Ara

YENİ ÇIKANLAR

Arşiv
ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU
120 TLSepete Ekle
ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİK EL KİTABI
90 TLSepete Ekle
GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU
130 TLSepete Ekle
OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
95 TLSepete Ekle
ACİL PSİKİYATRİ
95 TLSepete Ekle
Depresyon Sağaltım Kitabı
85 TLSepete Ekle
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
185 TLSepete Ekle
Davranışsal Bağımlılıklar Temel Başvuru Kitabı
220 TLSepete Ekle
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
160 TLSepete Ekle
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
255 TLSepete Ekle
İntiharı Anlama ve Müdahale
125 TLSepete Ekle
Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
95 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
75 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
210 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Küresel Salgın Döneminde Ruh Sağlığı: Covid Pandemisinden Öğrendiklerimiz
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Genel Tıp ve Psikiyatri Yönünden Obezite
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatrik Bozukluklar Nasıl Ortaya Çıkıyor? Prodromdan İlk Atağa
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Sınırda Kişilik Bozukluğu: Klinisyenin Gri Alanda Çalışması
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri: Yapılanmaları ve işleyişleri nasıl olmalı?
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatrik Hastalıkların Aile Üzerine Etkileri: Ailenin Yükü ve Gereksinimleri
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Rutin Psikiyatri Uygulamasında İlaç Etkileşimleri: Farkındalık ve Önlemler
30 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale