Ara
 
3.5 (2)
PSİKOFARMAKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ
300 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Nevzat YÜKSEL, Vesile ALTINYAZAR
2022 (1. Baskı)
322 Sayfa
1. hamur, karton kapak.

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Nevzat YÜKSEL, Vesile ALTINYAZAR

Yayın yılı

2022 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

322 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler
Yazarlar
Sunuş
Önyazı

1. Psikofarmakolojinin Tarihi ve Geleceği Haldun SOYGÜR
2. Kimyasal Nörotransmisyonun Temel Nörobiyolojisi Emre MUTLU, Aygün ERTUĞRUL
3. Nörotransmitter Sistemleri: Biyojenik Aminler Bora BASKAK, Yağmur KIR
4. Nörotransmitter Sistemleri: Amino Asit Yapılı Nörotransmitterler Hatice Ayça KALOĞLU
5. Nörotransmitter Sistemleri: Nöropeptidler Neslihan CANSEL
6. Nörotransmitter Sistemleri: Diğer Nörotransmitterler Buket KOPARAL
7. Poliaminlerin Psikofarmakolojisi İ. Tayfun UZBAY
8. Psikofarmakolojik Açıdan Genetik ve Genomiks Hale YAPICI ESER
9. Psikonöroendokrinoloji Aslıhan DÖNMEZ
10. Beyin – İmmün Sistem İlişkisi Aybeniz CİVAN KAHVE
11. Farmakokinetik ve Farmakodinamiğin Temel Prensipleri Vesile ALTINYAZAR
12. Teknoloji ve Psikofarmakoloji Canan ULUOĞLU
13. Etik, Yasal ve Ekonomik Konular Burcu Rahşan ERİM

DİZİN

 

Açıklama Metni

Antibiyotiklerin ve antipsikotiklerin keşfi insanlığın bilimsel devrime rağmen çaresiz kaldığı iki büyük korkusunu kısmen ortadan kaldırmış, 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan yolculuk bedenin ve hastalıkların sırlarına dokunulabilen yeni bir farmakoloji çağı başlatmıştır. Psikiyatride ilaçların keşfi sadece ruhsal hastalıkların yeniden tanımlanmasını ve ruhsal hastalığı olanların dünyalarını değiştirmekle kalmamış, tedavinin, bedenin ve zihnin sınırlarının anlaşılmasını da sağlamıştır.

İlaç tedavisi psikiyatri pratiğinde oldukça önemli konulardan bir tanesidir, belki de en önemlisidir. Buna karşın ülkemizde arzu edilen düzeyde bilinçli ilaç kullanımı sağlanamamıştır.
Bu alanda ciddi eğitim ve kaynak sorunlarımız vardır.

Psikofarmakolojiyi bilmek iyi bir tedavi uygulayıcısı olmak yanında beynin işlevlerini anlamayı, fizyolojiden moleküler kimyaya zihinsel süreçlere ilişkin bir model kurgusunu da gerektirmekte ve beslemektedir. Bu anlamda elinizdeki Temel Psikofarmakoloji kitabı insan biyolojisine ilişkin temel bilgiyi işleyerek psikofarmakoloji alanında güncellenmiş yüklü bir veri analizini okuyucusuna sunmaktadır. Kitap, güncel olması gereken psikofarmakoloji bilgisinin yenilenmesi, psikiyatrik ilaç tedavileri için zorunlu temel bilgileri içermesi ve genel farmakoloji ilkeleri bağlamında çok güçlü bir kaynaktır.

Bu kitabın amacı güncel tedavi kılavuzlarını ele almak ya da yeni tedavi kılavuzları oluşturmak değil, ruhsal hastalıkların tedavisinde ve ilaçların etkinlik ve etkileşimlerinde altta yatan

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale