Ara
 
3.5 (2)
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
290 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Mantosh J. Dewan, Brett N. Steenbarger, Roger P. Greenberg
2004 (1. Baskı)
298 Sayfa
1. hamur, karton kapak.

Bir Sanat ve Bilim olarak Kısa Terapiler Uygulayıcılar İçin Bir Rehber

Editörler

Mantosh J. Dewan, Brett N. Steenbarger, Roger P. Greenberg

Dizi Editörü

Glen O. Gabbard

Çeviri Editörü

Peykan G. Gökalp

Yayın yılı

2004 (1. Baskı)

Türkçe Baskı Yılı

2012

Cilt bilgileri

298 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Doğan Yeşilbursa, Tunç Alkın

1. Giriş Brett N. Steenbarger, Roger P Greenberg, Mantosh J. Dewan
I. Bölüm- Altı Ana Kısa Psikoterapi
2. Bilişsel Terapi: Kuram ve Uygulamaya Giriş Judith S. Beck, Peter J. Bieling
3. Kısa Davranışçı Terapi Elizabeth A. Hembree, Deborah Roth, Donald A. Bux JR, Edna B. Foa
4. Çözüm Odaklı Kısa Terapi: İşe Yarayanı Yapmak Brett N. Steenbarger
5. Kısa Kişilerarası Psikoterapi Scott Stuart
6. Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Formülasyon ve Müdahale Hanna Levenson
7. Kısa Çift Terapisi Donald H. Baucom, Norman B. Epstein, Laura J. Sulivan
II. Bölüm- Özel Konular
8. Başarılı Psikoterapide Gerekli Unsurlar: Ortak Etkenlerin Etkisi Roger P. Greenberg
9. Çokkültürlü Bağlamda Kısa Psikoterapi Rubén J Echemendia, Joël Núñez
10. Kısa Psikoterapi ve İlaç Tedavisinin Ortak Kullanımı Mantosh J. Dewan
11. Kısa Psikoterapide Yeterliğin Değerlendirilmesi John Manring, Bernard Beitman, Mantosh J. Dewan
III. Bölüm- Gözden Geçirme ve Sentez
12. Kısaca Terapi Yapmak: Gözden Geçirme ve Sentez Brett N. Steenbarger, Roger P. Greenberg, Mantosh J. Dewan

Dizin

 

Açıklama Metni

Çeşitli gözlemler, araştırmalar ülkemizdeki psikiyatri uzmanlık eğitimindeki en önemli eksikliğin kuramsal ama daha çok uygulamalı psikoterapi eğitimi alanında olduğunu göstermektedir. Temel neden uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki eğitici eksikliğidir. Sonuçta uzmanlık öğrencileri kısıtlı gelirlerinin önemli bir bölümünü ‘özel’ psikoterapi eğitimleri almaya ayırmak ya da psikoterapi eğitimlerini gelirlerinin arttığı uzmanlık sonrasına ertelemek zorunda kalmaktadır. Asli görevi olmasa da, TPD, eğitim kurumlarındaki eğitici açığını kapamaya yardımcı olma çabalarını sürdürmektedir.

Psikoterapi eğitiminin bir diğer sorunu da eğitim programlarının standardizasyonunun olmamasıdır. TPD’nin 2009 yılında yayınladığı “Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi, Yeterlik ve Eğitimin Akredistasyonu” isimli kitapta psikoterapiler için bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmıştır. Fakat psikoterapi eğitimi kapsamının genişliği ve öğrenme he- deflerin yeterince ayrıntılandırılmamış olmasının, uygulamada güçlükler yaratacağı öngörülebilir. Amerikan Psikiyatri Yayınları tarafından çıkarılan psikoterapi eğitiminde çekirdek beceriler serisi tam da bu açığı kapatacak niteliktedir.

Kitaplar konu edindiği psikoterapi türünün uygulanmasını gözden geçirdikten sonra, her biri için bilgi, beceri, tutum hedeflerini sıralamakta ve bu hedeflerin elde edilmesi için yapılacakları vurgulamaktadır. İçeriklerinden ötürü bu kitaplar eğitilenlere neleri öğrenmeleri gerektiğini, nerelerde eksikleri olduğunu ve eğiticilerden neleri talep edecekleri konusunda yol gösterici olacaktır. Eğiticiler için kurumlarında yapılan psikoterapi eğitimini gözden geçirme, açıkları giderme açısından kılavuzluk yapacaktır. Psikiyatri uzmanları ve psikoterapistler için bilgilerini anımsama, pekiştirme ve güncelleme fırsatı sunacaktır.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale