3.5 (2)
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
86 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar:

Ayşen Esen-Danacı
Ömer Böke
Meram Can Saka
Almıla Erol
Semra Ulusoy Kaymak


Nisan 2018 (Gözden Geçirilmiş 2. baskı)
728 Sayfa

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi ilk kitabı olan Şizofreni Tedavi Kılavuzunu 2005 yılında yayınlandı ve bu kitap 2010 yılında güncellenerek ikinci baskısı yapıldı. Çalışma Birimi, 2007 yılında ikinci kitabı olan Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar adlı bir kaynak kitap yayınladı. Bu kitap hedefine ulaşarak pek çok yabancı kökenli kaynağın arasında kendisine yer buldu ve psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin kullandığı bir başvuru kaynağı oldu. Birim olarak kitabın ilk basımından 10 yıl sonra bu kaynak kitabı da güncelleme kararı aldık. Editörler ekibi içerikle ilgili uzun bir çalışma yaptıktan sonra ilk kitaba göre daha kapsamlı bir içerik hazırladı. Bölüm yazarları ülkemizde bu alanda çalışmaları olan kişiler arasından seçilerek davet edildi. Böylelikle, okuyucunun da göreceği gibi, yazarların kendi bilgi ve deneyimlerini de aktardığı hem uluslararası hem de ulusal bilgi birikiminin paylaşıldığı çok zengin bölümler elde etmiş olduk.

Kitabın bu zenginleştirilerek güncellenmiş yeni baskısında şizofreni ve psikozun ne olduğu, görünümü, muayeneden laboratuvar incelemelere dek belirti ve bulguları, gidişi, tanı ve ayırıcı tanısı, nedenleri ve tarihsel yaklaşımlar farklı yönleriyle aktarıldı. Aynı zamanda hastalığın bireysel, ailesel, toplumsal, yasal, ekonomik ve elbette biyolojik boyutları irdelendi. Tedavide günümüzde varılan nokta göz önünde bulundurularak, yalnızca ilaç ve diğer biyolojik tedavi yöntemleriyle sınırlı kalınmayıp farklı psikososyal tedavi yöntemleri de kitabın kapsamına alındı. Bu bağlamda okurun şizofreni ve psikotik bozukluklar ile ilişkili olarak değişik alanlardaki sorularına yanıt verebilecek temel bir başvuru kitabı oluşturulmaya çalışıldı.

Bu kitap hazırlanırken bir amacımız da kaynak kitapların belli aralıklarla güncellenmesine bir örnek teşkil etmekti. Tıp alanında bilimsel gelişmelerin hızı göz önüne alındığında belli aralıklarla yapılacak bu tür güncellemelere büyük gereksinim olduğu açıktır. Bu kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan, bilgi ve emeğiyle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni editörler ekibi olarak kitabın ilk baskısında yer alan ve titiz çalışmaları ile bize yolu açan ilk editörler ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bize eşsiz deneyimlerle öğreten ve öğrenme, anlama ve keşfetme hevesimizi her zaman canlı tutmamızı sağlayan hastalarımıza da teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR
ÇALIŞMA BİRİMİ

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale