Ara
 
3.5 (2)
Psikanalitik Psikoterapiler
365 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Ali Algın Köşkdere, Ayça Gürdal Küey, Mine Özmen, Talat Parman, Nilgün Taşkıntuna, Raşit Tükel
Ekim 2011 (1. Baskı)
456 Sayfa
1. hamur, karton kapak.

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLER
TEMEL KAVRAMLAR, KURAMLAR VE YÖNTEMLER

Hazırlayan

Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi

Editör

Ali Algın Köşkdere

Editör Yardımcıları

Ayça Gürdal Küey, Mine Özmen, Talat Parman, Nilgün Taşkıntuna, Raşit Tükel

Yayın yılı

Ekim 2011 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

456 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Önsöz Dr. Ali Algın KÖŞKDERE

I. PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ YÖNTEMLERİ
1. Psikanaliz, Dr. Talat PARMAN
2. Psikanalitik Psikoterapi, Dr. Ali Algın KÖŞKDERE
3. Dinamik Psikoterapi, Dr. Evrim ERTEN
4. Destekleyici Psikoterapi, Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN
5. Açıklayıcı Psikoterapi, Dr. Neşe DİREK
6. Çocuk ve Ergen Psikanalizi, Dr. Türkay DEMİR
7. Psikanalitik Aile Terapisi, Yeşim KORKUT
8. Klinikte Psikanaliz, Dr. Peykan G. GÖKALP
9. Psikanalitik Yönelimli Etkileşimsel Grup Psikoterapisi, Dr. Celal ODAĞ

II. PSİKANALİTİK KURAMLAR VE KURAMCILAR
10. Sigmund Freud (1856-1939), Dr. Raşit TÜKEL
11. Anna Freud (1895-1982) ve Benlik Psikolojisi,Dr. Sibel MERCAN
12. Melanie Klein (1882-1960), Burçin ALSANCAK SÖNMEZ
13. Donald W. Winnicott (1896-1971), Burçin ALSANCAK SÖNMEZ
14. Margaret (Schoenberg) Mahler (1897-1985) ve Ayrılma Bireyleşme Kuramı, Dr. Ayten DURSUN SÖKÜCÜ
15. Erik Erikson (1902-1994) ve Yaşamın Sekiz Evresi, Dr. Ferhan DEREBOY
16. Carl Gustav Jung (1875-1961) ve Analitik Psikoloji Okulu, Dr. M. Bilgin SAYDAM
17. Alfred Adler (1870-1937), Mine KARAGÖZOĞLU
18. Wilfred Ruprecht Bion, Dr. Ayla YAZICI
19. William Ronald Dodds Fairbairn (1889-1964), Aslı DAY
20. René Árpád Spitz, Dr. Türkay DEMİR
21. John Bowlby (1907-1990) ve Bağlanma Kuramı, Dr. Mine ÖZMEN
22. Jacques Lacan (1901-1981), Çağdaş Psikanalizin Avrupalı Yorumcusu, Dr. Talat PARMAN
23. Heinz Kohut (1913-1981) ve Kendilik Psikolojisi, Dr. Sermin KESEBİR
24. Otto F. Kernberg (1923- ) ve Nesne İlişkileri Kuramı, Dr. Ayten DURSUN SÖKÜCÜ
25. Masterson ve Yaklaşımına Genel Bir Bakış, Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

III. PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİDE ÖNEMLİ KONULAR
26. Nedensellik, Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ
27. Çatışma ve Kaygı, Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ
28. Travma, Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ
29. Psikoseksüel Gelişim Evreleri, Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ
30. Ensest Yasağı ve Ödipus, Neslihan ZABCI
31. İlkel Savunma Düzenekleri, Dr. Raşit TÜKEL, Dr. Seda ŞAHİN
32. Gelişmiş Savunma Düzenekleri, Dr. Raşit TÜKEL
33. Özdeşim, Dr. Vehbi KESER
34. Kimlik ve Kişilik Gelişimi, Dr. Ferhan DEREBOY
35. Düşünce, Dil ve Simgeler, Dr. Ayşegül SÜTÇÜ
36. Belirti, Dr. Vehbi KESER
37. Cinsellik, Sevgi ve Aşk, Dr. Didem AKSÜT DÖNMEZ
38. Saldırganlık, Dr. Verda TÜZER
39. Narsisizm, Dr. Sevil KURAL
40. Yaratıcılık, Dr. Ayşegül SÜTÇÜ
41. Okullarda Ruh Sağlığı ve Psikiyatri: Psikanalizin Katkısı, Alper ŞAHİN

IV. PSİKOPATOLOJİ
42. Psikoz ve Psikoterapisi, Dr. Ferhan DEREBOY
43. Sınır Durumlar, Dr. Ayten DURSUN SÖKÜCÜ
44. Nevrotik Depresyon, Dr. Levent TOKUÇOĞLU
45. Takıntılı Nevroz, Mine KARAGÖZOĞLU
46. Histerik Nevroz, Derya KULU
47. Mazoşizm, Dr. Saltuk DÖNMEZ
48. Bağımlılık, Dr. Defne TAMAR GÜROL
49. Dissosiyatif Durumlar, Dr. İlker ÖZYILDIRIM
50. Kaygı Bozuklukları, Dr. Peykan G. GÖKALP
51. Yeme Bozuklukları, Dr. Ayça GÜRDAL KÜEY
52. Psikosomatik, Tevfika İKİZ TUNABOYLU
53. Sapkınlıklar, Pınar PADAR

V. PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİDE TEKNİK KONULAR
54. Terapötik İlişki ve Sınır Sorunları, Dr. Işıl VAHİP
55. Psikanalitik Psikoterapi Eğitiminde Süpervizyon, Dr. Peykan G. GÖKALP
56. İlk Görüşme, Dr. Serpil VARGEL
57. Öykü Alma ve Formülasyon, Dr. Serpil VARGEL
58. Psikanalitik Çerçeve, Dr. Talat PARMAN
59. Eşduyum, Dr. Serpil VARGEL
60. Derinlemesine Çalışma, Şeyda SUNAR POSTACI
61. Açıklığa Kavuşturma ve Yüzleştirme, Dr. Nilgün TAŞKINTUNA
62. Yorumlama, Tevfika İKİZ TUNABOYLU
63. Görü/İçgörü, Öngörü, Sezgi, Eşduyum ve Ruhsal Değişim, Dr. Celal ODAĞ
64. Analitik Tutum, Dr. Ali Algın KÖŞKDERE
65. Psikoterapötik İşbirliği, Özge DOĞANAVŞARGİL-BAYSAL
66. Serbest Çağrışım ve Dalgalı Dikkat, Dr. Talat PARMAN
67. Düşler ve Çözümlenmesi, Dr. Vehbi KESER
68. Direnç, Dr. Volkan TOPÇUOĞLU
69. Aktarım ve Aktarım Nevrozu, Ayşenur BAY AYTEKİN
70. Karşı Aktarım, Dr. Ayça GÜRDAL KÜEY

KİTAPTA GEÇEN YABANCI KELİMELERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

 

Açıklama Metni

Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler son on yılda ülkemizde önemli gelişmeler kaydetti. Psikanaliz hızla kurumsallaşıyor ve ülkemizdeki psikanalist sayısı her geçen gün artıyor. Bu süreçte birçok kitap çevirisi yapıldı ve psikanalizi tanıtan ve anlatan kitaplar yayınlandı. İstanbul Psikanaliz Derneği, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği, Halime Odağ Vakfı, Bağlam Yayınları, Metis Yayınları gibi kurumlar, Freud’un eserlerinin çevirilerini yapan yayınevleri, psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi için birçok kaynak eser sundular, sunmaya devam etmekteler.

Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi, bir psikiyatristin klinik pratiğinde önemli katkıları olabilecek psikoterapi yöntemleridir. Hastanın iç dünyasının ve davranışlarının anlaşılmasında, dolayısıyla tanısının konulmasında ve tedavi sürecinde psikiyatriste sağladıkları avantajlar çok fazladır. Bu alandaki eğitim çalışmaları her geçen gün artmasına rağmen hala olması gerekenin gerisinde olup Türkiye Psikiyatri Derneği bu alandaki eksiklikleri gidermek için son yıllarda ciddi çalışmalar başlattı, psikoterapi alanında eğitim programları düzenledi.

Bu kitap, Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi üyelerinin değerli katkılarıyla hazırlandı. Ülkemizde psikanaliz uygulamasının gelişmesinde emeği olan, birimimize üye olmayan bazı bilim insanları da desteklerini esirgemediler, çalışmamıza katıldılar. Amacımız bu alanda eğitim alacaklara, bu alan ilgi duyanlara bir kaynak yapıt sunmaktır. Kitapta bu alanla ilgili birçok konunun ele alındığını göreceksiniz. Psikanalitik psikoterapilere genel bir bakışla birlikte, yeni başlayanların merak edebilecekleri, ilk aşamada bilinmesi gerekenleri toparlayan bir eser gün yüzüne çıktı.

Kitap hazırlanırken Türkiye Psikiyatri Derneği’nin asistan eğitimi için oluşturduğu amaçlar ve ilkeler esas alındı. Özellikle psikanalitik psikoterapi alanında bilgi sahibi olmak isteyen psikiyatri asistanlarına yönelik olarak hazırlanan bu kitap, çalışma birimimizin planladığı eğitim programlarının da ilk adımıdır.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale