Ara
 
3.5 (2)
Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap
TÜKENDİ
Yayına Hazırlayanlar: Eylem ŞAHİN CANKURTARAN, Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
2020
461 Sayfa

Geriyatrik Psikiyatri Temel Kitap

Yayın yönetmenler

Eylem Şahin Cankurtaran, Işın Baral Kulaksızoğlu

Yayın yılı

2020 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

461 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Ebru ALDEMİR
Önyazı Eylem Şahin Cankurtaran, Işın Baral Kulaksızoğlu

1.1.. Yaşlanma ve Geriyatri Rana TUNA DOĞRUL, Mustafa CANKURTARAN
1.2.. Yaşlılarda Psikiyatrik Değerlendirme Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
1.3.. Yaşlılarda Nöropsikolojik Değerlendirme Gülbahar BAŞTUĞ, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
1.4.. Yaşlılarda Psikiyatrik Bozuklukların Epidemiyolojisi Rifat Serav İLHAN, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
2.. Yaşlılıkta Deliryum Berker DUMAN
3.1.. Alzheimer Hastalığı Özlem ERDEN AKİ
3.2.. Alzheimer Hastalığı’nın Tedavisi Özlem ERDEN AKİ
3.3.. Demansa Bağlı Davranışsal ve Psikolojik Belirtiler ve Tedavisi Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Özlem ERDEN AKİ
3.4.. Frontotemporal Demanslar Yavuz AYHAN
3.5.. Parkinson Hastalığı Demansı ve Lewy Cisimcikli Demans Seda KİBAROĞLU
3.6.. Vasküler Demans, Geri Dönüşümlü Demanslar ve Diğer Demans Türleri Eda DERLE ÇİFTÇİ
4.1.. Yaşlılıkta Depresif Bozukluklar ve Tedavileri Yusuf SİVRİOĞLU, Sibel ÇAKIR
4.2.. Yaşlılıkta Bipolar Bozukluklar ve Tedavileri Sibel ÇAKIR
5.1.. Yaşlılıkta Şizofreni ve Tedavisi Aykut KARAHAN, Ahmet TİRYAKİ
5.2.. Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Filiz CİVİL ARSLAN
5.3.. Yaşlılıkta Sanrılı Bozukluk Demet SAĞLAM AYKUT
6.1.. Yaşlılıkta Anksiyete Bozuklukları Umut ALTUNÖZ, İhsan AKSOY
6.2.. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar  Yasemin HOŞGÖREN ALICI
6.3.. Yaşlılıkta Somatoform Bozukluklar Serdar Süleyman CAN, Fatma ARKAZ
7.. Yaşlılarda Uyku Bozuklukları Bilgen BİÇER KANAT
8.. Yaşlılıkta Cinsel İşlev ve Bozuklukları Hayriye BAYKAN
9.. Yaşlılıkta Alkol ve Madde Bağımlılığı Ahmet KOKURCAN
10.. Yaşlılarda Yas Bilge BİLGİN KAPUCU
11.1.. Yaşlılarda Psikofarmakoterapi Gökcen GÖNEN, Semra ULUSOY KAYMAK
11.2.. Yaşlılarda Kullanılan Antidepresan İlaçlar Gökcen GÖNEN, Semra ULUSOY KAYMAK
11.3.. Yaşlılarda Kullanılan Antipsikotikler ve Duygudurum Düzenleyiciler Gökcen GÖNEN, Semra ULUSOY KAYMAK
11.4.. Yaşlılıkta Somatik Tedaviler Evrim ÖZKORUMAK KARAGÜZEL
12.. Yaşlılarda İstismar ve İhmal Gülfizar SÖZERİ VARMA
13.. Geriatrik Olgularda Adli Tıbbi Yaklaşım Birgül TÜZÜN, M. Şevki SÖZEN
KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Ülkemiz giderek yaşlanmaktadır; 1990 yılında 65 yaş üstü nüfus oranı %4,3 iken 2018’de bu oran % 8,7’ye yükselmiştir ve 2025 yılında beklenen yaşlı nüfus oranı ise %11’dir. Türkiye’de 2018 yılında yaşam süresi 78 yıl iken, 2025’te beklenen yaşam süresi 79,6 yıldır. Bu bilgi bize dünyada da olduğu gibi ülkemizde yaşlılara yönelik hizmet ve bakım gereksinimlerinin artacağını gösteriyor.

Yaşlılık dönemi bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik birçok değişime maruz kaldığı bir süreçtir. Geriyatri, yaşlılarda sağlık sorunlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi; yaşlı sağlığını etkileyen dış sistemler ve koşullar gibi tüm yaşlanma süreci ile ilgilenen tıp alanıdır. Değişen bu demografik yapıyla beraber, dünyada ve ülkemizde geriyatrik sendromlar ve yaşlılarda görülen psikiyatrik bozuklukların da artması söz konusu olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 60 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfusun yaklaşık %15’inin psikiyatrik bir bozukluk yaşadığı bildirilmiştir. Yaşlanan bireylerde tıpkı çocukluk çağında olduğu gibi yaşa özel hastalıklar da ortaya çıkmakta gerek teşhis yöntemleri gerekse tedavi genel psikiyatrik yaklaşımdan farklılıklar içermektedir.

Yukardaki bilgiler ışığında, psikiyatri uzmanları için ve psikiyatri uzmanlık eğitimi sürecinde, geriyatrik psikiyatrinin giderek artan şekilde önem kazanacağı açıktır. Bu konuda Türkiye Psikiyatri Derneğinin yaptığı bir araştırmada; psikiyatri asistanlarının, uzmanlık eğitiminde eksik gördükleri alanların en başında geriyatrik psikiyatri geldiği ortaya çıkmıştır.

On üç ana başlık halinde hazırlanan bu kitap, hem teorik hem de kliniğe yönelik pratik bilgiler açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Geriyatrik popülasyonda görülen ruhsal hastalıkların değerlendirilme, tanı ve tedavi süreçleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu grupta, ayrı bir önem arz etmesi nedeniyle farmakolojik ve somatik tedaviler farklı bir başlık altında ayrıca sunulmuş; yas, istismar ve ihmal ile adli yaklaşımlar gibi önemli konular göz ardı edilmemiştir.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale