Ara
 
3.5 (2)
İntiharı Anlama ve Müdahale
340 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Mustafa SERCAN
2019 (1. Baskı)
458 Sayfa

İNTİHARI ANLAMA VE MÜDAHALE – TEMEL KİTAP

Yayına Hazırlayanlar

Halise Devrimci Özgüven, Mustafa Sercan

Yayın yılı

2019 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

458 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Önyazı Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN – Mustafa SERCAN

1. Kendine Kıymanın Zaman İçindeki Yolculuğu Mustafa SERCAN
2. İntihara İlişkin Toplumbilimsel Kuramlar Ayşegül DURAK BATIGÜN, İpek ŞENKAL ERTÜRK, Burcu KÖMÜRCÜ
3. İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Freud ve Sonrası Fazilet CANBOLAT, Tülin GENÇÖZ
4. İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan Fazilet CANBOLAT, Selin UÇAR, Sezin AYDOĞ, Faruk GENÇÖZ
5. Kişilerarası Psikolojik İntihar Kuramı Mehmet ESKİN
6. İntihar Davranışı: Tanım, Epidemiyoloji ve Risk Etmenleri Bedriye ÖNCÜ
7. Psikiyatrik Hastalıklarda İntihar Davranışı Burçin ÇOLAK, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
8. İntihar Davranışının Nörobiyolojisi Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Yağmur KIR
9. İntihar Davranışında Nörogörüntüleme Bulguları Bora BASKAK, Yağmur KIR
10. İntihar Riskinin Değerlendirilmesi Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Mehmet ESKİN
11. İntihar Davranışının Değerlendirilmesinde Psikometri ve Ölçüm Araçları Mehmet ESKİN, Tolga KÖSKÜN
12. İntihar Girişimlerinde İlk Yardım Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, İpek SÖNMEZ
13. İntihar Davranışında Tedavi Stratejileri ve İntiharın Önlenmesi Çiğdem AYDEMİR
14. İntiharın Bilişsel Davranışçı Modeli ve Terapisi A. Emre SARGIN, M. Hakan TÜRKÇAPAR
15. İntihar Davranışında Psikanalitik Yönelimli Psikoterapilerin Belli Başlı İlkeleri Işıl VAHİP
16. İntiharın Maliyeti: İntiharı Önleme ve Halk Sağlığı Stratejileri Aytül KARABEKİROĞLU
17. Çocuk ve Gençlerde İntihar Davranışı Pınar URAN
18. Yaşlılarda İntihar Davranışı Çınar YENİLMEZ
19. Genel Tıbbi Durumlarda İntihar Davranışı Çiçek HOCAOĞLU
20. Cezaevi Nüfusunda İntihar Davranışı Burcu Rahşan ERİM
21. Askerlerde ve Polislerde İntihar Davranışı Ali BOZKURT, Özlem HEKİM BOZKURT
22. Gidenlerin Ardından Altan EŞSİZOĞLU
23. İntihar Davranışı Karşısında Yasalar ve Psikiyatri Burcu Rahşan ERİM, Doğan YEŞİLBURSA
24. Akut İntihar Tehdidi Olaylarında Hekimin Tıbbi Sorumluluğu Nedir? Yaşanılan Hukuksal Süreç Yunus HACIMUSALAR
25. İntiharı Önlemede Kullanılan Uzaktan Müdahale Yöntemleri Gülin ÖZDAMAR ÜNAL, Duru KUZUGÜDENLİOĞLU
26. İntihar Davranışında İnternet ve Sosyal Medyanın Etkisi Neşe Burcu BAL, Nilay Sedes BASKAK
27. Medya ve İntihar Davranışı Serpil AYGÜN CENGİZ

 

Açıklama Metni

Yaşam insanın tüm varlığını ifade eder. Bir birey için yaşam kendi varlığı yanında kendi gelecek soyunun da temsilcisidir. Bu yönüyle sağkalım bir canlı için en güçlü dürtü, yaşamak amacı kendisi olan temel eylemdir. Bu böyleyken bunca yüksek enerjiyi etkisizleştiren ve tersine çeviren bir isteği, yani ölme isteğini anlamak ruh sağlığı profesyonelleri için güç, ama zorunlu bir mesleki amaç olma durumunda. Çünkü intihar insanların ruh sağlığı sorunlarının çözümü için çaba gösteren her ruh sağlığı profesyonelinin bir gün mutlaka karşılaşacağı ve baş etmek zorunda kalacağı bir durumdur.

Dünya Sağlık Örgütü intihar davranışını büyük bir halk sağlığı sorunu saymaktadır. Çünkü intihar davranışı, önlenebilir bir ölüm nedeni olmasının ötesinde, sonuçları bakımından son derece yıkıcı bir olgudur. Psikiyatri alanında hizmet ettiğimiz her hastada ortaya çıkabilir, hastalar dışında zorlanma yaratan yaşam koşullarına bir tepki olarak hasta olmayan bireylerde de görülebilir. Neden olduğu kayıplar, mutsuzluklar ve yitirilmiş yaşam yıllarının yanında, ulusal sağlık sistemleri için de ciddi bir ekonomik yük oluşturur.

İntihar davranışının geçmişinin, intihara karşı tutumun tarihinin, psikodinamik ya da sosyolojik açıklamaların doğrudan bir uygulama becerisi kazandırmayacağı iddia edilebilir. Buna karşılık intihara müdahalenin genel bir bakış açısı olmadan uygulanacak gündelik bir teknik beceriden ibaret olmadığı da tartışmasızdır. Kitabın kuramsal ve uygulayımsal yönleri arasındaki dengeyi korumaya çaba göstererek, alanda araştırma yürütenlere bir bakış açısı sağlayabilecek derli toplu bir kaynak olması yanında, olağan ruh sağlığı hizmeti verenlerin intihar olgusu karşısındaki mesleki uygulama gereksinimlerine de odaklanıldı.

Kitapta intihar davranışının ve intihara karşı tutumların tarihi, intiharın epidemiyolojisi, sosyolojisi, psikodinamiği, nörobiyolojisi, bu davranışın bazı özel gruplarda taşıdığı özellikler, riskin değerlendirilmesi, riskli hastaya müdahale, farmakolojik tedavisi, psikoterapisi, uzaktan müdahale yöntemleri, medya etkisi, adli yönleri ve ölenin arkada bıraktıklarına neler olduğuna yer verildi.

Kitaplık raflarında durmak yerine okunmaktan eskimesi ve yıpranması dileğimizdir.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale