Ara
 
3.5 (2)
ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU
385 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar: Niyazi UYGUR
2022 (Güncellenmiş 4. Baskı)
399 Sayfa
1. hamur, karton kapak.

ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMA KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Niyazi UYGUR

Yayın yılı

2022 (Güncellenmiş 4. Baskı)

Cilt bilgileri

399 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Sunuş Niyazi Uygur
Önyazı Fatih Öncü

1.  ADLİ PSİKİYATRİ: HUKUK VE TIP DİLİ ARASINDA ÇEVİRİ Mustafa SERCAN
2.  BİLİRKİŞİLİK VE ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME Doğan YEŞİLBURSA
3.  CEZA HUKUKUNDA ADLİ PSİKİYATRİ
 A. CEZA SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ Fatih ÖNCÜ, Mustafa SERCAN
 B. CEZA HUKUKUNDA MAĞDURLARIN ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Hüseyin SOYSAL
4.  ADLİ PSİKİYATRİDE TEDAVİ UYGULAMALARI Fatih ÖNCÜ, M. Can GER
5.  TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI M. Can GER, Ahmet TÜRKCAN
6.  ALKOL-MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Cüneyt EVREN, Fatih ÖNCÜ
7.  YURTTAŞLIK HUKUKUNDA (MEDENİ HUKUK) ADLİ PSİKİYATRİ Mustafa SERCAN
8.  ÇOCUK VE ERGENLERDE ADLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Ali Evren TUFAN, Mustafa SERCAN
9.  ADLİ PSİKİYATRİDE ETİK SORUNLAR Ayşe Solmaz TÜRKCAN
10. HEKİMİ YANILTICI DAVRANIŞ Hüseyin SOYSAL
11. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE ENGELLİLER İLE İLGİLİ PSİKİYATRİ UYGULAMALARI Fatih ÖNCÜ, Osman Haluk ARSLAN
12. HEKİMİN SUÇU İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hüseyin SOYSAL
13. EVDE BAKIM ÜCRETİNDEN YARARLANACAK PSİKİYATRİK OLGULAR Ahmet TÜRKCAN, Ayşe Solmaz TÜRKCAN
14. KADINA YÖNELİK ŞİDDETE PSİKİYATRİK, HUKUKİ VE SOSYAL AÇIDAN YAKLAŞIM B. Rahşan ERİM, Fatih ÖNCÜ
15. SÜRÜCÜLER, SİLAH BULUNDURANLAR VE ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARININ PSİKİYATRİK İNCELEMELERİNDE İLKELER Mehmet YUMRU, Burcu Rahşan ERİM

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni
Adli psikiyatri adaletin sağlanmasında bilirkişilik hizmeti ile yargıya bilimsel görüş bildirirken, yargı kararı ile tedavi için gönderilen olgulara tedavi hizmeti sunarken ya da diğer mevzuat gereği psikiyatrik değerlendirmeleri yaparken psikiyatri uzmanlarının klinik beceri ve deneyimlerini en yoğun ve dikkatli uygulayarak emek verdikleri bir alan. Bu alanda en önemli kaynaklardan birisi olan Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu’nun ilk baskısı üzerinden 15 yıl geçmiş bulunuyor. Bu süre içerisinde kitabın 4. kez güncellenmesi hem gördüğü ilgi hem de ülkemizin yasal mevzuatlarında yapılan çok sayıdaki değişikliklerden kaynaklanmakta... Aynı zamanda hala adli psikiyatri konusunda en kapsamlı uygulama kılavuzu olmasındandır.

Kitapta yazarlar yakın zamana kadar olan yasal değişiklikleri içeriğe aktarırken uygulamadaki deneyimlerini ve yorumlarını da yansıtmaya çalıştı. Ülkemizin her yanında farklı kurumlarda görev yapan ya da psikiyatri alanında eğitim gören meslektaşlarımızın pratik olarak yaşayacakları her konuda yol gösterici olmaya çalışılmıştır. Son yıllarda giderek artan ve artmaya devam edecek olan yüksek güvenlikli adli psikiyatri kurumlarında görev yapan meslektaşlarımız için uygulamada yaşayacakları sorunlarla baş etmede büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hukuk alanında çalışanlara da ruh sağlığı ile ilgili konularda önemli bir kaynakI olmaya devam edecektir.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale