Ara
 
3.5 (2)
Psikanaliz ve Psikoterapi
245 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar:
Nisan 2016 (5. Baskı)
309 Sayfa
1. hamur, karton kapak.

Yayın yönetmenler

M. Orhan ÖZTÜRK

Yayın yılı

2016 (5. Baskı)

Cilt bilgileri

309 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş: Simavi VAHİP

Önsöz: M. Orhan ÖZTÜRK

Bölüm 1: Psikoterapinin tanımı

Bölüm 2: Psikoterapi türleri

Bölüm 3: Psikanalizin temel kuramları

3.1: Bilinç ve bilinç dışı, alt benlik, benlik ve üst benlik (Yapısal varsyım, structural hypothesis)
3.2: Alt benlik (das es, id)
3.3: Benlik (ich, ego)
3.4: Üst benlik (überich, superego)

Bölüm 4: Güdüleme (motivation)

4.1: Güdülemeli davranış
4.2: Psikanalitik dürtü kuramı (libido kuramı)
4.3: Engellenme ve çatışma (Frusturation, conflict)
4.4: Çatışma (conflict)
4.5: Ruhsal örselenme (Trauma)

Bölüm 5: Bunaltı

5.1: Bunaltının belirtileri
5.2: Bunaltının kökeni ve gelişmesi

Bölüm 6: Benliğin savunma düzenekleri

6.1: bastırma (repression, refoulment)
6.2: Yadsıma (inkar, denial)
6.3: Yansıtma (projection)
6.4: İçe atım (introjection)
6.5: Bölme (splitting)
6.6: Çözülüm (dissociation)
6.7: Yer değiştirme (displacement)
6.8: Kendine yöneltme (turning toward one’s self)
6.9: Akla uygunlaştırma (rationalization)
6.10: Karşıt tepki kurma (reaction-formation)
6.11: Düşünselleştirme (intellectualization)
6.12: Yalıtma (isolation)
6.13: Döndürme (conversion)
6.14: Somutlaştırma (Concretization)
6.15: Yapıp bozma (undoing)
6.16: Saplanma (fixation)
6.17: Gerileme (regression)
6.18: Düş kurma (fantasy formation, daydreaming)
6.19: Özdeşim (Identification)
6.20: Yansıtmalı özdeşim (projective identification)
6.21: Yüceleştirme (sublimination)

Bölüm 7: Benlik, ruhbilimi ve benlik özerkliği

7.1: Hartmann ve arkadaşlarının temel görüşleri

Bölüm 8: Ruhsal-cinsel ve ruhsal-toplumsal gelişim

8.1: Ruhsal-cinsel gelişimin temel kavramları
8.2: Erikson gelişme kuramının temel kavramları

Bölüm 9: Gelişme dönemleri

9.1: Oral dönem (ruhsal-cinsel açıdan)
9.2: Temel güven dönemi (ruhsal-toplumsal açıdan)
9.3: Anal dönem (ruhsal-cinsel açıdan)
9.4: Özerklik dönemi (ruhsal-toplumsal açıdan)
9.5: Fallik dönem (ruhsal-cinsel açıdan)
9.6: Girişim dönemi (ruhsal toplumsal açıdan)
9.7: İğdişlik (castration) korkusu
9.8: Oedipus ilişkisi
9.9: Oedipus çatışması ve özdeşim
9.10: Yasaksevi (incest) kuramı
9.11: Gizillik dönemi (latency stage)
9.12: Ergenlik dönemi

Bölüm 10: İnsanın sekiz evresi

10.1: Temel güven duygusu (sense of basic trust)
10.2: Özerklik duygusu (sense of autonomy)
10.3: Girişim duygusu (sense of initiative)
10.4: Çalışma ve yapıcılık (industry)
10.5: Kimlik duygusu (sense of identitiy)
10.6: Yakınlaşma duygusu (sense of intimacy)
10.7: Üretkenlik duygusu (sense of generativity)
10.8: Benlik bütünlüğü duygusu (sense of ego integrity)

Bölüm 11: Psikanaliz ve analitik psikoterapi

11.1: Serbest çağrışım (free association)
11.2: düşlerin çözümlenmesi
11.3: Dil ve devinim sürçmeleri (parapraksiler)

Bölüm 12: Direnç (resistance)

Bölüm 13: Aktarım (transferance)

13.1: Psikoterapide işbirliği
13.2: Karşı aktarım (counter transferance)

Bölüm 14: Yorumlama (interpretetion)

14.1: Çekirdek çatışmaları yorumlama sorunu

Bölüm 15: İçgörü, çözüm işlemi ve davranışın değişmesi

Bölüm 16: Psikoterapide temel koşullar

16.1: Dinleyebilmek
16.2: Eşduyum (empati) yapabilmek
16.3: İlgilenebilmek
16.4: Yan tutmamak ve yargılamamak
16.5: Esnek olabilmek

Bölüm 17: Psikanalitik psikoterapinin uygulama alanları

17.1: Psikoterapide hasta seçimi

Nölüm 18: Psikanaliz ve psikoterapi eğitimi

Bölüm 19: Psikoterapide iki denetim saati örneği

Bölüm 20: Sınırlı koşullar altında psikoterapi

Bölüm 21: Türkiye’de psikoterapinin bazı uygulama sorumları

Kaynaklar

Dizin

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale