Eddie

Psikiyatride Güncel - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Değerli meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel Dergisi’nin bu sayısında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) erişkinlikteki seyri ve tedavileri konusunda bir güncelleme yapmayı amaçladık. Çocukluk çağının önemli psikiyatrik sorunlarından olan DEHB, erişkin yaşamda da etkilerini sürdürmekte ve bireyin yaşamına fazladan yükler getirmektedir. Kanıtlar incelendiğinde ilk olarak çocuklukta kendini gösteren DEHB ‘nin, erişkinlikte de kısmi ya da tam tanıyı karşılayacak ölçüde belirtilerinin sürdüğünü göstermektedir.

Peki, ama neredeler? Erişkin dönemde tanısal güçlüğü artıran bir neden DEHB belirtilerinin ağırlıklı olarak çocukluk çağı için tanımlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Erişkin yaşamına uygun, yeterli tanısal araçlara gereksinimimiz var. Hem bu uyumsuzluk hem de erişkin yaşamın karmaşıklığı, baş etmek amacıyla bireyin geliştirdiği sağlıksız stratejiler tanısal güçlüğü daha da artırmaktadır. Aslında bu hastaların önemli bir kısmı diğer eş tanıları nedeniyle psikiyatri polikliniklerinin kapılarını aşındırmaktadır.

Eş tanılara ait olmayan duygulanımsal oynamalar, içsel gerginlik ve huzursuzluk gibi DEHB belirtileri fark edilmediğinde ne eş tanıların ne de mevcut DEHB’nin psikiyatrik tedavi ve takipleri yeterince yapılabilmektedir. Tedavi almayan DEHB’li bireylerin suç oranları ve tutuklanmaları tedavi alan gruba göre yüksek seyretmesi de göstermektedir ki sendromun fark edilmemesi, rahatsızlığın yaratacağı kayıpların katlanarak artmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle alan uzmanlarının gereksinimlerini de gözeterek tarihçe, tanılandırma, yaygınlık ve eş tanı durumları, bağımlılık sorunları ile birlikte DEHB farmakoterapisi ve psikoterapisi konularında bu güncellemeyi hazırladık. Yararlanacağınızı umduğumuz bu sayının Psikiyatride Güncel Dergisi’nde yer almasını sağlayan yayın yönetmenlerine ve yazılarını titizlikle hazırlayarak zamanında sizlere ulaşmasını sağlayan yazarlara çok teşekkür ediyorum.

Cengiz Tuğlu
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikoterapi Seti

Psikoterapi seti 236 TL yerine 190 TL

» Destekleyici Psikioterapiye Giriş,

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri uzmanlık öğrencilerine yönelik hazırladığı temel beş psikoterapi kitabından bir tanesi. Kitap, psikoterapinin temellerini, özellikle de psikoterapi sürecinin nasıl örüleceğini öğrenmeye ihtiyaç duyan başlangıç dönemindeki psikoterapistlere yönelik olarak hazırlandı. Ancak akıcı ve sade diliyle konuya ilgi duyanlara da hitap ediyor. 

Destekleyici psikoterapiyi uygulamaya girişen her klinisyenin psikoterapiyi başlangıcından sonuna kadar yürütmek ve ilerletmek için açık anlaşılır kılavuzlara gereksinimi vardır. Bu çerçevede kitap okuyucusuna psikoterapi süreciyle ilgili dört önemli alanda kolay anlaşılır kılavuzlar sunmaktadır. Söz konusu dört alan terapötik işbirliğini sürdürmek, hastanın sorunlarını anlamak ve formüle edebilmek, gerçekçi tedavi hedefleri koymak ve hastalara ne söyleyeceğini bilmektir.

 Destekleyici Psikioterapiye Giriş kitabının destekleyici psikoterapiyi öğrenmek isteyen, uygulayan ve alana ilgi duyan okuyucuların başucu kitabı oacağını düşünüyoruz.


» Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik - Birleşik ve Ayrışık Tedavi, 

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri uzmanlık öğrencilerine yönelik hazırladığı temel beş psikoterapi kitabından bir tanesi. Bu kitap asistanlar ve eğiticiler için farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesindeki yetkinliklere değinen temel bir metin olması amacını taşımaktadır. Basit, kolay anlaşılır, kliniğe yönelik ve kolay okunur olması amaçlanmıştır. 

Farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesi basit bir iş gibi görünebilir. Ne var ki içerisinde birçok varyasyon ve değişim bulunması nedeniyle hayli karmaşık bir süreçtir. Farmakoterapi, kısa psikoterapi, bilişsel-davranışçı tedavi, psikodinamik psikoterapi, destekleyici tedavi, kişilerarası tedavi ve daha birçoğu ile birleştirilebilir. Ancak farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesi düşünüldüğünde bazı önemli hususların göz önünde bulundurulması gereklidir. Kitap bu noktaları okuyucusuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik kitabının farmakoterapi ile psikoterapiyi birleştirmek isteyenlere yardımcı olacağını ve bu yetkinliği edinmek isteyen okuyucuların başucu kitabı haline geleceğini düşünüyoruz.


» Psikanalitik Psikoterapiler - Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler,

Kitap psikiyatri kuramını ve uygulamasını bir asırdır etkileyen isimleri ve bilgileri br araya getiriyor. Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler son yıllarda ülkemizde önemli gelişmeler kaydetti. Psikanaliz hızla kurumsallaştı ve psikanalist sayısı, yayınları her geçen gün artıyor. 

Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi, bir psikiyatristin klinik pratiğinde önemli katkıları olabilecek psikoterapi yöntemleridir. Hastanın iç dünyasının ve davranışlarının anlaşılmasında, dolayısıyla tanısının konulmasında ve tedavi sürecinde psikiyatriste sağladıkları avantajlar çok fazladır. 

Bu kitap, Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi üyelerinin değerli katkılarıyla hazırlandı. Bu alanda eğitim alacaklara, bu alana ilgi duyanlara bir kaynak sunulması amaçlandı. Psikanalitik psikoterapilere genel bir bakışla birlikte, yeni başlayanların merak edebilecekleri, ilk aşamada bilinmesi gerekenleri toparlayan bir eser gün yüzüne çıktı. 

Kitap hazırlanırken Türkiye Psikiyatri Derneği’nin asistan eğitimi için oluşturduğu amaçlar ve ilkeler esas alındı. Özellikle psikanalitik psikoterapi alanında bilgi sahibi olmak isteyen psikiyatri asistanları gözetildi. Diğer yandan kitap uzmanların hastalarını tedavi etme isteğini ve becerisini arttırmak amacıyla da yazılmıştır.


» Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi kitabı,

B eş ciltten oluşan Psikoterapide Temel Yetkinlikler (Core Competencies in Psychotherapy) Dizisi’nin ilkidir. Glen O. Gabbard’ın yazdığı ve pratik yönleriyle öne çıkan bu metin, bireysel terapideki erişkinlerle uzun süreli dinamik çalışma üzerinde odaklanmakta ve uzmanlık öğrencileri ile klinisyenlere uzun süreli psikodinamik psikoterapinin temel ilkelerini tanıtmaktadır.

Bu derli toplu kitap diğer metinlerden farklı olarak yazarın eğitim görmekte olan kişilerle yaptığı eğitim çalışmalarına dayanmaktadır. Yazar klinikle ilgili kısa öyküler kullanarak psikodinamik kuramın temel ilkelerinin klinikteki zor olgulara nasıl uygulanacağını ve psikoterapötik çalışmada sık ortaya çıkan ikilemlerle nasıl uğraşılacağını göstermektedir. 

Yazar kısa ama öz yazılmış olan 11 bölümde, temel psikodinamik ilkelerden hasta değerlendirmelerine, terapiye başlama ve sonlandırmaya, müdahalelere, hedefler ve terapötik etkiye, dirence, karşıaktarıma ve düşlere/düşlemlere kadar her şeyi ele almaktadır. Bu kitabın uzun-süreli psikodinamik psikoterapilerle ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir metin olacağını umuyoruz.


» Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler

Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi kitabı, beş ciltten oluşan Psikoterapide Temel Yetkinlikler (Core Competencies in Psychotherapy) Dizisi’nin ilkidir. Glen O. Gabbard’ın yazdığı ve pratik yönleriyle öne çıkan bu metin, bireysel terapideki erişkinlerle uzun süreli dinamik çalışma üzerinde odaklanmakta ve uzmanlık öğrencileri ile klinisyenlere uzun süreli psikodinamik psikoterapinin temel ilkelerini tanıtmaktadır. 

Bu derli toplu kitap diğer metinlerden farklı olarak yazarın eğitim görmekte olan kişilerle yaptığı eğitim çalışmalarına dayanmaktadır. Yazar klinikle ilgili kısa öyküler kullanarak psikodinamik kuramın temel ilkelerinin klinikteki zor olgulara nasıl uygulanacağını ve psikoterapötik çalışmada sık ortaya çıkan ikilemlerle nasıl uğraşılacağını göstermektedir. 

Yazar kısa ama öz yazılmış olan 11 bölümde, temel psikodinamik ilkelerden hasta değerlendirmelerine, terapiye başlama ve sonlandırmaya, müdahalelere, hedefler ve terapötik etkiye, dirence, karşıaktarıma ve düşlere/düşlemlere kadar her şeyi ele almaktadır. Bu kitabın uzun-süreli psikodinamik psikoterapilerle ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir metin olacağını umuyoruz.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Davranışsal Bağımlılıklar

Bağımlılığın birkaç tanımlayıcı bileşene sahip olduğu ileri sürülmüştür; (1) olumsuz sonuçlarına rağmen davranışa devam etme, (2) davranış üzerindeki kontrolün azalması, (3) kompulsif bir şekilde davranışta bulunma ve (4) davranış öncesinde istek ya da aşerme. Her ne kadar bir süreliğine bağımlılık (addiction) terimi neredeyse sadece aşırı alkol ve madde kullanımını tanımlamak için kullanılsa da, türetildiği Latince kelimenin (addicere) orijinalinde aslında bu anlam yoktu. Araştırmacılar yakın zamanlarda bazı davranışların alkol ve madde bağımlılığına benzer olduğunu fark ettiler ve çalışma verilerinin sonucunda bu davranışların madde-dışı veya “davranışsal” bağımlılıklar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydular.

Davranışsal bağımlılık kavramı halen tartışmalıdır. Kumar, internet kullanımı, video-oyun oynama, seks, yemek ve alışveriş gibi davranışlarda aşırı bulunmak “bağımlılığı” temsil edebilir. Giderek artan kanıtlar sonucunda bağımlılık uzmanları ve toplum, bu tür davranışların alkol ve madde bağımlılığına benzerlik gösterdiğine inanmaktadır. Bu da DSM-5’e yeni katılan tanı kategorisinin (Madde ile İlişkili ve Bağımlılık Bozuklukları / Substance Related and Addictive Disorders) ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şu anda, sadece kumar oynama bozukluğu bu kategoriye dahil edilmiş, yetersiz veriler diğer önerilen davranış bağımlılıklarının bu kategoriye dahil edilmesini engellemiştir.

Güncel kanıtlar davranışsal ve madde ile ilgili bağımlılıklar arasında klinik ifade (örneğin, aşerme, tolerans, yoksunluk belirtileri), komorbidite, nörobiyolojik profili, kalıtım ve tedavi açısından örtüşen noktalara işaret etmektedir. Ayrıca, davranışsal ve madde bağımlılığı için doğal öykü, fenomenoloji ve olumsuz sonuçlar açısından birçok özellik ortaktır. Her iki şekil bağımlılığın tipik olarak başlangıçları ergenlik ya da genç erişkinlik dönemindedir ve yaşlı yetişkinlere göre bu yaş gruplarında gözlenen oranlar daha yüksektir. Her iki şekil bağımlılık da kronik ve tekrarlayıcı seyir sergileyebilirken, birçok kişi uygun bir tedavi görmeden kendiliklerinden düzelebilirler. Ancak farklılıklar da mevcuttur.

Sonuçta, nispeten yeni bir alan olan davranışsal bağımlılıklar konusunda anlaşılması gereken birçok şey halen varlığını korumaktadır. Ayrıca, araştırmalardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin pratikte ya da toplum politikası düzenlemelerinde uygulanması arasında geniş boşluklar vardır. Bu gecikme kısmen davranışsal bağımlılığa yönelik olan toplum algısından kaynaklanmaktadır. Madde bağımlılığı ve şiddetli olumsuz sonuçları iyi tanınmıştır. Oysa davranışsal bağımlılıklar ile ilişkilendirilen olumsuz sonuçlar (örneğin, aile içinde işlev bozukluğu, hapsedilme, erken okul terkleri, mali sıkıntılar) sıklıkla halk sağlığı açısından ciddi olumsuz etkilerine rağmen gözden kaçarlar. Ayrıca, bağımlılık potansiyeli olan bazı davranışlarda bulunma normatif ve adaptif olduğundan, adaptif olmayan paternlere geçen bireyler zayıf iradeli kabul edilerek damgalanabilir.

Davranışsal bağımlılıkları tanıma ve uygun tanı ölçütleri geliştirmek, bu bozukluklar ile ilgili farkındalığı artırmak, önleme ve tedavi stratejilerini geliştirmek için önemlidir. Psikiyatride Güncel’in bu sayısında davranışsal bağımlılıklarla ilgili anlayışımızdaki son gelişmeler özetlenmiş, tanı ve tedavi konularına açıklık getirilmeye çalışılarak, geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Doç. Dr. Cüneyt Evren
Konuk Editör

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel dergimizin bu sayısında günlük psikiyatri uygulamalarında gerek belirti gerek tanı düzeyinde çok sık karşılaştığımız uyku ve uyku ile ilişkili sorunları ele almayı amaçladık. Ayaktan ya da yatırarak tedavi çabasına girdiğimiz hastalarımızın yakınmaları arasında uyku ile ilişkili olanlar çoğunlukla ön sırada yer almaktadır. Yakınmanın ötesinde belirti ve bulgu olarak uyku birçok psikiyatrik bozukluğun başlangıç aşamasındaki belirti örüntüsünde yer almakta, klinik seyir üzerinde önemli düzeyde etkili olmaktadır.

Psikiyatri topluluğunun uyku ve uyku bozukluklarına ilgisi aslında çok yeni değildir. İsmet KARACAN hocamızın ABD’de yaptığı uyku çalışmaları ile başlayan süreç, farklı kurumlardan ancak gerçekten çok az sayıda bilim adamı tarafından yürütülmüş ve tanı, tedavi ve araştırma düzeyinde önemli adımlar atılmıştır. Ancak gelinen nokta, uyku ve ilişkili sorunların psikiyatristler tarafından “uyku tıbbı” düzeyinde değil uygulamada karşımıza çıkan uyku sorunlarına neden olan psikiyatrik bozukluğun tedavisi düzeyinde ele alınma noktasıdır. Ülkemizde çalışmalarını sürdüren uyku merkezleri çoğunlukla psikiyatri dışındaki alanlardan gelen hekimler tarafından yönetilmekte; çok azında kayda değer çok disiplinli çalışma süreci yürütülmektedir. Bu dergi sayısında uyku bozukluklarının ele alınmasının bir diğer önemli nedeni de “uyku” konusunun bir bilim dalı olarak, daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilme alışkanlığının psikiyatri alanında çalışan meslektaşlarımıza kazandırılmasıdır.

Öte yandan ülkemizde psikiyatri asistan eğitimi sürecinde uyku ile ilişkili eğitim çabalarının da yeterli olmadığı çok açıktır. Bu anlamda eğitim, ilgili kurumun yöneticisi konumundaki eğitici ya da eğiticilerin ilgisi düzeyinde kalmaktadır. Aslında, günlük uygulamamızda bu denli yaygın şekilde karşımıza çıkan ve çözümde zaman zaman zorlandığımız bu alan ile ilgili eğitimin hem temel düzeyde hem de uygulamaya yönelik olarak verilmesi gerekmektedir. Uyku bozuklukları hakkında hazırladığımız bu sayının psikiyatri alanında görev yapan eğiticilere, alanda çalışan psikiyatri uzmanlarına ve eğitimlerini sürdüren psikiyatri asistanlarına yararlı ve yol gösterici olacağını umuyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. M. Murat Demet
Konuk Editör

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları

Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel dergisinin bu sayısı klinik pratikte bize yardımcı olabilecek bir konu olarak değerlendirdiğimiz “Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları” olarak ayrıldı. Özellikle psikiyatrinin tıp içerisinde önemi bir yeri olduğu ve diğer klinik branşlar ile yakın ilişkisi açısından bu sayı konusunun önemli olduğu düşünülebilir. Psikiyatri çalışanlarının tanı ve ayırıcı tanıyı, ilaç tedavisi yan etkilerinin izlenmesini değerlendirirken laboratuvardan yararlanması önemli ve gereklidir. Bu amaçla son yıllarda önemi gittikçe artan farklı laboratuvar uygulamalarını uzman arkadaşlarımızın desteği ile sizlere sunmaktan dolayı memnuniyetimi paylaşmak isterim.

Özen Önen Sertöz ve Özlem Kuman Tuncel, psikiyatride kullanılabilecek hematolojik incelemeleri ele alacak. Saliha Özsoy, psikiyatride tanı ve ayrıcı tanı açısından önemli bir konu olan endokrinolojik incelemeleri pratiğe yönelik bir sunumla aktaracak. Aslı Sarandöl ve Emre Sarandöl, psikiyatri rutininde kullanılan biyokimyasal parametreleri ele alacak. Cumhur Taş ve Fatma Keskin Khrzan, yazılarında Elektroensefalografi yöntemini anlaşılabilir bir şekilde sunacak, arkasından bu laboratuvar yönteminin psikiyatrik bozukluklardaki önemini anlatacaklar. Özellikle son yıllarda büyük bir gelişme gösteren hem yapısal hem de işlevsel beyin görüntüleme yöntemlerinin psikiyatrideki yeri ve kullanımı konusunu bizlere Çağdaş Eker sunacak. Psikiyatri pratiğinde özellikle ayırıcı tanıda ihmal edilen bir konu olduğunu düşündüğümüz serolojik ve bakteriyolojik incelemeleri Demet Gülpek ele alacak. Vesile Altınyazar, psikiyatri pratiğinde önemli bir konu olan ilaçların ve ilaç yan etkilerinin morbidite ve mortaliteye etkilerinin tartışıldığı psikotrop ilaç düzeyi incelemeleri ve toksikoloji isimli yazısını sunacak. Yine son yıllarda merak edilen ve psikiyatrik araştırmalarda konu olan nöropsikolojik değerlendirme Erol Yıldırım ve Lütfü Hanoğlu tarafından ele alınacak.

Bu sayımız psikiyatride kullanılabilecek laboratuvar uygulamalarını bir arada sunması açısından bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Umarım sizlerin de beğenisini kazanacaktır. Psikiyatride Güncel’in bu sayısına bu konuya ayıran başta yayın yönetmeni olmak üzere dergi yayın kuruluna, bu sayının oluşmasında çok değerli katkılarından dolayı tüm yazarlara, grafik tasarım ve yayın hizmetleri ile baskıda görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

Artuner Deveci
Konuk yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Yeni Çıkanlar

Psikiyatride Güncel - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
10 TLSepete Ekle
Psikoterapi Seti
190 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Davranışsal Bağımlılıklar
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları
10 TLSepete Ekle
Psikoanaliz ve Psikoterapi
27 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
50 TLSepete Ekle
Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali
50 TLSepete Ekle
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
65 TLSepete Ekle
Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı
22 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
12 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tedaviye Dirençli Sizofreni
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Rapor Düzenleme
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarının Tedavisine Çok Yönlü Bakış
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Cinsel İşlev Bozuklukları
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi
TÜKENDİ
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu
65 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
TÜKENDİ
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
45 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
33 TLSepete Ekle
Yeme Bozuklukları ve Obezite - Tanı ve Tedavi Kitabı
45 TLSepete Ekle
Kitap İndirim Kuponu - 100 TL
TÜKENDİ

Favoriler

İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
32 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
55 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale