Ara

YENİ ÇIKANLAR

Arşiv
ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU
240 TLSepete Ekle
ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİK EL KİTABI
140 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
250 TLSepete Ekle
OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
160 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
225 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
420 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
275 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
140 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
125 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
420 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Depresyon Bilgisi ve Tedavisinde Yenilikler – Olgularla Depresyonda Yeni Gelişmeler
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Küresel Salgın Döneminde Ruh Sağlığı: Covid Pandemisinden Öğrendiklerimiz
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Genel Tıp ve Psikiyatri Yönünden Obezite
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatrik Bozukluklar Nasıl Ortaya Çıkıyor? Prodromdan İlk Atağa
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Sınırda Kişilik Bozukluğu: Klinisyenin Gri Alanda Çalışması
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri: Yapılanmaları ve işleyişleri nasıl olmalı?
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatrik Hastalıkların Aile Üzerine Etkileri: Ailenin Yükü ve Gereksinimleri
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Rutin Psikiyatri Uygulamasında İlaç Etkileşimleri: Farkındalık ve Önlemler
45 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale