3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
Cilt: 6 Sayı: 2 (2016)
15 TLSepete Ekle
Yayın Yönetmeni: Ömer Aydemir
Yardımcı Yayın Yönetmenleri: E. Timuçin Oral, Mustafa Sercan
Konuk Editör: Cüneyt Evren

160 Sayfa

Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel dergimizin bu sayısında günlük psikiyatri uygulamalarında gerek belirti gerek tanı düzeyinde çok sık karşılaştığımız uyku ve uyku ile ilişkili sorunları ele almayı amaçladık. Ayaktan ya da yatırarak tedavi çabasına girdiğimiz hastalarımızın yakınmaları arasında uyku ile ilişkili olanlar çoğunlukla ön sırada yer almaktadır. Yakınmanın ötesinde belirti ve bulgu olarak uyku birçok psikiyatrik bozukluğun başlangıç aşamasındaki belirti örüntüsünde yer almakta, klinik seyir üzerinde önemli düzeyde etkili olmaktadır.

Psikiyatri topluluğunun uyku ve uyku bozukluklarına ilgisi aslında çok yeni değildir. İsmet KARACAN hocamızın ABD’de yaptığı uyku çalışmaları ile başlayan süreç, farklı kurumlardan ancak gerçekten çok az sayıda bilim adamı tarafından yürütülmüş ve tanı, tedavi ve araştırma düzeyinde önemli adımlar atılmıştır. Ancak gelinen nokta, uyku ve ilişkili sorunların psikiyatristler tarafından “uyku tıbbı” düzeyinde değil uygulamada karşımıza çıkan uyku sorunlarına neden olan psikiyatrik bozukluğun tedavisi düzeyinde ele alınma noktasıdır. Ülkemizde çalışmalarını sürdüren uyku merkezleri çoğunlukla psikiyatri dışındaki alanlardan gelen hekimler tarafından yönetilmekte; çok azında kayda değer çok disiplinli çalışma süreci yürütülmektedir. Bu dergi sayısında uyku bozukluklarının ele alınmasının bir diğer önemli nedeni de “uyku” konusunun bir bilim dalı olarak, daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilme alışkanlığının psikiyatri alanında çalışan meslektaşlarımıza kazandırılmasıdır.

Öte yandan ülkemizde psikiyatri asistan eğitimi sürecinde uyku ile ilişkili eğitim çabalarının da yeterli olmadığı çok açıktır. Bu anlamda eğitim, ilgili kurumun yöneticisi konumundaki eğitici ya da eğiticilerin ilgisi düzeyinde kalmaktadır. Aslında, günlük uygulamamızda bu denli yaygın şekilde karşımıza çıkan ve çözümde zaman zaman zorlandığımız bu alan ile ilgili eğitimin hem temel düzeyde hem de uygulamaya yönelik olarak verilmesi gerekmektedir. Uyku bozuklukları hakkında hazırladığımız bu sayının psikiyatri alanında görev yapan eğiticilere, alanda çalışan psikiyatri uzmanlarına ve eğitimlerini sürdüren psikiyatri asistanlarına yararlı ve yol gösterici olacağını umuyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. M. Murat Demet
Konuk Editör

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale