Ara
 
3.5 (2)
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
TÜKENDİ
Yayına Hazırlayanlar:

Ayşen Esen-Danacı
Ömer Böke
Meram Can Saka
Almıla Erol
Semra Ulusoy Kaymak


2021 (3. Baskı-Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş)
722 Sayfa
1. hamur, karton kapak

ŞİZOFRENİ ve DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

Yayın yönetmenleri

Ayşen Esen-Danacı, Ömer Böke, Meram Can Saka, Almıla Erol, Semra Ulusoy Kaymak

Yayın yılı

2021 (3. Baskı-Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş)

Cilt bilgileri

722 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Önsöz Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi

1.  Şizofreni Kavramı: Dün, Bugün, Yarın Haldun SOYGÜR, Şahap ERKOÇ
2.  Şizofrenide Belirti Örüntüsü, Klinik ve Seyir Almıla EROL, Esin Evren KILIÇASLAN
3.  Psikoz ve Şizofreni Epidemiyolojisi Umut KIRLI, Tolga BİNBAY
4.  Şizofrenide MuayeneLevent METE
5.  Şizofrenide Kullanılan ÖlçeklerÖmer AYDEMİR
6.  Ayırıcı Tanı Cem ATBAŞOĞLU
7.  Şizofrenide Koruyucu Tedaviler ve Psikoz için Riskli GruplarAlp ÜÇOK
8.  Şizofrenide İlk Epizod: Klinik Özellikleri ve TedavisiAlp ÜÇOK
9.  Şizofrenide Eştanılı DurumlarSaygın EKER
10. Şizofreni ve BağımlılıkArtuner DEVECİ
11. Çocukluk ve Ergenlik Çağı Başlangıçlı ŞizofreniŞermin YALIN SAPMAZ, Özlem ÖNER
12. Geç Başlangıçlı ŞizofreniEylem ŞAHİN CANKURTARAN
13. Şizotipal Kişilik BozukluğuHalise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Bora BASKAK
14. Kısa Psikotik ve Şizofreniform BozuklukFeryal ÇAM ÇELİKEL
15. Sanrılı Bozukluk İbrahim AYLAK, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU, M. Kâzım YAZICI
16. Şizoafektif BozuklukAyşen ESEN-DANACI, Kuzeymen BALIKÇI, Orkun AYDIN
17. KatatoniM. Kâzım YAZICI
18. Şizofreni GenetiğiMeram Can SAKA
19. Şizofrenide Olaya İlişkin PotansiyellerMüge DEVRİM-ÜÇOK
20. Şizofrenide NörogörüntülemeIrmak POLAT, Ali Saffet GÖNÜL
21. Şizofreninin Nörogelişimsel KökenleriUmut KIRLI, Özge AKGÜL, Köksal ALPTEKİN
22. Şizofreninin Biyokimyası (Dopamin ve Diğerleri)Umut Kırlı, Özge AKGÜL, Köksal ALPTEKİN
23. Şizofreni ve Bilişsel İşlevBerna Binnur AKDEDE
24. Şizofrenide Sosyal Biliş ve MetabilişKuzeymen BALIKÇI, Orkun AYDIN, Ayşen ESEN-DANACI
25. Şizofrenide Hayvan Modelleri Tayfun UZBAY
26. Şizofrenide EndofenotiplerOrkun AYDIN, Kuzeymen BALIKÇI, Ayşen ESEN-DANACI
27. Şizofrenide İlaç TedavileriMeram Can SAKA
28. Antipsikotik İlaçların Nörolojik, Kardiyolojik, Hematolojik, Endokrinolojik ve Antikolinerjik Yan EtkileriBerker DUMAN, Meram Can SAKA, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, E. Cem ATBAŞOĞLU
29. Antipsikotik İlaçların Metabolik Yan EtkileriSemra ULUSOY KAYMAK, Esra KABADAYI ŞAHİN
30. Tedaviye Uyumsuzluğu Değerlendirme ve Baş Etme Ömer BÖKE, Selçuk ÖZDİN
31. Şizofreni Elektrokonvulzif Tedavi ve Diğer Beyin Uyarım TedavileriŞ. Can GÜREL, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
32. Şizofrenide Tedaviye DirençA. Elif ANIL YAĞCIOĞLU, Ş. Can GÜREL
33. PsikoeğitimBora BAŞKAK, Nilay SEDES BAŞKAK, Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
34. Şizofrenide Toplumsal Beceri Eğitimi Mustafa YILDIZ
35. Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi Bernis SÜTÇÜBAŞI KAYA, Betül KOÇARSLAN, Cumhur TAŞ
36. Psikotik Bozuklukların Bilişsel Modeli ve Bilişsel Davranışçı TedavisiYasir ŞAFAK, M. Hakan TÜRKÇAPAR
37. Şizofrenide Destekleyici PsikoterapiAlmıla EROL
38. Şizofreni ve Grup Tedavileri Aslı SARANDÖL
39. Toplum Temelli Ruh Sağlığı HizmetleriBülent COŞKUN
40. Şizofrenide Aileye Yönelik Girişimler Leyla GÜLSEREN
41. Şizofreninin Yasal Yönleri ve Hasta Hakları-Haklar ve kazanımlarMustafa SERCAN
42. Şizofreni ve ŞiddetM. Melih BİLGİ, Ali Saffet GÖNÜL
43. Şizofreninin Ekonomik Yükü Mustafa YILDIZ, Aysel İNCEDERE

DİZİN

 

Açıklama Metni

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar üzerine her yıl yüzlerce klinik araştırma yapılmasına rağmen, hastaların gereksinimleri ile tedavi programlarının sundukları arasında halen önemli farklar bulunmaktadır. Klinik araştırma verilerinden en uygun biçimde faydalanarak, hastaların karşılanamayan gereksinimlerini en aza indirmeye çalışmak tüm ruh sağlığı çalışanlarının öncelikli hedefi olarak durmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Biriminin ilk kitabı olan Şizofreni Tedavi Kılavuzunu 2005 yılında yayınlandı ve bu kitap 2010 yılında güncellenerek ikinci baskısı yapıldı. Çalışma Birimi, 2007 yılında ikinci kitabı olan Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar adlı bir kaynak kitap yayınladı. Bu kitap hedefine ulaşarak pek çok yabancı kökenli kaynağın arasında kendisine yer buldu ve psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin kullandığı bir başvuru kaynağı oldu. Temel Kitap niteliği taşıyan 2. Baskısı 2018 yılında okuyucuya sunuldu. Kitabımızla ilgili aldığımız olumlu geri bildirimleri okuyucuların yoğun ilgisi de destekledi ve kısa sürede tükendi. Bu nedenle yeni baskısını yapma gerekliliği ortaya çıktı. Kitabımızın bölüm yazarlarıyla tekrar iletişime geçerek bazı bölümlerin gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması konusunda katkılarını aldık. Ayrıca bu baskıda bir önceki baskıda eksikliğini fark ettiğimiz bir bölümü ekledik.

Kitabın bu zenginleştirilerek güncellenmiş yeni baskısında şizofreni ve psikozun ne olduğu, görünümü, muayeneden laboratuvar incelemelere dek belirti ve bulguları, gidişi, tanı ve ayırıcı tanısı, nedenleri ve tarihsel yaklaşımlar farklı yönleriyle aktarıldı. Aynı zamanda hastalığın bireysel, ailesel, toplumsal, yasal, ekonomik ve elbette biyolojik boyutları irdelendi. Tedavide günümüzde varılan nokta göz önünde bulundurularak, yalnızca ilaç ve diğer biyolojik tedavi yöntemleriyle sınırlı kalınmayıp farklı psikososyal tedavi yöntemleri de kitabın kapsamına alındı. Bu bağlamda okurun şizofreni ve psikotik bozukluklar ile ilişkili olarak değişik alanlardaki sorularına yanıt verebilecek temel bir başvuru kitabı oluşturulmaya çalışıldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi üyeleri tarafından hazırlanan bu kitap, kapsamlı içeriği ile bu alanda dilimizde yayınlanmış ilk ve tek kitaptır. Her bölüm alanında deneyimli klinisyen ve araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın tüm ruh sağlığı çalışanları ile hastalarımız için bugüne kadar şizofreni alanında sağlanan gelişmelerden en uygun biçimde yararlanmalarını sağlayacak bir başucu kitabı olması amaçlanmıştır.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale