Eddie

Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu

Çalışmaya başladığı bir hastanede yoğun bürokratik yazışma yüküyle karşılaşan genç psikiyatri uzmanı, hele bir de eğitim geçmişinde az karşılaşmışsa rapor yazma konusunda kaygı kuyusuna düşmüş gibi olsa kınanır mı? Yılların uzmanı olsa da önceden karşılaşmadığı bir rapor isteğiyle karşılaşan psikiyatri uzmanı kendini yeniden acemi hissetmez mi? Poliklinikte rapor söz konusu olduğunda kimisi hastalığını gizleyen, kimi hastalık uyduran başvuranlar karşısında duyulan öfke neden kaynaklanır, nasıl baş edilir?

Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu psikiyatri uzmanına ve uzmanlık öğrencisine ‘bir bakışta tanı’dan ‘gemiadamı olma uygunluğu’na, ‘hastalık gizlemi’nden ‘cinsel istismar mağduru’na birçok konuda psikiyatrik rapor yazma ile ilgili ayrıntıları aktarabilmek için hazırlandı. Başucu kitabı değil, el altı kitabı olması, kullanıldıkça sayfalarının yıpranıp eskimesi dileğiyle hazırlandı. Umarız yararlı olur.

Yayına hazırlayanlar
Burcu Rahşan ERİM
Mustafa SERCAN

Sepete Ekle

Eddie

Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar

Travma insan varoluşunun kaçınılmaz ve de ayrılmaz bir parçasıdır. Bizi biz yapan, kimliğimizin oluşumundan, toplumsal yapımızın şekillenmesine kadar varlığımızın her aşamasına rengini veren özsel bir olgudur.
Travma alanyazınının en önemli isimlerinden Judith Herman, travmayı “güçsüzlük acısı” olarak tanımlamıştır. Gerçekten de yaşanan o kadar yıkıcı, o kadar karşı konulamazdır ki, keskin bir çaresizlik birey ya da topluluğu adeta paralize edebilir. Böyle bir durumda bizlere düşen en önemli sorumluluk dehşetengiz olayların anlatıları karşısında dik durabilmek, mağdurun yanında olabilmektir. Çoğunlukla insanın karanlık tarafıyla yüzleşilmesini de kapsayan böylesi durumlarda iyi tanıklık her zamankinden daha önemli olmaktadır. Bu kitabın sadece ruh sağlığı alanında çalışanlar için değil, yaşadıklarına anlam vermekte zorlananlar için de bir başvuru kaynağı olmasını umut ediyoruz.

Yayına hazırlayanlar
A. Tamer AKER
Okan TAYCAN
Feyza ÇELİK

Sepete Ekle

Eddie

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alkol ve madde kullanım bozukluğu (AMKB) giderek yaygınlaşmaktadır. Söz konusu hastalığın bireye, aileye ve topluma getirdiği yük göz önünde bulundurulduğunda tanı ve tedavi süreci ayrı bir önem taşımaktadır. AMKB tedavi oranlarına bakıldığında hastaların büyük bir bölümünün tedavi dışında kaldığı görülmektedir. Bu durumun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz; AMKB olan hastalar hem toplum, hem de ne yazık ki sağlık çalışanları tarafından damgalamaya maruz kalmaktadır.
Ayrıca, hastalığın özelliği gereği farklı motivasyon düzeyleri olan hastalar, bağımlılık alanında uzmanlaşmış merkezlere ulaşma güçlüğü de eklendiğinde tedaviden uzaklaşmaktadır. AMKB hastalarının tedavisindeki aksamanın bir diğer nedeni de bu hastalara ulaşabilecek sağlık çalışanlarındaki pratik bilgi ve deneyim eksikliğidir. Bu kitaptaki bölümler güncel ve kanıta dayalı bilgiler ışığında hazırlanırken, ülkemizdeki koşullar ve klinik deneyimler de göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Pratik ve kolay anlaşılır bir kaynak olarak hazırlamaya çalıştığımız bu kitabın amacı, AMKB alanında sizler için temel başvuru kitabı olmasıdır.
Yayına hazırlayan
Cüneyt EVREN

Sepete Ekle

Eddie

Şizofreni ve Aile

Şizofreni, hastaların çoğunda yetiyitimine yol açan, psikososyal işlevselliği ve çalışma yeteneğini bozan, kronik seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle şizofreni hasta ve hastanın yanındaki aile üyelerine ciddi yük oluşturmaktadır. Bu nedenle şizofreni tedavisinde sadece hastanın değil aynı zamanda aile üyelerinin de destek alması iyi olabilir. Şizofreni tedavisiyle uğraşan psikiyatri çalışanları şizofreni ailesinin özelliklerini, aileye nasıl yaklaşılması gerektiğini ve aileyi etkileyen psikososyal etkenleri tanımalıdır. Bu kitabın yazılmasındaki temek amaç bu konuda tedavi ekibine yardımcı olmaktır. En az hastalar kadar ailenin de profesyonel bilgilendirilme, değerlendirilme ve gerekirse tedavi ihtiyacı vardır.

Şizofreninin bütüncül tedavisi aileden bağımsız düşünülmemelidir. Bu kitabın psikiyatri çalışanlarına, ailenin hastalığın getirdiği günlük sorunlarla baş etme yöntemleri, adli ve idari boyutta sorumluluk ve hakları, hasta ve hastalık üzerindeki etkileri konularında uygulama alanında yol göstermesini umuyoruz.

Yazarlar bölümünde adı geçen isimler kitabın belli bölümlerini yazmak dışında kitabın bütününe de önemli katkılar yapmışlardır, emeklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz. Bir büyük teşekkürü de bu kitabı yazma aşaması kadar, insanı anlamak ve mesleğimizin gelişimi konusunda bize eşsiz bilgiler kazandırmış hasta ve yakınlarımızadır.

Semra Ulusoy Kaymak, Köksal Alptekin

Sepete Ekle

Eddie

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi ilk kitabı olan Şizofreni Tedavi Kılavuzunu 2005 yılında yayınlandı ve bu kitap 2010 yılında güncellenerek ikinci baskısı yapıldı. Çalışma Birimi, 2007 yılında ikinci kitabı olan Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar adlı bir kaynak kitap yayınladı. Bu kitap hedefine ulaşarak pek çok yabancı kökenli kaynağın arasında kendisine yer buldu ve psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin kullandığı bir başvuru kaynağı oldu. Birim olarak kitabın ilk basımından 10 yıl sonra bu kaynak kitabı da güncelleme kararı aldık. Editörler ekibi içerikle ilgili uzun bir çalışma yaptıktan sonra ilk kitaba göre daha kapsamlı bir içerik hazırladı. Bölüm yazarları ülkemizde bu alanda çalışmaları olan kişiler arasından seçilerek davet edildi. Böylelikle, okuyucunun da göreceği gibi, yazarların kendi bilgi ve deneyimlerini de aktardığı hem uluslararası hem de ulusal bilgi birikiminin paylaşıldığı çok zengin bölümler elde etmiş olduk.

Kitabın bu zenginleştirilerek güncellenmiş yeni baskısında şizofreni ve psikozun ne olduğu, görünümü, muayeneden laboratuvar incelemelere dek belirti ve bulguları, gidişi, tanı ve ayırıcı tanısı, nedenleri ve tarihsel yaklaşımlar farklı yönleriyle aktarıldı. Aynı zamanda hastalığın bireysel, ailesel, toplumsal, yasal, ekonomik ve elbette biyolojik boyutları irdelendi. Tedavide günümüzde varılan nokta göz önünde bulundurularak, yalnızca ilaç ve diğer biyolojik tedavi yöntemleriyle sınırlı kalınmayıp farklı psikososyal tedavi yöntemleri de kitabın kapsamına alındı. Bu bağlamda okurun şizofreni ve psikotik bozukluklar ile ilişkili olarak değişik alanlardaki sorularına yanıt verebilecek temel bir başvuru kitabı oluşturulmaya çalışıldı.

Bu kitap hazırlanırken bir amacımız da kaynak kitapların belli aralıklarla güncellenmesine bir örnek teşkil etmekti. Tıp alanında bilimsel gelişmelerin hızı göz önüne alındığında belli aralıklarla yapılacak bu tür güncellemelere büyük gereksinim olduğu açıktır. Bu kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan, bilgi ve emeğiyle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni editörler ekibi olarak kitabın ilk baskısında yer alan ve titiz çalışmaları ile bize yolu açan ilk editörler ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bize eşsiz deneyimlerle öğreten ve öğrenme, anlama ve keşfetme hevesimizi her zaman canlı tutmamızı sağlayan hastalarımıza da teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR
ÇALIŞMA BİRİMİ

Sepete Ekle

Psikiyatride Rapor Düzenleme Kılavuzu
46 TLSepete Ekle
Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
35 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı
103 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Aile
18 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
75 TLSepete Ekle
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap
86 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
35 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
15 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri
15 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
35 TLSepete Ekle

Favoriler

İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
40 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
69 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale