Ara
 
3.5 (2)
Destekleyici Psikoterapiye Giriş
100 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Arnold Winston, Richard N. Rosenthal, Henry Pinsker
Ekim 2011
160 Sayfa
1. hamur, karton kapak.

DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİYE GİRİŞ

Dizi Editörü

Glen O. Gabbard

Yazanlar

Arnold Winston, Richard N. Rosenthal, Henry Pinsker

Çevirenler

Cem Kaptanoğlu, Gülcan Güleç, Altan Eşsizoğlu, Ayşen Maraş

Yayın yılı

Ekim 2011

Cilt bilgileri

160 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

1.. Destekleyici Psikoterapinin Temel İlkeleri, Çev. Prof. Dr. Cem KAPTANOĞLU
2.. Amaçlar ve Etki Şekli, Çev. Yard. Doç. Dr. Gülcan GÜLEÇ
3.. Müdahaleler (Ne Söylemeli), Çev. Yard. Doç. Dr. Gülcan GÜLEÇ
4.. Değerlendirme, Vaka Formülasyonu, Hedef Koyma ve Sonuç Araştırması, Çev. Öğr. Gör. Dr. Altan EŞSİZOĞLU
5.. Destekleyici Psikoterapinin Genel Çerçevesi, Çev. Psk. Ayşen MARAŞ
6.. Terapötik İlişki, Çev. Psk. Ayşen MARAŞ
7.. Kriz Müdahalesi, Çev. Psk. Ayşen MARAŞ
8.. Özel Hasta Gruplarına Uygulanabilirliği, Çev. Psk. Ayşen MARAŞ
9.. Yeterliğin Değerlendirilmesi, Çev. Psk. Ayşen MARAŞ

 

Açıklama Metni

Çeşitli gözlemler, araştırmalar ülkemizdeki psikiyatri uzmanlık eğitimindeki en önemli eksikliğin kuramsal ama daha çok uygulamalı psikoterapi eğitimi alanında olduğunu göstermektedir. Temel neden uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki eğitici eksikliğidir. Sonuçta uzmanlık öğrencileri kısıtlı gelirlerinin önemli bir bölümünü “özel” psikoterapi eğitimleri almaya ayırmak ya da psikoterapi eğitimlerini gelirlerinin arttığı uzmanlık sonrasına ertelemek zorunda kalmaktadır. Asli görevi olmasa da TPD, eğitim kurumlarındaki eğitici açığını kapamaya yardımcı olma çabalarını sürdürmektedir.

Psikoterapi eğitiminin bir diğer sorunu da eğitim programlarının standardizasyonunun olmamasıdır. TPD’nin 2009 yılında yayınladığı “Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi, Yeterlik ve Eğitimin Akredistasyonu” isimli kitapta psikoterapiler için bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmıştır. Fakat psikoterapi eğitimi kapsamının genişliği ve öğrenme hedeflerin yeterince ayrıntılandırılmamış olmasının, uygulamada güçlükler yaratacağı öngörülebilir. Amerikan Psikiyatri Yayınları tarafından çıkarılan psikoterapi eğitiminde çekirdek beceriler serisi tam da bu açığı kapatacak niteliktedir.

Kitaplar konu edindiği psikoterapi türünün uygulanmasını gözden geçirdikten sonra, her biri için bilgi, beceri, tutum hedeflerini sıralamakta ve bu hedeflerin elde edilmesi için yapılacakları vurgulamaktadır. İçeriklerinden ötürü bu kitaplar eğitilenlere neleri öğrenmeleri gerektiğini, nerelerde eksikleri olduğunu ve eğiticilerden neleri talep edecekleri konusunda yol gösterici olacaktır. Eğiticiler için kurumlarında yapılan psikoterapi eğitimini gözden geçirme, açıkları giderme açısından kılavuzluk yapacaktır. Psikiyatri uzmanları ve psikoterapistler için bilgilerini anımsama, pekiştirme ve güncelleme fırsatı sunacaktır.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale