Ara
 
3.5 (2)
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Cilt:1-2)
Cilt: 1 ve 2
890 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Hayriye ELBİ , Can CİMİLLİ, Özen Önen SERTÖZ, Çağatay KARŞIDAĞ, Gülfizar SÖZERİ-VARMA
2019 (1. Baskı)
902 Sayfa

KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ

Yayına Hazırlayanlar

Hayriye Elbi, Can Cimilli, Özen Önen Sertöz, Çağatay Karşıdağ, Gülfizar Sözeri-Varma

Yayın yılı

2019 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

2 cilt, 902 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Önyazı Gülfizar Sözeri-Varma

Cilt 1

Dünyada ve Türkiye’de Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Gelişimi Sedat ÖZKAN

Bölüm I: KLP UYGULAMALARINDA GENEL İLKELER ve HASTA DEĞERLENDİRME

1.. Fiziksel Hastalıklarda Ruhsal Tepkiler ve Psikiyatrik Şahabettin ÇETİN, Gülfizar SÖZERİ VARMA

2.. Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerde Psikolojik Değerlendirme ve Ölçek Kullanımı Ömer AYDEMİR

3.. Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerde Nöropsikolojik Değerlendirme Cahit KESKİNKILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ

4.. İmmun Sistem, Stres ve Bedene Yansımaları Rifat Serav İLHAN, Makbule Çiğdem AYDEMİR

5.. Acil Serviste Hasta Değerlendirme Çiçek HOCAOĞLU

6.. Özkıyım Çiçek HOCAOĞLU

7.. Yaşlı Hastaların Psikiyatrik Konsültasyonu ve Özellikleri Özlem KUMAN TUNÇEL, Gülfizar SÖZERİ VARMA

Bölüm II: PSİKİYATRİK BELİRTİLER ve BOZUKLUKLAR

8.. Deliryum Elif ONUR AYSEVENER

9.. Demans Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL, Ahmet KOKURCAN

10.. Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Ruhsal Belirtiler ve Bilişsel Bozulma Bahadır GENİŞ, Behcet COŞAR

11.. Depresyon Şeref GÜLSEREN

12.. Mani, Katatoni ve Psikoz Yaklaşım Alper ZIBLAK, Ayşe Nur İNCİ KENAR

13.. Anksiyete Bozuklukları Can CİMİLLİ

14.. Somatizasyon ve Bedensel Belirti Bozuklukları İsmet KIRPINAR

15.. Yapay Bozukluk Sinay ÖNEN, Hüseyin GÜLEÇ

16.. Temaruz Hasan Mervan AYTAÇ, Hüseyin GÜLEÇ

17.. Fiziksel Hastalıklar ve Yeme Bozuklukları Bilge BİLGİN KAPUCU

18.. Uyku Uyanıklık Bozuklukları Kader Semra KARATAŞ

19.. Tıbbi Durumlara Bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları Osman ÖZDEL

20.. Madde Kullanım Bozuklukları Tuğçe TOKER UĞURLU

Cilt 2

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Can CİMİLLİ

Bölüm I: ORGAN SİSTEMLERİ ve ÖZEL ALANLAR

1.. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Psikiyatrik Bozukluklar Demet GÜLPEK

2.. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Sigara Bağımlılığı Bengü YÜCENS

3.. Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Psikiyatrik Bozukluklar Irmak POLAT

4.. Karaciğer Hastalıklarında Psikiyatrik Bozukluklar Can CİMİLLİ

5.. Böbrek Hastalıkları ve Psikiyatrik Bozukluklar Esma AKPINAR ASLAN

6.. Nörolojik Hastalıklar ve Psikiyatrik Bozukluklar Berker DUMAN

7.. Metabolik ve Endokrin Bozukluklar Tuğçe TOKER UĞURLU, Figen ÇULHA ATEŞCİ

8.. Psikonöroimmünoloji (İmmünopsikiyatri) Sehra Birgül BATMAZ, Sedat BATMAZ

9.. Enfeksiyon Hastalıkları Ayşegül ERMİŞ

10.. Psikodermatoloji Bahadır Geniş, Behcet Coşar

11.. Romatolojik Hastalıklar ve Psikiyatrik Bozukluklar Filiz İZCİ

12.. Ağrı ve Psikiyatrik Yaklaşım Yarkın ÖZENLİ

13.. Gebelik ve Doğum Sonrası Psikiyatrik Bozukluklar Çağatay KARŞIDAĞ

14.. Transplantasyon Psikiyatrisi Berker DUMAN, Hakan KUMBASAR

15.. Obezite Hayriye ELBİ, Cenan HEPDURGUN

16.. Psiko-Onkoloji Özen ÖNEN SERTÖZ

17.. Palyatif Bakım ve Psikiyatri Hayriye ELBİ

18.. Yoğun Bakım Ortamı Dursun Hakan DELİBAŞ

19.. Cerrahide Psikiyatrik Konular Yağmur KIR, Ece AĞTAŞ ERTAN, Berker DUMAN, Hakan KUMBASAR

Bölüm II: TEDAVİLER

20. Genel Tıpta Psikotrop Kullanımı Mine ÖZKAN

21.. Psikoonkolojide İlaç Etkileşimleri Vesile ALTINYAZAR

22.. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Psikodinamik Psikoterapi Mine ÖZMEN, Murat YALÇIN

23.. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yasir ŞAFAK, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR

24.. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Grup Terapileri Gülfizar SÖZERİ VARMA, Osman ÖZDEL

25.. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Psikodramatik Psikoterapi Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU

26.. Elektrokonvulsif Terapi ve Diğer Fiziksel Tedaviler Saliha D. ÖZSOY

27.. Sağlığın Korunmasında Destekleyici Yöntemler Esin ERDOĞAN

Bölüm III: ADLİ ve ETİK KONULAR

28.. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Yasal ve Etik Konular Fatih ÖNCÜ, Menekşe Sıla YAZAR, Osman Zülkif TOPAK

 

Açıklama Metni

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP), psikiyatride bir üst disiplin ve uzmanlık alanıdır. KLP uygulamalarının temel taşı biyopsikososyal model olup tüm tıbbi hastalıklara bütünlük içinde yaklaşılması esastır. Tıpta uzmanlaşma arttıkça KLP’nin bütüncül yaklaşımına gereksinim artmaktadır.

Biyopsikososyal model kapsamında sunulan liyezon hizmetleri ile hasta bakım ve kalitesinin arttığı, mortalite ve morbiditenin azaldığı, hastanede kalış süresi ve masrafların azaldığı, iyilik halinin daha hızlı ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu bağlamda ruh sağlığı alanında çalışan hekimlerin KLP alanında bilgi ve becerilerini geliştirmesi önem taşımaktadır.

Konsültasyon, psikiyatristin ana işlevlerinden biridir. İyi bir konsültan olabilmek tam ve kapsamlı bir psikiyatri uzmanlık eğitimi almayı ve genel tıp konularına hakim olmayı gerektirmektedir. Bu kitapla, KLP alanında hasta değerlendirme, farklı sistemleri tutan fiziksel hastalıkların psikiyatrik yönleri, psikosomatik hastalıklar, stres ve fiziksel sağlık üzerine etkileri, cerrahi uygulamalarda psikiyatrik yaklaşım, psikoonkoloji, obezite, nörobilişsel bozukluklar, somatizasyon, yapay bozukluk, adli ve etik konular, sağlığın korunması ve temel tedavi yaklaşımlarını (psikofarmakoloji, psikoterapi, psikososyal yönleri) kapsamlı olarak içeren bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Yılların deneyim ve birikimi yeni güncel bilgilerle harmanlanmış, teorik alt yapısı sağlam klinik pratikte yararlı ipuçları içeren bir eser ortaya çıkmıştır. Kitap her biri kendi içinde özerk ama birbirini tamamlayan 2 cilt olarak çerçevelenmiştir.

Ülkemizde hem eğitim görenler hem de eğitim verenler için daha standardize, kapsamlı bilgi ve beceri edinilmesi, KLP’nin bir üst uzmanlık alanı olarak kurumsallaşması, KLP eğitimi ve hizmetlerinin organize edilmesinde standardize bir rehber ve eğitim programının oluşturulması gerekliliği bulunmaktadır. Bu kitabın alanda önemli bir gereksinimi karşılayacağını umut ediyoruz.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale