Ara
 
3.5 (2)
Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu
TÜKENDİ
Yayına Hazırlayanlar: Şahika Yüksel, Ayşe Devrim Başterzi
2021
566 Sayfa

KİTLESEL TRAVMALAR VE AFETLERDE
RUHSAL HASTALIKLARI ÖNLEME, MÜDAHALE VE SAĞALTIM KILAVUZU

Yayın yönetmenler

Şahika Yüksel, Ayşe Devrim Başterzi

Yayın yılı

2021 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

566 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Şahika YÜKSEL, Ayşe Devrim BAŞTERZİ

GİRİŞ
1.. Kitlesel Travmayı Anlamak, Anlamlandırmak Ayşe Devrim BAŞTERZİ
2.. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ve Türkiye’nin Kitlesel Travma ve Afetlerde Öyküsü Şahika YÜKSEL

A-ÖNLEME
3.. Kitlesel Travmalarda Halk Sağlığı Yaklaşımı Feride AKSU TANIK, Aslı DAVAS
4.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Erken Dönem Ruhsal Etkilenme Münevver YILDIRIM
5.. Kitlesel Travmalar Sonrası Akut Dönemde İlk Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Ayşe Devrim BAŞTERZİ

B-MÜDAHALE
6.. Kitlesel Travma ve Afetlerde İlk Değerlendirme, Kısa ve Uzun Dönemde İzlem Halis ULAŞ
7.. Travma Kuramları A.Tamer AKER, M. Irmak AYAZOĞLU
8.. Bir Kavram Olarak Travmatik Yas Ürün ÖZER
9.. Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Neşe DİREK
10.. Kitlesel Travmalar Sonrası Ortaya Çıkan Diğer Ruhsal Bozukluklar Mehmet Hamid BOZTAŞ
11.. Kitlesel Travmalara Maruz Kalanlarda Gözlenen Madde Kullanımı ve Şiddet Davranışı İbrahim Fuat AKGÜL
12.. Kitlesel Travmalar Sonrası Oluşan Kafa Travmalarına Yaklaşım Onur BİLGİÇ
13.. Kitlesel Travmalar ve Afetlerden Sonra Beden ve Ağrı Pervin Sevda BIKMAZ

C-SAĞALTIM
14.. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Farmakoterapi Neşe DİREK
15.. Akut Dönemde Ruhsal Yaklaşımlar Ejder Akgün YILDIRIM, F. Gizem İSKENDER
16.. Psikolojik İlk Yardım Banu YILMAZ*
17.. Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Müdahaleler Şahika YÜKSEL, Banu YILMAZ
18.. Kitlesel Travma ve Afetler Sonrası Uzun Süreli Alıştırma (Prolonged Exposure) Terapisi Levent SÜTÇİGİL
19.. Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Bir Seçenek Olarak EMDR Terapisi Alişan Burak YAŞAR, Önder KAVAKÇI
20.. Kitlesel Travmalarda Destekleyici Psikoterapi ve Kriz Yönetimi Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Cem KAPTANOĞLU
21.. Kitlesel Travmalar Sonrasında Psikanalitik Psikoterapiler İlker ÖZYILDIRIM, Banu ASLANTAŞ ERTEKİN
22.. Grup Psikoterapileri Ejder Akgün YILDIRIM, Abdülkadir Sencer TABAKCI
23.. Kitlesel Travmalarda Telepsikiyatri Hakan KARAŞ
24.. Kitlesel Travmalardan Sonra Çocuk ve Ailelere Yönelik Psikososyal Rehabilitasyon Ayten ZARA

D-ÖZEL GRUPLAR, ÖZEL DURUMLAR
25.. Mülteciler Ekin SÖNMEZ, Evindar KARABULUT
26.. Kitlesel Travma ve Kadın Suzan SANER, Peykan GENÇOĞLU GÖKALP
27.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Çocuklar Özgür ÖNER
28.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Askerler Özgür MADEN
29.. Yaralılar M. İrem YILDIZ
30.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Yakınlarını Kaybedenler Didem DOĞAN, Zerrin OĞLAĞU

E-HUKUKİ, ADLİ, ETİK YÖNLERİ
31.. Türkiye’de Kitlesel Travma ve Afetlerde Mevcut Sağlık Yapılanması Cavit Işık YAVUZ
32.. Kitlesel Şiddet Olayları Sonrası Adli Tıp Uygulamaları Ümit BİÇER
33.. Kitlesel Travma ve Afetlerde Psikiyatrik Kayıtlar ve Adli Psikiyatri Mustafa SERCAN
34.. Afet Araştırmalarının Etik Yönleri Mustafa SERCAN

F-KİTLESEL TRAVMA VE ÖTESİ
35.. İkincil Travma Taner YILMAZ
36.. Kitlesel Travmalarda İkincil Travmatizasyon ve Tükenmişlik İlker KÜÇÜKPARLAK
37.. Kitlesel Travmalarda Yatkınlık ve Dayanıklılık Cengiz KILIÇ
38.. Kitlesel Travma ve Kültür Okan TAYCAN

G-BİTİRİRKEN
39.. Süreğen Bir Travma Olarak COVID-19 Pandemisi Sırasında Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Rehberi Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Banu YILMAZ, Şahika YÜKSEL

H-BROŞÜRLER
KONU DİZİNİ

Açıklama Metni
1995 yılında kurulan Türkiye Psikiyatri Derneği’nin travmalarla, afetlerle örgütlü ve organize mücadelesinin tarihi büyük ölçüde 1999 depremi ile başlar. Aradan geçen 20 yılda Orta Doğu’da çatışmaların, doğal ve insan eliyle olan afetlerin hiç bitmediği bu coğrafyada bu alanda mesleki deneyimimiz, birikimimiz - ne yazık ki – çok arttı. Dünyada da son yıllarda iklim değişikliği, çatışmalar, savaşlar ve büyük çaplı göçlerin etkisi ile ruhsal travma ve afet konusunda artan bilgilerle, birikimlerle kendi deneyimlerimizi harmanlayarak yerli ve milli ‘Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu’ ortaya çıktı.
Unutmamalıyız ki ruhsal travma alanındaki bilgi birikimimiz yıkıcı olayların acısını, yara izlerini taşıyan insanların öykülerinden ve onlara yardım etmek için çabalayan, acılarına eşlik eden, şifa bulma yollarını arayan kendileri de kimi zaman bu travmaları yaşayan kimi zaman da tanığı olan meslektaşlarımızın deneyiminden oluşuyor. Son yıllarda ülkemizde yaşanan her felakette; depremlerde, bombalamalarda, büyük çaplı iş cinayetleri sonrasında TPD-RTAPÇB travmaların yaralarını sarmak için çalıştı, çabaladı. Bu deneyimlerin süzülmesiyle oluşan bu kılavuzun yazarları bu alanda etkin şekilde görev yapan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.
Bu kılavuz Türkiye Psikiyatri Derneği kurulduğundan beri çeyrek asırlık özenli bir ortak çabanın yani ‘bilim, etik ve dayanışma’nın bir ürünüdür. Bu bir bilimsel kitap. Ancak birçok yazıda görüleceği gibi politik değerlendirmeler ve öneriler içeriyor. Zira travma ile çalışmak bizatihi politik bir duruştur.
Kırk bölümden oluşan ve son bölümünde özellikle sahada yardımcı olabilecek broşürlerin yer aldığı Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu, hem teorik hem de kliniğe yönelik pratik bilgiler açısından zengin bir içeriğe sahip. Her ne kadar kitlesel afet ve travmaların bu topraklarda tekrar yaşanmamasını dilesek de, umudumuz bu kılavuzun olası kitlesel afet ve travmalarda meslektaşlarımıza uygulamalarında yol gösterici olmasıdır.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale