Eddie

Asistan Hekim Kılavuzu

Kılavuzun hazırlanmasında bize her alanda destek veren TPD Merkez Yönetim Kurulu üyelerine,
Dizgi ve basımın her aşamasında desteğini esirgemeyen TPD PETEK Yayıncılık Kurulu adına Tolga Binbay’a,
Ve ülkemizin dört bir yanında, zor koşullarda sağlık hizmet vermeye çalışan asistan hekim arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle…

Sepete Ekle

Eddie

Şizofreni ve Aile

Şizofreni, hastaların çoğunda yetiyitimine yol açan, psikososyal işlevselliği ve çalışma yeteneğini bozan, kronik seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle şizofreni hasta ve hastanın yanındaki aile üyelerine ciddi yük oluşturmaktadır. Bu nedenle şizofreni tedavisinde sadece hastanın değil aynı zamanda aile üyelerinin de destek alması iyi olabilir. Şizofreni tedavisiyle uğraşan psikiyatri çalışanları şizofreni ailesinin özelliklerini, aileye nasıl yaklaşılması gerektiğini ve aileyi etkileyen psikososyal etkenleri tanımalıdır. Bu kitabın yazılmasındaki temek amaç bu konuda tedavi ekibine yardımcı olmaktır. En az hastalar kadar ailenin de profesyonel bilgilendirilme, değerlendirilme ve gerekirse tedavi ihtiyacı vardır.

Şizofreninin bütüncül tedavisi aileden bağımsız düşünülmemelidir. Bu kitabın psikiyatri çalışanlarına, ailenin hastalığın getirdiği günlük sorunlarla baş etme yöntemleri, adli ve idari boyutta sorumluluk ve hakları, hasta ve hastalık üzerindeki etkileri konularında uygulama alanında yol göstermesini umuyoruz.

Yazarlar bölümünde adı geçen isimler kitabın belli bölümlerini yazmak dışında kitabın bütününe de önemli katkılar yapmışlardır, emeklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz. Bir büyük teşekkürü de bu kitabı yazma aşaması kadar, insanı anlamak ve mesleğimizin gelişimi konusunda bize eşsiz bilgiler kazandırmış hasta ve yakınlarımızadır.

Semra Ulusoy Kaymak, Köksal Alptekin

Sepete Ekle

Eddie

Adli Psikiyatri - Uygulama Kılavuzu

Sevgili Meslektaşım,

Arkadaşlarım Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu’nun yeni baskısı için editörlük önerdiklerinde çok mutlu oldum. Bunu editörlerin yüklendiği iş yükünü yüklenmem anlamına gelmediğini, yükümlülüğümü yazılar tamamlandığında genel bir gözden geçirme ve önerilerde bulunmak şeklinde algıladım. Bir de tabii bir önsöz yazmam bekleniyor ve editör başlığının altına adım yazılarak “yaşam boyu hizmet ödülü” verilmek isteniyordu.

Yazılar bitip de sıra benim önsöz yazmama, aklımda taslağı hazır metni kâğıda dökme anı geldiğinde aslında beklenmedik olmayan ama gene de daha geç olacağını umduğum şey oldu. Hastalığım bilincimi kapatan, beni yoğun bakım biriminde yatağa bağlayan bir evreye girdi.

Evren merkezi belirsiz ve sürekli genişleyen bir çemberdir denir ama aslında herkes için evrenin merkezi kendisidir. Bu merkezi sarmalayan sayısız çemberlerin en içtekini ailemiz ve dostlarımız oluşturur. Dostlarımız düşüncelerimizi ve duygularımızı görüp tepkilerimize tanık oldukça gelecekteki durum ve süreçlerde nasıl davranacağımızı, hangi durumda ne söyleyeceğimizi de bilir hale gelirler. Onların ruhuna inmemiz ve onların ruhumuzu okuması söz konusu olur neredeyse ve dostlarımızın zihninde, benliğimizin bir yansısı oluşur. Bu halimle yazamayacağımı sanırdım ama tam burada; kendi dışımda hayat bulmuş olan benliğim devreye girdi. Ne zaman, hangi durumda ne söyleyeceğimin bilinmesini sağlayan, dostlarımın ortak bilinci ve bilinçdışında oluşmuş Niyazi Uygur imgesi. İzninizle katıksız bir pozitivist olarak tanınmış olmama rağmen, yoğun bakımdaki yatağımda bilincim kapalı yatıyor olmama karşın bu satırların yazılmasına sihir diyeceğim: Emektaşlık ve arkadaşlık sihri.

Türkiye’de adli psikiyatri genel psikiyatri hizmetlerinin bir parçasıyken hekimlerin sıcak bakmadığı yıllarda suç işlemiş hastaların tedavi edildiği kliniklerde gönüllü olarak çalışan ve sonra da 1966’da Türkçe yazılmış ilk adli psikiyatri kitabını kaleme alan Dr. Zati Dokuz ufkumuzu açmıştır.

Adli psikiyatrinin ülkemizde bir bilim dalı ve özgün çalışma alanı olmasındaki ilk yapı taşı ise 1991’de Bakırköy’de kuruluşu tarafımca üstlenilen Adli Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Birimi olmuş, burada çok yoğun iş yüküne rağmen adli psikiyatri konusunda derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi uzmanlar yetişmiş, araştırma, bildiri ve makaleler yazılmış, buradan yetişen arkadaşlarım değişen yasalar, gelişen evrensel bilgi ve değerleri kapsayan kitaplar yazmışlardır. Yirmi yıl klinik şefliğini yaptığım bu birimi bu yüzden meslek yaşamımın en değerli eseri sayıyor, bundan gurur duyuyorum.
Sunuş

Elinizdeki kitaba Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu’nun gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır demek haksızlık olur. Birinci baskıda görülen eksikliklerin giderilmesi, işlenen konuların daha geniş tartışılması, değişen ve değişmesi muhtemel yasa maddelerinin dikkate alınması, yeni bölümler eklenmesi ve her bölümün sonuna eklenen sık sorulan soruların yanıtlarıyla büyüdü, güncellendi ve işlevselliği arttı. Kitaba bilgilerini, deneyimlerini, retoriklerini, zihin güçlerini, alın terlerini ve günlerini – gecelerini aktaran tüm yazarlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnsanlar aslında onu anımsayan son insan öldüğünde ölürmüş. Ne mutlu bana ki kitaplar insanlardan çok yaşıyor ve ne mutlu bana şimdi okumakta olanların, çok sonraları okuyacak meslektaşlarımın belleklerine sızan birkaç cümle içeriyor bu kitap.

Dr. Niyazi Uygur, 2014

Sepete Ekle

Eddie

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar - Temel Kitap

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi ilk kitabı olan Şizofreni Tedavi Kılavuzunu 2005 yılında yayınlandı ve bu kitap 2010 yılında güncellenerek ikinci baskısı yapıldı. Çalışma Birimi, 2007 yılında ikinci kitabı olan Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar adlı bir kaynak kitap yayınladı. Bu kitap hedefine ulaşarak pek çok yabancı kökenli kaynağın arasında kendisine yer buldu ve psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin kullandığı bir başvuru kaynağı oldu. Birim olarak kitabın ilk basımından 10 yıl sonra bu kaynak kitabı da güncelleme kararı aldık. Editörler ekibi içerikle ilgili uzun bir çalışma yaptıktan sonra ilk kitaba göre daha kapsamlı bir içerik hazırladı. Bölüm yazarları ülkemizde bu alanda çalışmaları olan kişiler arasından seçilerek davet edildi. Böylelikle, okuyucunun da göreceği gibi, yazarların kendi bilgi ve deneyimlerini de aktardığı hem uluslararası hem de ulusal bilgi birikiminin paylaşıldığı çok zengin bölümler elde etmiş olduk.

Kitabın bu zenginleştirilerek güncellenmiş yeni baskısında şizofreni ve psikozun ne olduğu, görünümü, muayeneden laboratuvar incelemelere dek belirti ve bulguları, gidişi, tanı ve ayırıcı tanısı, nedenleri ve tarihsel yaklaşımlar farklı yönleriyle aktarıldı. Aynı zamanda hastalığın bireysel, ailesel, toplumsal, yasal, ekonomik ve elbette biyolojik boyutları irdelendi. Tedavide günümüzde varılan nokta göz önünde bulundurularak, yalnızca ilaç ve diğer biyolojik tedavi yöntemleriyle sınırlı kalınmayıp farklı psikososyal tedavi yöntemleri de kitabın kapsamına alındı. Bu bağlamda okurun şizofreni ve psikotik bozukluklar ile ilişkili olarak değişik alanlardaki sorularına yanıt verebilecek temel bir başvuru kitabı oluşturulmaya çalışıldı.

Bu kitap hazırlanırken bir amacımız da kaynak kitapların belli aralıklarla güncellenmesine bir örnek teşkil etmekti. Tıp alanında bilimsel gelişmelerin hızı göz önüne alındığında belli aralıklarla yapılacak bu tür güncellemelere büyük gereksinim olduğu açıktır. Bu kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan, bilgi ve emeğiyle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni editörler ekibi olarak kitabın ilk baskısında yer alan ve titiz çalışmaları ile bize yolu açan ilk editörler ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bize eşsiz deneyimlerle öğreten ve öğrenme, anlama ve keşfetme hevesimizi her zaman canlı tutmamızı sağlayan hastalarımıza da teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR
ÇALIŞMA BİRİMİ

Sepete Ekle

Eddie

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu - Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Çocuk ve ergenlerde DEHB tanısı uzun süredir bilinen ve çalışılan bir konu olmasına karşın erişkin dönem DEHB oldukça yeni tanınmaya başlayan önemli sorunlardan biridir. 2013 yılına değin DSM ölçütlerinde sadece çocukluk dönemi bozukluğu olarak yer alan DEHB’nun erişkin dönem ölçütleri DSM-IV de yer almıştır. Çocukluktan erişkinliğe süren bu nörogelişimsel sorun bireysel etkilerinin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorunlara da yol açabilen bir bozukluk olması nedeniyle profosyoneller tarafından tanınması ve tedavi edilmesi gittikçe önem kazanmaktadır.

Tüm dünyada psikiyatri literatüründe olduğu gibi Türkiye’de de DEHB etiyolojisi, yaygınlığı, sıklığı ve tedavisine ilişkin yayınlar son yıllarda hızla artmıştır. Amerika ve Avrupa’da bir çok ülke erişkin dönem DEHB tanı ve teadvisi için kendi klavuzlarını oluşturmuştur. Ayrıca Avrupa Erişkin ADHD network’ü tarafından oluşturulan bir Avrupa klavuzu bulunmaktadır. Ülkemizde ise bir tanı ve tedavi klavuzu olmadığı gibi sadece erişkin DEHB ile ilgili yazılmış bilimsel bir kitap da bulunmamaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesindeki Erişkin DEHB çalışma grubu en son oluşan çalışma gruplarından biridir. Buna karşın dernek bünyesinde yapılan her kongrede ve şube toplantılarında erişkin dönem DEHB tanı ve tedavisinin üyelere aktarılmasında sistemli ve üretken bir grup olmuştur. Erişkin DEHB’na ilişkin bir kitap ve kılavuz eksikliğini değerlendiren çalışma grubu uzun araştırmalar sonrasında Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi Kılavuzu Kitabını hazırlamıştır. Kitapda nedenlerden klinik görünüme, komorbiditelere, her türlü tedavi yöntemine ve yasal sorunlara yer verilmeye çalışılmıştır. Kitabın psikiyatri uzman ve asistanlarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabildiğimizi umut ediyoruz. Geri bildirimleriniz yeni baskılar önemli katkı sağlayacaktır. Kitabın oluşması için emek veren tüm yazarlara ve çalışma grubu üyelerine, hazırlık ve basım aşamsındaki desteklerinden dolayı dernek yönetim kuruluna ve yayın kuruluna içten teşekkürlerimizle.....

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi adına
Yayına hazırlayanlar
Bengi Semerci
Umut Mert Aksoy

Sepete Ekle

Yeni Çıkanlar

Psikiyatride Güncel - Psikiyatrik Hastalıkların Aile Üzerine Etkileri: Ailenin Yükü ve Gereksinimleri
11 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Poliklinik Koşullarında Psikoterapötik Yaklaşım
11 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tanı ve Sağaltımda Bilișsel Belirtiler
11 TLSepete Ekle
Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar
45 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tanı ve Sağaltımda Bilișsel Belirtiler
11 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - İntihar
11 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
30 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
35 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
11 TLSepete Ekle
Psikoterapi Seti
200 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Davranışsal Bağımlılıklar
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
11 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları
11 TLSepete Ekle
Psikoanaliz ve Psikoterapi
30 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
60 TLSepete Ekle
Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali
55 TLSepete Ekle
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
70 TLSepete Ekle
Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı
TÜKENDİ
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
11 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tedaviye Dirençli Sizofreni
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Rapor Düzenleme
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarının Tedavisine Çok Yönlü Bakış
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Cinsel İşlev Bozuklukları
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Somatizasyon ve Somatoform Bozukluklar
11 TLSepete Ekle
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
55 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
35 TLSepete Ekle
Yeme Bozuklukları ve Obezite - Tanı ve Tedavi Kitabı
55 TLSepete Ekle

Favoriler

İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
35 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
60 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale