Eddie

Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları

Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel dergisinin bu sayısı klinik pratikte bize yardımcı olabilecek bir konu olarak değerlendirdiğimiz “Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları” olarak ayrıldı. Özellikle psikiyatrinin tıp içerisinde önemi bir yeri olduğu ve diğer klinik branşlar ile yakın ilişkisi açısından bu sayı konusunun önemli olduğu düşünülebilir. Psikiyatri çalışanlarının tanı ve ayırıcı tanıyı, ilaç tedavisi yan etkilerinin izlenmesini değerlendirirken laboratuvardan yararlanması önemli ve gereklidir. Bu amaçla son yıllarda önemi gittikçe artan farklı laboratuvar uygulamalarını uzman arkadaşlarımızın desteği ile sizlere sunmaktan dolayı memnuniyetimi paylaşmak isterim.

Özen Önen Sertöz ve Özlem Kuman Tuncel, psikiyatride kullanılabilecek hematolojik incelemeleri ele alacak. Saliha Özsoy, psikiyatride tanı ve ayrıcı tanı açısından önemli bir konu olan endokrinolojik incelemeleri pratiğe yönelik bir sunumla aktaracak. Aslı Sarandöl ve Emre Sarandöl, psikiyatri rutininde kullanılan biyokimyasal parametreleri ele alacak. Cumhur Taş ve Fatma Keskin Khrzan, yazılarında Elektroensefalografi yöntemini anlaşılabilir bir şekilde sunacak, arkasından bu laboratuvar yönteminin psikiyatrik bozukluklardaki önemini anlatacaklar. Özellikle son yıllarda büyük bir gelişme gösteren hem yapısal hem de işlevsel beyin görüntüleme yöntemlerinin psikiyatrideki yeri ve kullanımı konusunu bizlere Çağdaş Eker sunacak. Psikiyatri pratiğinde özellikle ayırıcı tanıda ihmal edilen bir konu olduğunu düşündüğümüz serolojik ve bakteriyolojik incelemeleri Demet Gülpek ele alacak. Vesile Altınyazar, psikiyatri pratiğinde önemli bir konu olan ilaçların ve ilaç yan etkilerinin morbidite ve mortaliteye etkilerinin tartışıldığı psikotrop ilaç düzeyi incelemeleri ve toksikoloji isimli yazısını sunacak. Yine son yıllarda merak edilen ve psikiyatrik araştırmalarda konu olan nöropsikolojik değerlendirme Erol Yıldırım ve Lütfü Hanoğlu tarafından ele alınacak.

Bu sayımız psikiyatride kullanılabilecek laboratuvar uygulamalarını bir arada sunması açısından bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Umarım sizlerin de beğenisini kazanacaktır. Psikiyatride Güncel’in bu sayısına bu konuya ayıran başta yayın yönetmeni olmak üzere dergi yayın kuruluna, bu sayının oluşmasında çok değerli katkılarından dolayı tüm yazarlara, grafik tasarım ve yayın hizmetleri ile baskıda görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

Artuner Deveci
Konuk yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikoanaliz ve Psikoterapi

Prof. Dr. Orhan Öztürk'ün "Psikanaliz ve Psikoterapi" Kitabı 5. Baskısıyla TPD Yayınları'nda.

"Psikanaliz ve Psikoterapi
kitabı çok önemli bir eğitim kaynağı. Sadece psiklanalitik yönelimli psikoterapi uygulayıcıları için değil elbette. Aynı zamanda tüm psikiyatri uzmanları için, psikiyatri asistanları için, başta klinik psikologlar olmak üzere diğer ruh sağlığı çalışanları için ve tıp öğrencileri için çok özlü bir kaynak. Kısacası ilgi duyanların zihnini açan ve ilgisini artıran, mesleki uygulamasında psikanalitik psikoterapiyi kullananların da yetkinliğini geliştiren bir kitap." - Prof. Dr. Simavi Vahip, Önsöz

Sepete Ekle

Eddie

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı

İnsan yaşamının neredeyse üçte birini uyku dönemi oluşturmaktadır. Uyku, vücudun fizyolojik olduğu kadar ruhsal ve bilişsel yönden de temel ihtiyaçlarından biridir.

Günümüzde uyku bozuklukları oldukça yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmakta olup, birçok hasta uyku yakınmaları nedeni ile psikiyatri polikliniklerine başvurmaktadır. Uyku ve psikiyatrik bozukluklar, birçok yönden birbiri ile yakından ilişkilidir. Uyku yakınması, psikiyatrik bozukluğun önemli bir belirtisi ya da tetikleyicisi olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi psikiyatri klinik pratiğinin rutin bir parçası olmalıdır.

Sepete Ekle

Eddie

Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali

Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali 51.UPK'da...

İnsan neden savaşır? Ya barış! Sadece savaşlardan geriye kalan zamandan mı ibarettir?

Ülkemizin içinde ve dışında silah seslerinin susmadığı, Halep’ten Paris'e, Kabil’den Madrid’e, Silvan’dan Bağdat’a hemen her gün bombaların patladığı, caddelerde tankların dolaştığı bugünlerde, savaşın yıkımıyla insanlar nasıl baş edebilir? Savaşın kötülükleri, göç yolları insanları nasıl etkiler? Nasıl olur da silahlar susar ve barış inşa edilebilir? Savaşın ve barışın ruh halleri üzerine düşünmek isteyen tüm okuyuculara yönelik hazırlanan Barış Kitabı bu sorulara yanıtlar bulmayı amaçlıyor.

Freud ve Einstein’ın mektuplarından, hiç savaşmayan Bonobo’lara; milliyetçiliğin ruh halinden, vicdanın kökenlerine; göç yollarındaki kadınların ruhsal hastalıklarından, LGBT’lerin savaştan nasıl etkilendiğine; futbol sahasında savaşanlardan, kolektif belleğin güvenilemezliğine; savaş filmlerinden, dünyadaki barış süreçlerinin yol haritalarına kadar birçok konuda düşünme olanağı vaat ediyor.

Psikiyatristlerden psikologlara, siyaset bilimcilerden şairlere kadar pek çok farklı disiplinden uzmanın savaşın ve barışın ruh hallerine dair görüşlerini içeren bu kitabın barışı arzulayanların başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyoruz.

Sepete Ekle

Eddie

Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı

Ülkemizde kadınların öyküsü ne yazık ki eşitsizlikler üzerine kurulu. Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının statüsü konusunda 135 ülke arasında 124. sırada bulunmakta. Tarihsel eğilim bu sıranın daha da altına ineceğimiz endişesini her geçen gün çoğaltıyor. Biliyoruz ki, bu eşitsizliğin kaçınılmaz bir sonucu olarak kadınlar daha sık ruhsal hastalıklara yakalanıyor, daha çok örseleniyor, daha çok acıyı ömüre dönüştürüyor; sağlık hizmetlerine daha az ulaşıyor, daha az tedavi görüyor.

Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı’nın ilk hedefi ruhsal hastalıklardaki cinsiyet farklılıklarını ortaya koymak. Ardından bir hekimin kadın başvuranla çalışırken bilmesi gerekenleri, kadınları yaşamlarının her döneminde etkileyen biyolojik, ruhsal, toplumsal ve siyasal etkenleri tartışabilmek.

Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı’nda kadınlara, kadınların yaşamına farklı yönleriyle bakan, farklı disiplinlerden birçok yazarı göreceksiniz. Her birinin emekleri ve kitabın zenginleşmesine verdikleri destek çok kıymetli.

Kitabın her yazısı, hem yazarların hem de okuyucuların ufkunu genişletecek, yeni tartışmalara, yeni zihin fırtınalarına yelken açacak nitelikte. Öyle ki her yeni sorunun yanıtını bu kitabın sayfalarında ararken, yeni sorularla kitabı başucunuza bırakacaksınız.

Sepete Ekle

Eddie

Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı

Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı Çalışma Birimleri Dizisi 19

Bipolar bozukluk yeti yitimine neden olan önemli hastalıklardan birisidir. Özellikle hakkında daha az bilgi sahibi olunan bipolar tip-II, daha çok depresyonla seyrettiği için kolaylıkla atlanabilen, uygun tedavi sansı elde edemediği için de yeti yitimi olasılığının daha fazla olduğu alt tipi oluşturmaktadır. Öte yandan, bu konuda yazılmış çok az sayıda kaynak kitap bulunmaktadır. Yalnızca yeterince tanınamıyor olması değil, kronik gidişi, tedavide kendine has özellikleri, kisilik bozukluklardan ayırıcı tanısının güçlüğü de bipolar tip II’nin bağımsız biçimde ve ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi tarafından hazırlanan bu kitap Türkçe yayınlanmış ilk telif kaynaktır. Kitapta, bipolar bozukluk tip-II’nin tanımı ve tanı konulma sürecinden başlayarak, sıklığı ve yaygınlığı, klinik gidisi, islevselliğe olan etkisi, eştanısı, nörobiyolojisi, tedavi süreci, psikososyal tedavisi ve nihayet bilişsel davranışçı tedavisi hakkında ayrıntılı ve en yeni bilgileri bulabileceksiniz.

Sepete Ekle

Eddie

Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri

Van ve Erciş depremleri (23 Ekim ve 9 Kasım 2011) yarattığı yıkım ve ortaya çıkardığı acılar açısından ülkemizin afet tarihinin önemli kilometere taşlarından biri olmuştur. Çeşitli sorunlar içermekle birlikte, deprem sonrası hatırı sayılır bir toplumsal ve kamusal destek harekete geçmiştir. Psikososyal hizmetler, bu desteğin tam içinde bir parça olmuş ve ilk günden beri bölgede varlığını hissettirmiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Van ve Erciş Depremzedeleri’ne yönelik yürütülen psikososyal hizmet çalışmalarında önemli bir işlev edinmiştir. TPD, bu işlevini 2005’den bu yana Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) çatısı altında yürütmektedir. APHB; Türkiye Kızılay Derneği ile birlikte ruh sağlığı alanında çalışan dernekleri bünyesinde toplayan ve ülke içi veya dışındaki afetlere yönelik müdahaleler geliştiren, uygulayan bir çatı yapıdır.

Kitapta, APHB yapısı içindeki etkinlikler kadar, depremin bizlere ve depremi yaşayan insanlara olan etkisi kolay okunabilir bir biçim içinde aktarılmaya çalışılmıştır. Yaşanan onca sıkıntı ve acının, dayanışma ve desteğin canlı bir belgesidir. O günleri yaşayanların, o günlere destek olanların emekleri, zorlukları, umut ve umutsuzlukları, sevinç ve acıları bir yönüyle bu kitaba yansımıştır.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Tedaviye Dirençli Sizofreni

Sayın Meslektaşlarımız,

Psikiyatride Güncel’in bu sayısını “Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu”nda daha az yer bulan ama meslektaşlarımızdan ulaşan sorular ve sorunlar karşısında bir gereklilik olduğuna inandığımız raporlama sürecinde yanlışlarımız, doğrularımız ve yanıltıcılarımızı tartışarak açıklığa kavuşacağını umduğumuz “hekimi yanıltıcı davranış” konusuna ayırmaya karar verdik.

Bu ana başlık altında “İşe elverişlilik, hastalık gizlemi ya da hastalık benzetimi yoluyla hekimi yanıltıcı davranış, bilirkişilik ve bilirkişilikte psikiyatrik muayene ve incelemeler, psikiyatrik bozukluklarda idari raporlar, klinik uygulama ve rapor düzenlemede yanlış inanç, kanı ve tutumlar, adli rapor düzenleme sürecinde saptanacak hekimi yanıltıcı davranışta takınılacak tutumlar ve bunlara raporda yer verilmesi” alt başlıklarını açarak konunun bütünüyle irdelenmesi ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Özellikle ülkemizdeki sağlık sistemi uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda hastaya ayrılan zaman kısıtlılığına yanı sıra bir de yasal sorumluluk gerektiren durumlar eklendiğinde ruh sağlığı hekiminin karar vermesi çok daha sancılı ve zor olabilmekte, verilen kararlar yanlış sonuçlar doğurabilmekte ya da sık yapılan sevklerle bu sorumluluğun devredildiği üst merkezler de bu yükü kaldıramayarak çalışamaz hale gelebilmektedir.

Adli Psikiyatri Çalışma Birimi olarak mezuniyet sonrası eğitime katkı sunmak üzere yayımlanan Psikiyatride Güncel’in bu sayısının hekimi yanıltıcı davranış çerçevesinde düzenlenecek adli raporlama alanındaki zorluklara yönelik bölümlerde tartışılan pratik öneriler ve konunun daha rahat kavranmasına yönelik açıklamalarıyla meslektaşlarımızın gündelik pratiğini kolaylaştırmasını dileriz.

Emeği geçen tüm Adli Psikiyatri Çalışma Birimi üyelerinin emeğine sağlık.

Saygılarımızla
Burcu Rahşan Erim
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Rapor Düzenleme

Sayın Meslektaşlarımız,

Psikiyatride Güncel’in bu sayısını “Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu”nda daha az yer bulan ama meslektaşlarımızdan ulaşan sorular ve sorunlar karşısında bir gereklilik olduğuna inandığımız raporlama sürecinde yanlışlarımız, doğrularımız ve yanıltıcılarımızı tartışarak açıklığa kavuşacağını umduğumuz “hekimi yanıltıcı davranış” konusuna ayırmaya karar verdik.

Bu ana başlık altında “İşe elverişlilik, hastalık gizlemi ya da hastalık benzetimi yoluyla hekimi yanıltıcı davranış, bilirkişilik ve bilirkişilikte psikiyatrik muayene ve incelemeler, psikiyatrik bozukluklarda idari raporlar, klinik uygulama ve rapor düzenlemede yanlış inanç, kanı ve tutumlar, adli rapor düzenleme sürecinde saptanacak hekimi yanıltıcı davranışta takınılacak tutumlar ve bunlara raporda yer verilmesi” alt başlıklarını açarak konunun bütünüyle irdelenmesi ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Özellikle ülkemizdeki sağlık sistemi uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda hastaya ayrılan zaman kısıtlılığına yanı sıra bir de yasal sorumluluk gerektiren durumlar eklendiğinde ruh sağlığı hekiminin karar vermesi çok daha sancılı ve zor olabilmekte, verilen kararlar yanlış sonuçlar doğurabilmekte ya da sık yapılan sevklerle bu sorumluluğun devredildiği üst merkezler de bu yükü kaldıramayarak çalışamaz hale gelebilmektedir.

Adli Psikiyatri Çalışma Birimi olarak mezuniyet sonrası eğitime katkı sunmak üzere yayımlanan Psikiyatride Güncel’in bu sayısının hekimi yanıltıcı davranış çerçevesinde düzenlenecek adli raporlama alanındaki zorluklara yönelik bölümlerde tartışılan pratik öneriler ve konunun daha rahat kavranmasına yönelik açıklamalarıyla meslektaşlarımızın gündelik pratiğini kolaylaştırmasını dileriz.

Emeği geçen tüm Adli Psikiyatri Çalışma Birimi üyelerinin emeğine sağlık.

Saygılarımızla
Burcu Rahşan Erim
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil

Değerli Meslektaşlarım,

Acilde psikiyatrik değerlendirme acil tıbbi değerlendirmenin önemli bir alanı olmaya başlamıştır. Ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi psikiyatrik nedenlerle acillere başvurular giderek artmaktadır. Acilde psikiyatrik değerlendirme, yalnızca psikiyatrik bozukluklara ya da madde kullanım bozukluklarına değil, nörolojik ya da diğer tıbbi nedenlere bağlı ruhsal belirti ve bulgulara da odaklanmayı gerektirir. Psikiyatr hastadaki fi ziksel bir hastalığı, psikotik bozuklukların akut durumunu, duygudurum bozukluklarının akut durumunu, yoksunluğu, zehirlenmeyi ya da psikososyal bir krizi ayırt etmeye çalışır. Görüşmenin ve değerlendirmenin hız, süre ve biçimi hastanın durumuna en uygun şekilde düzenlenmelidir. Acile başvuran ya da getirilen olguların tedavi edilmesi ile hayati anlamda önemli olan acil girişim yapılmış olur. Bu nedenlerle, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, mezuniyet sonrası sürekli eğitim işlevi gören Psikiyatride Güncel’in bu sayısının konusu “Psikiyatride Acil” olarak belirlendi.

Acil servisler akut psikiyatrik tabloların tanı ve tedavisinde sorunlarla sık karşılaşılan çalışma yerleridir. Gerek hasta için önemli bilgilerin elde edilmesindeki zorluklar gerekse rutin psikiyatrik tanı, takip ve tedavi sürecine göre daha sınırlı bir zamanda tıbbi müdahalenin yapıldığı yerler olmasından dolayı kendine özgü güçlüklerle doludur. Giderek artan yoğun ve zorlu çalışma koşullarında psikiyatrın bilimsel bilgi ve becerisini uygulaması yanı sıra kendisini de etik ve yasal konulara hakimiyeti ile güvenceye almalıdır. Bu acil girişim süreci aynı zamanda psikiyatra etik ve yasal sorumluluklar da yükler. Ülkemizde devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve bölge ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleri kendine özgü acil servis yapılanmalarıyla farklı düzeylerde acil psikiyatri olgularına hizmet vermektedirler. Bu alanda ülkemizi de ilgilendiren önemli değişiklikler yapılması gerekmektedir. Örneğin geçtiğimiz birkaç yıl içinde sentetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmış, ülkemiz için de önemli bir sorun halini almıştır. Acil servislerde sadece psikiyatrların tıbbi müdahaleleriyle değil ölümcül olması sebebiyle diğer branşlarında aktif tıbbi değerlendirme ve müdahaleleriyle ekip olarak ele alınabileceği ortaya çıkmıştır. Bu güncel ve önemli acil sorun nedeniyle bu sayıda “Sentetik Kannabinoidler Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlığıyla bir ek de değerli meslektaşlarımız Müge Bozkurt ve Cüneyt Evren tarafından hazırlanarak sizlere sunulmuştur.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında psikiyatri asistanları ve uzmanlarının, acil serviste çalışırken gereksinim duyacakları değerlendirme, tanı koyma ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin derli toplu ve uygulamaya dönük biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Bölümleri hazırlayan yazarlarca güncellenmiş bilgilerin derlenmesi yanı sıra, ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve uygulamalar da göz önünde tutulmuştur. Aynı nedenle bölümlerde kısa olgu bildirimleriyle ya da rapor örnekleriyle bu bölümlerde aktarılmak istenenlerin klinik pratiğe yansıtılmasının yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısına, bilimsel birikimlerini ve deneyimlerini yoğun emek sarf ederek, katkıda bulunan birbirinden değerli yazarlara ve bu imkanı bize veren yayın kuruluna teşekkür eder, sizlere yararlı ve başucu kaynağı olmasını dilerim.

Fatih Öncü
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarının Tedavisine Çok Yönlü Bakış

Ruh sağlığı alanında gerek toplum içindeki yaygınlığının yüksekliği, gerekse yarattığı yeti yitimi ve hastalık yükü açısından Anksiyete Bozukluklarının gündemdeki yeri her zaman ön sırada olmuştur. Bu bakımdan doğru yaklaşım, değerlendirme, olgu yönetimi ve tedavisi ciddiyetle ele alınmayı gerektirir.

Gitgide artan başvuru sayılarıyla ruh sağlığı hizmeti verenlerin belli aralıklarla kuramsal bilginin güncellenmesi, deneyim paylaşımı ve olgu örnekleri yoluyla bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesine Türkiye Psikiyatri Derneği’nin düzenli yayını Psikiyatride Güncel ile katkıda bulunulmaktadır.

Bu sayıda anksiyete bozukluklarına ilişkin farklı yaş gruplarındaki (ergenlik ve yaşlılık dönemi) özellikler, yaklaşım ve tedaviler, ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı psikoterapinin ele alındığı iki kapsamlı bölüm ile belli temel konular ele alındı. Anksiyete bozukluklarının hem başka ruhsal bozukluklarla hem de kendi arasında sıklıkla eş zamanlı görüldüğü ve örtüşen belirtilerin dikkati çektiği bilinmektedir. Bu konu ayrıntılı şekilde gözden geçirildi. Öte yandan, anksiyete hastalarının içinde daha farklı ele alınmayı gerektiren “zor” bir grubun psikodinamiği üzerine de bir tartışmanın da yararlı olacağını umuyoruz.

Yararlı ve keyifl i okumaları tetikleyebilmiş olma umuduyla.

Konuk Yayın Yönetmeni
Peykan Gökalp

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Cinsel İşlev Bozuklukları

Ülkemizde genel olarak psikiyatri eğitiminde son 30 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler olmasına ve bugün yaygın bir psikiyatri hizmetinin ülkenin dört bir yanında verilebiliyor olmasına karşın cinsel bozukluklar halen sorunlu alanlardan biridir. Ne klasik tıp eğitiminde ne de uzmanlık eğitimlerinde, bazı olumlu örnekler dışında cinsel bozukluklar alanında yaygın bir eğitim verilememektedir. Bu durum sahaya yansımakta ve psikiyatristlerin cinsel bozukluklar alanında kapsamlı bir danışmanlık ile koruyucu ve tedavi edici hekimlik yapmalarını güçleştirmektedir. Bu alanda ki eğitim açığı TPD ve CETAD gibi mesleki derneklerin eğitimleri, toplantı ya da kongreleri yoluyla kapatılmaya çalışılsa da, cinsel tedaviler alanında ki eğitim talebi her geçen gün azalmamakta, artmaktadır.

Dünya çapındaki epidemiyolojik çalışmaların değerlendirilmesi, kadın ya da erkek en az her üç kişiden birinin yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel bozukluk yaşadığını göstermektedir. Yaygın ve formel bir cinsel eğitimin olmadığı, cinsel mitlerin, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığının, cinselliği baskılayan ve yasaklayan geleneklerin ise yaygın olduğu ülkemizde durum daha iyi değildir. Öte yandan, medya ve iletişim olanaklarının yaygınlaşması cinsel sorunlarla ilgili haberdarlık ve duyarlılığın artmasına, yaşam kalitesine ilişkin beklentilerin yükselmesine yol açmıştır. Artan gelir düzeyi ve sağlık hizmet talebi ile sağlık hizmetine daha kolay ulaşım gibi gelişmeler de eklendiğinde cinsel bozukluklar alanında sağlık hizmet talebi son yıllarda ülkemizde giderek artmaktadır.

Cinsel bozukluklar alanında giderek artan sağlık hizmet talebi, cinsel sorunlar ve tedavileri konusunda artan haberdarlık ve duyarlılık, internet, sanal seks, hiperseksüalite, pornografi bağımlılığı, parafilik cinsel yaşam vb yeni cinsel yaşam aktiviteleri ve sorunlarının ortaya çıkması gibi gelişmeler cinsel tedaviler alanında yeni yaklaşımları ve donanımları gerektirmektedir.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısı, cinsel sorunlara psikiyatristlerin yaklaşımını irdeleme ve tedavi yetkinliklerini desteklemeye dönük bir güncelleme niteliğindedir. Cinsel işlev bozukluklarından, psikiyatrik bozukluklarda cinsel sorunlara, adli psikiyatride cinsellikten, parafilik cinsel yaşama, hiperseksüaliteden cinsiyet kimliğinden hoşnutsuzluğa kadar cinsel bozukluklar spektrumunu yeni gelişmeler ve olgu örnekleri ile anlatmayı hedefl edik. Meslektaşlarımız için yararlı bir başvuru kaynağı olması umuduyla…

Cem İncesu

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi

Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisi konusunda bir güncelleme yapmayı amaçladık. Bilindiği gibi, OKB’nin klinik özellikleri kadar, tedavisi de çeşitlilik göstermektedir. OKB’de ilk basamak tedavileri, serotonin gerialım inhibitörleri ve bilişsel davranışçı tedavi (BDT) uygulamalarından oluşmaktadır.

OKB hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda, belirti gruplarının tedavi yanıtı üzerinde etkilerinin olup olmadığı önemli tartışma konularından biri olmuştur. Lütfullah Beşiroğlu yazısında, OKB hastalarında fenomenolojinin tedavi yanıtı için önemli olup olmadığı sorusundan yola çıkarak, OKB’nin temel belirtileriyle ilişkili tanı ötesi fenomenolojik özellikleri ve tedaviye direnç oluşturan olası etmenleri tartıştı.

OKB’li hastaların belirli bir oranında ilk basamak tedaviye direnç görülmesi, OKB’de yeni tedavi arayışlarını ve alternatif stratejiler oluşturma yönünde çabaları gündeme getirmiştir. OKB’de direnç kavramı ve tedaviye dirençli hastalarda güçlendirme tedavileri başta olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri Raşit Tükel tarafından ele alındı.

İlaç tedavileri ve BDT ile sonuç alınamayan ve işlevselliği ileri derecede bozuk hastalarda ilaç dışı biyolojik tedaviler önemli bir seçenek oluşturmaktadır. Dirençli OKB’nin tedavisinin anlatıldığı bölümde kısaca yer verilen ilaç dışı biyolojik tedaviler, psikocerrahi uygulamalarında hasta seçimi ve yönlendirilmesini de içerecek şekilde, Selçuk Candansayar tarafından ayrı bir bölümde ele alındı.

Mehmet Murat Demet, OKB’de ektanılar ve tedavisini ele aldığı yazısında, ektanılı durumlarda, OKB ve eşlik eden bozukluğa ilişkin izlenecek klinik yolu ve tedavi planının oluşturulmasını anlattı.

Yankı Yazgan ve Ayşegül Selcen Güler, OKB’nin fenotipik görünümünde yaşamın farklı evrelerinde bazı değişikliklerin görüldüğünü, çocukluğun da bu dönemlerden biri olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar, çocukluk çağı OKB’sini, klinik özellikler ve tedavideki farklılıkları da içerecek şekilde, tedavi yaklaşımları açısından ele aldılar.

Selim Tümkaya, OKB’nin gebelik, doğum sonrası ve yaşlılık olarak belirlenen özel dönemlerde; ilaç kullanımıyla ilgili özellikleri, tedaviyi güçleştiren etkenleri ve uygun tedavi yaklaşımının nasıl olması gerektiğini ele alarak tartışmıştır.

OKB’de en fazla kanıtın olduğu psikoterapi yaklaşımı BDT’dir. Erhan Ertekin yazısında, OKB’de BDT uygulamalarını, kirlenme-bulaşma korkuları ve kompulsif kontrol etmeleri olan olgu örnekleri üzerinden ele aldı. Yazar ayrıca, yazının sonunda dini obsesyonları olan bir hastanın terapi sürecinin özetine yer verdi.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısını OKB tedavisi konusuna ayıran dergi yayın yönetmeni ve yardımcılarına, bu sayının oluşmasındaki çok değerli katkılarından dolayı yazarlara teşekkür ediyorum. Yazarların yetkin bilgi ve deneyimlerini aktardıkları yazılarla oluşan bu sayının, OKB’nin tedavisinde yol gösterici olmasını diliyorum.

Raşit Tükel
Konuk Yayın Yönetmeni

TÜKENDİ

Eddie

Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu

Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu'nun güncellenmiş 2. baskısı çıktı.

Adli Psikiyatri, genel psikiyatri eğitiminde oldukça az bir yer verilmekle birlikte, uygulamada tüm uzmanların bilgi ve deneyim sahibi olmalarını gerektiren bir alandır. Adli psikiyatri uygulamalarının ülke genelinde ortak bir standartla yürütülebilmesi için bilgi alt yapısının oluşturulmasına ve paylaşılmasına yönelik olarak hazırlanan ve ilk baskısı 2007'de yayınlanan Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu, aradan geçen sürede değişen yasal mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde gözden geçirilerek güncellenmiştir.

Kılavuzda adli psikiyatriye ilişkin temel bilgiler ve güncel yasal düzenlemelerin yanısıra, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik uygulama basamaklarına, rapor ve yazışma örneklerine daha geniş olarak yer verilmiştir. Böylece günlük uygulamalarda kullanışlı bir el kitabı niteliğini taşıması da amaçlanmıştır.

Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu'nun güncellenmiş 2. baskısı 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde...

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi

Değerli Meslektaşlarım,

Alkol ve madde kullanım bozukluğunun giderek yaygınlaşması hem bireyler hem de toplumlar için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Kişilerde yarattığı fiziksel ve ruhsal sorunlar, yeti yitimi ve hastaların yaşadıkları damgalanma nedeniyle alkol ve madde kullanım bozukluklarının etkin biçimde önlenmesi ve tedavi edilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenlerle, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, mezuniyet sonrası sürekli eğitim işlevi gören Psikiyatride Güncel’in bu sayısının konusu “Alkol ve madde kullanım bozukluğunda yaklaşım ve tedavi” olarak belirlendi.

Ülkemizde alkol/madde kullanımının ve kullanıma bağlı bozuklukların sıklık ve yaygınlığının artması nedeniyle, psikiyatristler artık alkol ve madde kullanım bozukluğunu ya tek başına ya da komorbid bir durum olarak tedavi etmek zorunda kalmaktadır. Bu alanda ülkemizi de ilgilendiren önemli değişiklikler de olmuştur. Örneğin geçtiğimiz üç sene içinde sentetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmış, ülkemiz için de önemli bir sorun halini almıştır. Yakın zamanda DSM-IV’de yer alan kötüye kullanım ve bağımlılık tanı ölçütleri değişmiş, daha doğrusu birleşerek DSM-5’te 11 ölçütten oluşan “madde kullanım bozukluğu” şeklinde yer almıştır. Ayrıca önemli bir kavram olan aşerme tanı ölçütlerinin arasına katılmıştır. Olumlu gelişmeler de olmuştur. Örneğin özellikle alkol dışı madde kullanım bozukluğu olanları, şiddetini, ilişkili sorunları ve aşerme şiddetini değerlendirmeye yönelik ölçeklerin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bir olumlu gelişme de ülkemizde 2009’un sonuna kadar tam ayıklığı hedefl eyen semptomatik tedavi opioid bağımlılığı için tek tedavi seçeneği iken, buprenorfin/nalokson kombinasyonunun opioid bağımlılarında arındırma ve idame tedavisinde kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu gelişme 2010 yılının başından itibaren yardım alan opioid bağımlılarının sayısında artışa neden olmuştur.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında psikiyatri asistanları ve uzmanlarının, alkol ve madde kullanım bozuklukları alanında çalışırken gereksinim duyacakları değerlendirme, tanı koyma ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin derli toplu ve uygulamaya dönük biçimde sunulmasını amaçlamaktadır. Bölümleri hazırlayan klinisyenler alkol ve madde kullanım bozukluğu alanında çalışan, araştırma yapan ve hasta tedavi eden kişilerdir. Bu nedenle bölümler hazırlanırken kanıta dayalı ve güncellenmiş bilgilerin sunulmasının yanı sıra, ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve uygulamalar da göz önünde tutulmuştur. Aynı nedenle bölümlerde kısa hasta öykülerine yer verilerek bu bölümlerde aktarılmak istenenlerin klinik pratiğe yansıtılmasının yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Bilgiye ulaşmanın her geçen gün kolaylaşmasına karşın bu sayıdaki yazıların her birinin psikiyatrların bilgilerini arttıracak ve pratikte gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum. Dilerim okurlara yararlı olur.

Cüneyt Evren
Konuk Yayın Yönetmeni

TÜKENDİ

Eddie

Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Psikiyatride Güncel dergisinin bu sayısı cocuk ve ergen yaş grubunun psikiyatrik sorunlarına ayrıldı.Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı çocuk ve ergenlerden oluşmaktadır. Buna karşın çocuk ve ergen psikiyatristi sayısı son yıllardaki önemli artışa rağmen hala yetersizdir. Bu nedenle yıllardır başka meslek elemanları hatta bu alanda hastalık tanımlama ve tedavi önerme yetkisi olmayan bir çok kişi çocuk ve ergen hastalara bak- tığını idda etmektedir. Erişkin psikiyatristi sayı ve dağılım açısından daha ulaşılabilir konumdadır. Ancak, erişkin psikiyatrisi eğitimi sırasında alınan dört aylık eğitim çocuk ve ergen hasta bakmak için çoğu kez yeterli olamamaktadır. Erişkin psikiyatristi olarak çalışan ama çocuk ve ergen hasta bakmak zorunda kalan uzmanların bu alandaki bilgilerini geliştirmeleri önemlidir. Bu amaçla, özellikle çocuklukta başlayan ve eriş- kinden farklı klinik tablo ve yaklaşım gerektiren sorunları içeren bir dergi hazırladık.

Çocuk ve ergen nüfusunun, genel nüfusun yaklaşık %46’sını oluşturduğu bir ülkede çocuk ve ergen psikiyat- risinin önemi tartışılamaz. Her tanı konulamayan, her tedavi edilemeyen sorun erişkin dönemde artarak de- vam etmekte ve tedavi edilmesi zorlaşmaktadır. Tedavi edilmeyen sorunlar eğitim başta olmak üzere birçok alanda çocuk ve ergenleri etkilemekte ve sorun toplumsal bir soruna dönüşmektedir. Çocuk ve ergenlerde, sadece çocukluk döneminde görülen psikiyatrik hastalıkların dışında erişkin dönemde görülen psikiyatrik hastalıkların hemen hemen hepsi olabilmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında yapılan ve sayıları hız- la artan araştırmalar tanı ve tedavi açısından önemli gelişmeler göstermiştir. İlaç araştırmaları, özellikle far- makolojik tedaviler konusundaki bilgilerimizi geliştirmektedir. Çocuk ve ergenlerden öykü alınması, klinik değerlendirme, tedavi seçimleri, ilaç tedavilerinde kullanılan ilaçlar, dozlar, etki ve yan etkiler bazı farklılıklar göstermektedir.Bu nedenle çocuk ve ergenlere yardımcı olabilmek için temel bilgilerin yenilenmesi önem- lidir. Ayrıca çocukluk döneminde başlayarak erişkin dönemde süren hastalıklar hakkındaki bilgiler hastanın takibinde büyük destektir. Dergi için bu sorunlardan en sık görülenleri, çoğu bazı klinik değişikliklerle eriş- kin dönemde de süren sorunları seçtik. Çocuk ve ergen hasta görenler kadar, çocukluktan erişkinliğe hasta- lığını taşıyan hastaların geçmişleri ile birlikte izlenebilmeleri için bir başvuru kaynağı oluşturmaya çalıştık

Son yıllarda kongrelerde, düzenlenen eğitimlerde çocuk ve ergen psikiyatrisine ilişkin bilgiler konusunda artan ilgi bu sayının temelini oluşturdu. Okuyanlar ve ilgi duyanlar için bir kaynak olarak, sağlıklı gelişim ve gelecek için çocuk ve ergen ruh sağlığının korunmasında katkısı olmasını umuyoruz.

Derginin hazırlanması sırasında emek veren tüm yazarlara ve bu derginin amaca uygun çıkması için büyük uğraş veren tüm yayın kuruluna teşekkür ederim.

Bengi Semerci
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Yeni Çıkanlar

Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları
7,5 TLSepete Ekle
Psikoanaliz ve Psikoterapi
25 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
45 TLSepete Ekle
Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali
45 TLSepete Ekle
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
60 TLSepete Ekle
Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı
20 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tedaviye Dirençli Sizofreni
7,5 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Rapor Düzenleme
7,5 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil
7,5 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarının Tedavisine Çok Yönlü Bakış
7,5 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Cinsel İşlev Bozuklukları
7,5 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi
TÜKENDİ
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu
60 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
7,5 TLSepete Ekle
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
40 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
30 TLSepete Ekle
Yeme Bozuklukları ve Obezite - Tanı ve Tedavi Kitabı
40 TLSepete Ekle

Favoriler

İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
30 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
50 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale