Ara
 
3.5 (2)
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
215 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Arnold Winston, Richard N. Rosenthal, Henry Pinsker
2012
218 Sayfa
1. hamur, ciltsiz

BİPOLAR BOZUKLUKTA PSİKOEĞİTİM EL KİTABI

Yazarlar

Francesc Colom, Eduard Vieta

Çeviri editörleri

Lut Tamam, Elvan Özalp

Çeviriye katkıda bulunanlar

Dr. Hatice Ersin Karslıoğlu, Dr. Reşit Ekinci, Dr. Gonca Karakuş, Dr. Kerim Uğur, Dr. Özlem Paltacı, Dr. Ali Taşdemir

Yayın yılı

2012 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

218 sayfa, 1. hamur, ciltsiz

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Jan Scott
Önsöz Franncesc Colom, Eduard Vieta

BÖLÜM 1 – Bipolar Bozukluğun klinik, tanısal ve terapötik yönleri

Giriş
Tarih boyunca bipolar bozukluk
Tanı ve sınıflama

Kesitsel tanılar

Manik atak
Hipomanik atak
Depresif atak
Karma atak

Uzunlamasına tanı: sınıflama

Tip I bipolar bozukluk
Tip II bipolar bozukluk
Siklotimi
Diğer bipolar bozukluklar

Bipolar bozuklukta psikolojik müdahaleler

Psikanaliz
Grup terapileri
Kişilerarası terapi
Bilişsel – davranışçı terapi
Bipolar hastalarda ailesel müdahaleler

BÖLÜM 2 – Psikoeğitim kavramı ve yöntemi
Psikolojik tedavi ve bipolar bozukluklar: neden psikoeğitim?
Psikoeğitim etki mekanizmaları
Klinik pratikle psikoeğitimin bütünleştirilmesi
Psikoeğitime ne zaman başlanmalı?
Psikoeğitim programının teknik yanları

Hasta sayısı ve tipleri
Terapistler
Gerekli materyaller
Oturumların düzenlenmesi

BÖLÜM 3  – Psikoeğitim Programı: oturumlar ve içerik
Ünite 1 Hastalığın farkında olmak

Oturum 1 Tanıtım ve grup ilkeleri
Oturum 2 Bipolar bozukluk nedir?
Oturum 3 Etiyolojik ve tetikleyici faktörler
Oturum 4 Belirtiler I: Mani ve hipomani
Oturum 5 Belirtiler II: Depresyon ve karma ataklar
Oturum 6 Hastalığın gelişimi ve prognoz

Ünite 2 İlaç uyumu
Kötü tedavi uyumunu öngörebilir miyiz?
Gelecek

Oturum 7 Tedavi I: Duygudurum düzenleyiciler
Oturum 8 Tedavi II: Antimanik ilaçlar
Oturum 9 Tedavi III: Antidepresanlar
Oturum 10 Duygudurum düzenleyicilerin plazma düzeyleri
Oturum 11 Gebelik ve genetik danışmanlık
Oturum 12 Psikofarmakolojiye karşılık alternatif tedaviler
Oturum 13 Tedavinin bırakılması ile ilgili riskler

Madde kötüye kullanımını önleme

Ünite 3

Oturum 14 Psikoaktif maddeler: Bipolar bozuklukta riskler

Ünite 4 Yeni atakların erken tespiti
Adım 1: Bilgi – yaygın relaps işaretleri
Adım 2: Kişiselleştirme – bir kişinin uyarılarını veya eylemsel uyarılarını tanımlaması
Adım 3: Uzmanlaşma – prodromun prodromları ya da erken uyarı işaretleri
İşaret listesi nasıl kullanılır?

Oturum 15 Mani ve hipomani ataklarının erken tespiti
Oturum 16 Depresif ve karma atakların erken tespiti
Oturum 17 Yeni bir atak saptandığında ne yapılmalı

Ünite 5 Düzenli alışkanlıklar ve stres yönetimi

Oturum 18 Alışkanlıkların düzenliliği
Oturum 19 Stres kontrol teknikleri
Oturum 20 Sorun çözme stratejileri
Oturum 21 Kapanış

Son not:  Psikoeğitim etkili mi?
Kaynakça
Önerilen kitaplar
Dizin

 

Açıklama Metni

Bipolar bozukluk tedavisinin temeli ilaç tedavisi olmasına rağmen, psikoeğitim ilaç tedavisine eklendiğinde çok etkili olan, tüm bipolar tiplerinde yinelemeleri ve hastaneye yatış sayısını azalttığı kanıtlanmış bir tekniktir. Amaç, hastanın bipolar bozukluğu anlaması ve böylece tedaviye uyumunun sağlanmasıdır.

Bu kitap, bipolar hastalara psikoeğitimin nasıl yapılacağını anlatan, terapistin kılavuzu niteliğinde ve oldukça başarılı bir program olan kanıta dayalı Barselona Psikoeğitim Programı temelinde oluşturulmuştur. Programdan esinlenilmiş olgu örnekleri ve oturumlar kullanılarak bir psikoeğitim gsrubunun nasıl yürütüleceğine dair pratik rehberlik sağlamaktadır.

Bipolar bozukluk tedavisinde etkinliği arttırmanın yollarını arayan, tedavi sürecinde psikoeğitimi gerekli gören tüm psikiyatristlere ve sağlık çalışanlarına öneriyoruz.

Francesc Colom, Barselona Hastanesi Klinik Bipolar Bozukluklar Programı'nda (IDIBAPS) kıdemli arastırmacı ve Londra Psikiyatri Enstitüsü'nde onursal ögretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Eduard Vieta, Barselona Hastanesi Klinik Bipolar Bozukluklar Programı'nın (IDIBAPS) yöneticisi ve Barselona Üniversitesi'nde psikiyatri profesörüdür.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale