAR
Bölüm 5: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk............................. 73
Faruk UĞUZ
Bölüm 6: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Bipolar Bozukluk............................................. 85
Fisun AKDENİZ
Bölüm 7: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Psikotik Bozukluklar........................................ 103
Leyla GÜLSEREN
Bölüm 8: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Uyku Bozuklukları........................................... 123
Mehmet Murat DEMET
Bölüm 9: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ............ 151
Ahmet Bülent YAZICI
Bölüm 10: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Cinsel İşlev Bozuklukları.................................. 169
Ayça ÖNGEL ATAR
Bölüm 11: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Yeme Bozuklukları.......................................... 177
Nalan ÖZTÜRK
Bölüm 12: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Özkıyım.......................................................... 189
Buket Belkız GÜNGÖR
Bölüm 13: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Somatik Tedaviler ve Diğerleri
a. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Elektrokonvülsif Tedavi............................... 205
Nesrin Buket TOMRUK
b. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi........ 223
Gökben HIZLI SAYAR, Hüseyin ÜNÜBOL
c. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Parlak Işık Tedavisi..................................... 232
Elif ÖZCAN TOZOĞLU
d. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve
Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi............................................................................. 235
Önder KAVAKCI
e. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT)
Yaklaşımları......................................................................................................... 245
Neriman ARAS
Bölüm 14: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Psikoeğitim ve Psikoterapiler
a. Gebelikte ve Postpartum Dönemde Bilişsel Davranışçı Terapiler Temelli
Psikoterapötik Yaklaşımlar..................................................................................... 273
Menekşe Sıla YAZAR
b. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi................. 281
Pınar ÇETİNAY AYDIN, Nazan AYDIN
c. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Farkındalık Temelli Terapiler....................... 292
Fisun AKDENİZ
d. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Destekleyici Psikoterapi ............................. 295
Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN
e. Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Çift Terapisi................................................ 304
Oya GÜÇLÜ
Bölüm 15: Gebelik İnkârı (Fark Edilmeyen Gebelikler) .................................................................. 313
Gökben HIZLI SAYAR, Oğuz OMAY
Bölüm 16: Doğum Korkusu (Tokofobi), Doğum Sonrası TSSB........................................................ 325
Pınar ÇETİNAY AYDIN
Bölüm 17: İnfertilitesi Olan Çiftlerde Ruhsal Sorunlar ve Sağaltımı.............................................. 337
Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU, Bengü YÜCENS
Bölüm 18: Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Adli ve Etik Karar Verme Süreçleri.................... 351
Esin EVREN KILIÇASLAN, Sevilay UMUT KILINÇ
Bölüm 19: Tedavi Edilmeyen Ruhsal Bozukluğun Fetüs, Yenidoğan ve Bebeğe Etkileri.................. 377
Nalan ÖZTÜRK
Bölüm 20: Perinatal Kayıplar ..................................................................................................... 387
Esra YANCAR DEMİR
Bölüm 21: Perinatal Dönemde Baba........................................................................................... 395
Gökhan ÖZPOLAT

Konu Dizini................................................................................................................................. 403

 

Açıklama Metni

Anne dendiğinde koruyan kollayan, seven şefkat gösteren bir kadın gelir akla. Annenin her zaman olumlu duygular yaşaması, gebeliğinde mutlu olması ya da çocuk doğurduğunda yüzünün gülmesi beklenir genellikle. Halbuki kadınlarda bebek sahibi olmaya hazırlık sürecinde gebelik ve doğum sonrası dönemde ruhsal olarak her zamankinden farklı bir duyarlılık gelişir. Bu duyarlılığın gelişmesinde biyolojik etmenlerin yanı sıra rol değişimleri, eş/partnerle ilişkiler, kendi ebeveynleriyle ilişkilerinde çatışmalar, çocuk sahibi olamama, düşükler, Ölü doğumlar gibi zorlayıcı pek çok psikososyal etmen de rol oynayabilmektedir.

Bu dönemlerde yaşanan hafif şiddetteki krizlerde psikoterapötik yaklaşımlar, psikoterapiler etkili olmaktadır. Orta ve ağır şiddette ruhsal bozukluklarda ise bu tedavi yaklaşımlarına ilaç tedavisinin eklenmesi ya da ilaç tedavisinin tek başına uygulanması gündeme gelmektedir. Gebelikte ilaç tedavisi, hastayı ve ailesini bebeğin gelişimi üzerine olumsuz etkilerinin olacağı düşüncesiyle endişelendirebilmektedir. Hekimin bu alanda

yeterli bilgi ve deneyiminin olmaması onun da ilaç tedavisine yönelik endişelenmesine yol açabilmektedir. Karşılıklı tedavi planı yapılamayan bu durumda, anne ya da anne adayı kadının tedavisiz kalması ile kadın ruhsal acı yaşarken maruz kaldığı stres ile anne karnındaki bebek de zarar görebilmektedir. Doğum sonrası dönemde ise anne ilaç kullanmayı kabul ederse emzirmeyi bırakmakta ya da çocuğunu emzirmeyi tercih edip ruhsal bozukluğun etkilerine karşı ilaç kullanmadan dayanmayı tercih edebilmektedir. Gebelikte ya da doğum sonrası dönemde bebeğe zarar verme endişesiyle tedavisiz kalan kadın aslında daha çok zarar görmekte aynı zamanda annesinin tedavisiz kalması, bebeğe de ruhsal ve fiziksel olarak zarar vermektedir. Bu alanda teorik bilgi ve deneyimlerin bir sağaltım kılavuzu ile paylaşılması, ruh sağlığı hekimlerinin biraz ürktükleri ya da çekimser kaldıkları bu alanda kendilerini daha yetkin hissetmelerini ve daha çok anne ya da anne adayına okunabilmelerini sağlayacaktır.

Bu düşünceyle biz kadının hayatındaki önemli dönemeçlerden biri olan gebelik ve doğum sonrası dönemde yaşanabilen bu döneme özgü perinatal kayıplar, infertilite, fark edilmeyen gebelikler gibi durumları, ruhsal bozuklukların bu döneme özgü özelliklerini, psikoterapi, ilaç ve somatik tedavilerini, ruhsal bozuklukların tedavi edilmemesi halinde bebeğe etkilerini, adli ve etik konulara bu sağaltım kılavuzunda yer vermeyi uygun gördük. Bununla birlikte yine bu döneme özgü görüşme teknikleri ve tedaviye karar verme süreçlerini de dahil ettik.

Bu süreçte anneliğe hazırlanan kadının yanındaki babanın da varlığı, desteği ve ruh sağlığı oldukça önemli olduğundan baba ruh sağlığı da bu kılavuzda yer aldı.

Konuların ve yazarların belirlenmesi, yazma, değerlendirme süreçleri yaklaşık iki yıl kadar sürdü. Konu ile ilgilenen çok sayıdaki yazar ve araştırmacının katkısıyla ruh sağlığı ile ilgilenenlere bir rehber ve başvuru kitabı hazırladık. Önerileriniz ve katkılarınızla bu kitabın sonraki güncellemelerinde daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

Gebelere ve doğum sonrası dönemdeki kadınlara yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirerek daha çok destek ulaşması dileklerimizle.

Sepete Ekle

Eddie

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap

ŞİZOFRENİ ve DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

Yayın yönetmenleri

Ayşen Esen-Danacı, Ömer Böke, Meram Can Saka, Almıla Erol, Semra Ulusoy Kaymak

Yayın yılı

2021 (3. Baskı-Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş)

Cilt bilgileri

722 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Önsöz Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi

1.  Şizofreni Kavramı: Dün, Bugün, Yarın Haldun SOYGÜR, Şahap ERKOÇ
2.  Şizofrenide Belirti Örüntüsü, Klinik ve Seyir Almıla EROL, Esin Evren KILIÇASLAN
3.  Psikoz ve Şizofreni Epidemiyolojisi Umut KIRLI, Tolga BİNBAY
4.  Şizofrenide MuayeneLevent METE
5.  Şizofrenide Kullanılan ÖlçeklerÖmer AYDEMİR
6.  Ayırıcı Tanı Cem ATBAŞOĞLU
7.  Şizofrenide Koruyucu Tedaviler ve Psikoz için Riskli GruplarAlp ÜÇOK
8.  Şizofrenide İlk Epizod: Klinik Özellikleri ve TedavisiAlp ÜÇOK
9.  Şizofrenide Eştanılı DurumlarSaygın EKER
10. Şizofreni ve BağımlılıkArtuner DEVECİ
11. Çocukluk ve Ergenlik Çağı Başlangıçlı ŞizofreniŞermin YALIN SAPMAZ, Özlem ÖNER
12. Geç Başlangıçlı ŞizofreniEylem ŞAHİN CANKURTARAN
13. Şizotipal Kişilik BozukluğuHalise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Bora BASKAK
14. Kısa Psikotik ve Şizofreniform BozuklukFeryal ÇAM ÇELİKEL
15. Sanrılı Bozukluk İbrahim AYLAK, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU, M. Kâzım YAZICI
16. Şizoafektif BozuklukAyşen ESEN-DANACI, Kuzeymen BALIKÇI, Orkun AYDIN
17. KatatoniM. Kâzım YAZICI
18. Şizofreni GenetiğiMeram Can SAKA
19. Şizofrenide Olaya İlişkin PotansiyellerMüge DEVRİM-ÜÇOK
20. Şizofrenide NörogörüntülemeIrmak POLAT, Ali Saffet GÖNÜL
21. Şizofreninin Nörogelişimsel KökenleriUmut KIRLI, Özge AKGÜL, Köksal ALPTEKİN
22. Şizofreninin Biyokimyası (Dopamin ve Diğerleri)Umut Kırlı, Özge AKGÜL, Köksal ALPTEKİN
23. Şizofreni ve Bilişsel İşlevBerna Binnur AKDEDE
24. Şizofrenide Sosyal Biliş ve MetabilişKuzeymen BALIKÇI, Orkun AYDIN, Ayşen ESEN-DANACI
25. Şizofrenide Hayvan Modelleri Tayfun UZBAY
26. Şizofrenide EndofenotiplerOrkun AYDIN, Kuzeymen BALIKÇI, Ayşen ESEN-DANACI
27. Şizofrenide İlaç TedavileriMeram Can SAKA
28. Antipsikotik İlaçların Nörolojik, Kardiyolojik, Hematolojik, Endokrinolojik ve Antikolinerjik Yan EtkileriBerker DUMAN, Meram Can SAKA, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, E. Cem ATBAŞOĞLU
29. Antipsikotik İlaçların Metabolik Yan EtkileriSemra ULUSOY KAYMAK, Esra KABADAYI ŞAHİN
30. Tedaviye Uyumsuzluğu Değerlendirme ve Baş Etme Ömer BÖKE, Selçuk ÖZDİN
31. Şizofreni Elektrokonvulzif Tedavi ve Diğer Beyin Uyarım TedavileriŞ. Can GÜREL, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
32. Şizofrenide Tedaviye DirençA. Elif ANIL YAĞCIOĞLU, Ş. Can GÜREL
33. PsikoeğitimBora BAŞKAK, Nilay SEDES BAŞKAK, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
34. Şizofrenide Toplumsal Beceri Eğitimi Mustafa YILDIZ
35. Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi Bernis SÜTÇÜBAŞI KAYA, Betül KOÇARSLAN, Cumhur TAŞ
36. Psikotik Bozuklukların Bilişsel Modeli ve Bilişsel Davranışçı TedavisiYasir ŞAFAK, M. Hakan TÜRKÇAPAR
37. Şizofrenide Destekleyici PsikoterapiAlmıla EROL
38. Şizofreni ve Grup Tedavileri Aslı SARANDÖL
39. Toplum Temelli Ruh Sağlığı HizmetleriBülent COŞKUN
40. Şizofrenide Aileye Yönelik Girişimler Leyla GÜLSEREN
41. Şizofreninin Yasal Yönleri ve Hasta Hakları-Haklar ve kazanımlarMustafa SERCAN
42. Şizofreni ve ŞiddetM. Melih BİLGİ, Ali Saffet GÖNÜL
43. Şizofreninin Ekonomik Yükü Mustafa YILDIZ, Aysel İNCEDERE

DİZİN

 

Açıklama Metni

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar üzerine her yıl yüzlerce klinik araştırma yapılmasına rağmen, hastaların gereksinimleri ile tedavi programlarının sundukları arasında halen önemli farklar bulunmaktadır. Klinik araştırma verilerinden en uygun biçimde faydalanarak, hastaların karşılanamayan gereksinimlerini en aza indirmeye çalışmak tüm ruh sağlığı çalışanlarının öncelikli hedefi olarak durmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Biriminin ilk kitabı olan Şizofreni Tedavi Kılavuzunu 2005 yılında yayınlandı ve bu kitap 2010 yılında güncellenerek ikinci baskısı yapıldı. Çalışma Birimi, 2007 yılında ikinci kitabı olan Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar adlı bir kaynak kitap yayınladı. Bu kitap hedefine ulaşarak pek çok yabancı kökenli kaynağın arasında kendisine yer buldu ve psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin kullandığı bir başvuru kaynağı oldu. Temel Kitap niteliği taşıyan 2. Baskısı 2018 yılında okuyucuya sunuldu. Kitabımızla ilgili aldığımız olumlu geri bildirimleri okuyucuların yoğun ilgisi de destekledi ve kısa sürede tükendi. Bu nedenle yeni baskısını yapma gerekliliği ortaya çıktı. Kitabımızın bölüm yazarlarıyla tekrar iletişime geçerek bazı bölümlerin gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması konusunda katkılarını aldık. Ayrıca bu baskıda bir önceki baskıda eksikliğini fark ettiğimiz bir bölümü ekledik.

Kitabın bu zenginleştirilerek güncellenmiş yeni baskısında şizofreni ve psikozun ne olduğu, görünümü, muayeneden laboratuvar incelemelere dek belirti ve bulguları, gidişi, tanı ve ayırıcı tanısı, nedenleri ve tarihsel yaklaşımlar farklı yönleriyle aktarıldı. Aynı zamanda hastalığın bireysel, ailesel, toplumsal, yasal, ekonomik ve elbette biyolojik boyutları irdelendi. Tedavide günümüzde varılan nokta göz önünde bulundurularak, yalnızca ilaç ve diğer biyolojik tedavi yöntemleriyle sınırlı kalınmayıp farklı psikososyal tedavi yöntemleri de kitabın kapsamına alındı. Bu bağlamda okurun şizofreni ve psikotik bozukluklar ile ilişkili olarak değişik alanlardaki sorularına yanıt verebilecek temel bir başvuru kitabı oluşturulmaya çalışıldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi üyeleri tarafından hazırlanan bu kitap, kapsamlı içeriği ile bu alanda dilimizde yayınlanmış ilk ve tek kitaptır. Her bölüm alanında deneyimli klinisyen ve araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın tüm ruh sağlığı çalışanları ile hastalarımız için bugüne kadar şizofreni alanında sağlanan gelişmelerden en uygun biçimde yararlanmalarını sağlayacak bir başucu kitabı olması amaçlanmıştır.

Sepete Ekle

Eddie

OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

Yayın yönetmenleri

Raşit Tükel, Mehmet Murat Demet

Yayın yılı

2021 (2. Baskı)

Cilt bilgileri

264 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş E.Timuçin Oral
Önsöz Raşit Tükel, Mehmet Murat Demet

  1. Obsesif Kompulsif Bozukluğun FenomenolojisiLütfullah BEŞİROĞLU
  2. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Patogenezi Raşit TÜKEL, Mehmet Murat DEMET
  3. Obsesif Kompulsif Bozukluğun FarmakoterapisiRaşit TÜKEL, Mehmet Murat DEMET
  4. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Psikoterapisi Erhan ERTEKİN
  5. Beden Dismorfik Bozukluğu Raşit TÜKEL
  6. İstifleme BozukluğuMehmet Murat DEMET
  7. Trikotilomani (Saç Yolma)Levent SEVİNÇOK, Bilge DOĞAN
  8. Deri Yolma BozukluğuPınar ÇETİNAY AYDIN, Leyla GÜLSEREN
  9. Madde Kullanımının ya da İlaçların Yol Açtığı Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluk Özlem KUMAN TUNÇEL
  10. Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluk Demet GÜLPEK

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Türkiye Psikiyatri Derneği Anksiyete Bozuklukları Çalışma Birimi tarafından hazırlanan 2004 tarihli “Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu” ve 2006 tarihli “Anksiyete Bozuklukları” kitaplarından sonra, benzer bir alanda üçüncü kitabımızı yayımlıyoruz. Bu, aynı zamanda, çalışma birimimizin isminin Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar olarak değiştirilmesinden sonra hazırladığımız ilk kitap.

Anksiyete Bozuklukları kitabının yayımlandığı tarihten bu yana gecen 11 yılda, obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) obsesif kompulsif spektrum bozuklukları (OKSB) adı verilen bozukluk grubu ile ilişkisi, araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Obsesyon ve kompulsiyonlar OKB için mutlaka bulunması gereken belirtiler olmasına karşın, obsesif düşünce ve kompulsif ritüellerin diğer bazı bozukluklarda da bulunabildiği uzun zamandır bilinmektedir. Bu bozukluklardan bazılarının belirli ortak özelliklere sahip olmalarına ilişkin gözlemler ve kimi araştırma sonuçları, OKSB kavramının ortaya atılmasını getirmiştir. OKSB içinde yer alan bozuklukların klinik özellikler, psikiyatrik eştanı, aile öyküsü, etiyoloji, seçici farmakolojik ve bilişsel davranışçı tedaviye yanıt gibi değişkenler açısından, kendisi de aynı spektrumun bir parçası olarak kabul edilen OKB ile belirli oranlarda örtüştüğü kabul edilmektedir.

Araştırmalar, OKSB içinde yer alan psikiyatrik bozuklukların birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteren en önemli kanıtın, OKB ile aralarındaki fenomenolojik benzerlikler olduğunu göstermektedir. Bu bozukluklara ait zihinsel ya da davranışsal belirtilerin içeriği değil de yapısı dikkate alındığında, bu belirtilerin obsesif düşünce ya da kompulsif davranış özelliğinde olduğu dikkati çekiyor. Aynı zamanda, OKSB içinde yer alan bazı bozuklukların içeriğinin de, OKB belirtileriyle örtüştüğü görülmektedir.

OKSB kavramının ortaya atılması, beraberinde halen süre giden bazı tartışmaları da gündeme getirmiştir. OKSB kapsamının, içerdiği bozukluklar hakkında yeterli kanıt olmadan fazla geniş tutulduğu, eleştirilen noktalardan biridir. Kavramsal düzeyde tartışılan bir diğer konu, OKSB içinde yer alan bozuklukların OKB ile ilişkilerinin derecesinin bozukluklara göre farklılıklar göstermesidir. OKB ile bu ilişkinin her durumda kurulamadığı, kimi zaman ise OKSB içinde yer alan bozuklukların alt tipleriyle kurulabildiği de göz önüne alınmalıdır.

Bu alana ilişkin gelişmelerin sınıflandırma sistemlerine de yansımasıyla, 2013 yılında yayımlanan DSM-5’te, OKB, anksiyete bozukluklarından ayrılarak Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar adı altında yeni bir tanı kategorisine dahil edilmiştir. Kitabımızın içeriği de bu tanı kategorisi dikkate alınarak belirlenmiştir. Kitapta, OKB, beden dismorfik bozukluğu, deri yolma bozukluğu, trikotilomani, istifleme bozukluğu, madde kullanımının ya da ilaçların yol açtığı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluk ve başka tıbbi duruma bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluk; temel bilgilerin yanı sıra yeni tanı ölçütleri, güncel bilgiler ve son yıllardaki araştırmaların sonuçlarına yer verilerek ele alınmıştır.

Kitabın, psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanlarının bu alandaki eğitim gereksinimlerinin karşılamasını, uzmanlık ve yeterlik sınavları için bir kaynak işlevi görmesini ve tüm meslektaşlarımıza Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar konusunda temel ve güncel bilgilere ulaşmalarında yardımcı olmasını diliyoruz. Elinizdeki kitabın gelecekte yeni basımlarının yapılabileceğini göz önünde tutularak görüş ve önerilerinizi Çalışma Birimine iletmenizi önemli görüyoruz. Kitabın oluşturulmasında gösterdikleri yoğun çaba ve özverili çalışma nedeniyle bölüm yazarı olan Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Çalışma Birimi üyesi meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.

Sepete Ekle

Eddie

ACİL PSİKİYATRİ

ACİL PSİKİYATRİ

Yayın yönetmenleri

Fatih Öncü, Yunus Hacımusalar

Yayın yılı

2021 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

241 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Fatih Öncü, Yunus Hacımusalar

Bölüm 1. Acilde Genel Psikiyatrik Değerlendirmenin Ana Hatları Özlem Devrim BALABAN
Bölüm 2. Acil Psikiyatri Biriminin Özellikleri ve Krize Müdahale Berker DUMAN, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
Bölüm 3. Acil Psikiyatride Güvenlik Önlemleri Aslı ENEZ DARÇIN
Bölüm 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Acillerine Yaklaşım Yankı YAZGAN, Gresa ÇARKAXHİU BULUT
Bölüm 5. Acilde Ajitasyonun Değerlendirilmesi ve Yaklaşım Koray BAŞAR, Hatice ÖZDEMİR REZAKİ
Bölüm 6. Acilde Psikotik Hastaya Yaklaşım Engin Emrem BEŞTEPE, Murat YALÇIN
Bölüm 7. Acilde Anksiyeteli veya Konversiyon Belirtileri Olan Hastaya Yaklaşım Artuner DEVECİ
Bölüm 8. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Durumlara Yaklaşım ve Tedavi Cüneyt EVREN, Ercan DALBUDAK
Bölüm 9. Acilde Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Neşe Burcu BAL, Ersin Hatice KARSLIOĞLU
Bölüm 10. Acilde Yaşlı Hastaya Yaklaşım Sera YİĞİTER, Derya YALÇIN İPEKÇİOĞLU
Bölüm 11. Acilde İntihar Girişimine Yaklaşım Yunus Hacımusalar
Bölüm 12. Acilde Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Özen ÖNEN SERTÖZ
Bölüm 13. Acil Serviste Adli Psikiyatrik Olgulara Yaklaşım Fatih ÖNCÜ
Bölüm 14. Psikiyatrın Acilde Yasal Sorumluluğu Hüseyin SOYSAL
Bölüm 15. Acilde Kullanılan İlaçlar ve Dozları Aybeniz CİVAN KAHVE, Yunus HACIMUSALAR

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Acilde psikiyatrik değerlendirme acil tıbbi değerlendirmenin önemli bir alanı olmaya başlamıştır. Ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi psikiyatrik nedenlerle acillere başvurular giderek artmaktadır. Acilde psikiyatrik değerlendirme, yalnızca psikiyatrik bozukluklara ya da madde kullanım bozukluklarına değil, nörolojik ya da diğer tıbbi nedenlere bağlı ruhsal belirti ve bulgulara da odaklanmayı gerektirir. Psikiyatr, hastadaki fiziksel bir hastalığı, psikotik bozuklukların akut durumunu, duygudurum bozukluklarının akut durumunu, yoksunluğu, zehirlenmeyi ya da psikososyal bir krizi ayırt etmeye çalışır. Görüşmenin ve değerlendirmenin hız, süre ve biçimi hastanın durumuna en uygun şekilde düzenlenmelidir. Acile başvuran ya da getirilen olguların tedavi edilmesi ile hayati anlamda önemli olan acil girişim yapılmış olur.

Ruh sağlığı hizmetinin temel yönlerinden biri, acil durumlara verilen önemdir. Bu olgudan hareketle, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim/Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Psikiyatride Güncel’in 2015 yılı 2. sayısı Psikiyatride Acil konusuna ayrıldı. Sayının büyük ilgi görüp tükenmesi konuyla ilgili kapsamlı ve güncel bir kitap hazırlanması gerekliliğini ortaya koydu. Bu gereklilikten yola çıkılarak, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu’nun talebiyle hazırlanan Acil Psikiyatri kitabı, tüm psikiyatri asistan ve uzmanları ile acil servis hekimlerine uygulamalarında rehber olacak niteliktedir.

On beş bölümden oluşan bu kitap, tüm acil psikiyatrik durumların değerlendirilme ve yönetilme süreçlerine, ortaya çıkabilecek zorluklarda yapılabilecek müdahalelere dair pratik bilgiler sunmaktadır. İntihar, geriyatrik hastalar, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, adli olgular, psikiyatristin yasal sorumlulukları ve acil servis uygulamalarında kullanılan psikotroplar bu kitabın kapsamında yer alan diğer önemli başlıklardır.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel 2021 Seti

Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Alışılmadık ve Ender Tablolar - Cilt: 11 - Sayı: 1 (Kış 2021)

Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarında Güncel Gelişmeler - Cilt: 11 - Sayı: 2 (Bahar 2021)

 

 

 

 

 

Sepete Ekle

GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
75 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
100 TLSepete Ekle
OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
45 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel 2021 Seti
27 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel 2020 Seti
54 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
50 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
108 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
18 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
18 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
132 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
90 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
150 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
72 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
55 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
42 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
123 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
21 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
18 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
18 TLSepete Ekle
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
75 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
42 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
42 TLSepete Ekle

Favoriler

Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
82 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale