3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi
Cilt: 4 Sayı: 3 (2014)
TÜKENDİ
Yayın Yönetmeni: Simavi Vahip
Yardımcı Yayın Yönetmenleri: Ömer Aydemir, E. Timuçin Oral, Mustafa Sercan

290 Sayfa

Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisi konusunda bir güncelleme yapmayı amaçladık. Bilindiği gibi, OKB’nin klinik özellikleri kadar, tedavisi de çeşitlilik göstermektedir. OKB’de ilk basamak tedavileri, serotonin gerialım inhibitörleri ve bilişsel davranışçı tedavi (BDT) uygulamalarından oluşmaktadır.

OKB hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda, belirti gruplarının tedavi yanıtı üzerinde etkilerinin olup olmadığı önemli tartışma konularından biri olmuştur. Lütfullah Beşiroğlu yazısında, OKB hastalarında fenomenolojinin tedavi yanıtı için önemli olup olmadığı sorusundan yola çıkarak, OKB’nin temel belirtileriyle ilişkili tanı ötesi fenomenolojik özellikleri ve tedaviye direnç oluşturan olası etmenleri tartıştı.

OKB’li hastaların belirli bir oranında ilk basamak tedaviye direnç görülmesi, OKB’de yeni tedavi arayışlarını ve alternatif stratejiler oluşturma yönünde çabaları gündeme getirmiştir. OKB’de direnç kavramı ve tedaviye dirençli hastalarda güçlendirme tedavileri başta olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri Raşit Tükel tarafından ele alındı.

İlaç tedavileri ve BDT ile sonuç alınamayan ve işlevselliği ileri derecede bozuk hastalarda ilaç dışı biyolojik tedaviler önemli bir seçenek oluşturmaktadır. Dirençli OKB’nin tedavisinin anlatıldığı bölümde kısaca yer verilen ilaç dışı biyolojik tedaviler, psikocerrahi uygulamalarında hasta seçimi ve yönlendirilmesini de içerecek şekilde, Selçuk Candansayar tarafından ayrı bir bölümde ele alındı.

Mehmet Murat Demet, OKB’de ektanılar ve tedavisini ele aldığı yazısında, ektanılı durumlarda, OKB ve eşlik eden bozukluğa ilişkin izlenecek klinik yolu ve tedavi planının oluşturulmasını anlattı.

Yankı Yazgan ve Ayşegül Selcen Güler, OKB’nin fenotipik görünümünde yaşamın farklı evrelerinde bazı değişikliklerin görüldüğünü, çocukluğun da bu dönemlerden biri olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar, çocukluk çağı OKB’sini, klinik özellikler ve tedavideki farklılıkları da içerecek şekilde, tedavi yaklaşımları açısından ele aldılar.

Selim Tümkaya, OKB’nin gebelik, doğum sonrası ve yaşlılık olarak belirlenen özel dönemlerde; ilaç kullanımıyla ilgili özellikleri, tedaviyi güçleştiren etkenleri ve uygun tedavi yaklaşımının nasıl olması gerektiğini ele alarak tartışmıştır.

OKB’de en fazla kanıtın olduğu psikoterapi yaklaşımı BDT’dir. Erhan Ertekin yazısında, OKB’de BDT uygulamalarını, kirlenme-bulaşma korkuları ve kompulsif kontrol etmeleri olan olgu örnekleri üzerinden ele aldı. Yazar ayrıca, yazının sonunda dini obsesyonları olan bir hastanın terapi sürecinin özetine yer verdi.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısını OKB tedavisi konusuna ayıran dergi yayın yönetmeni ve yardımcılarına, bu sayının oluşmasındaki çok değerli katkılarından dolayı yazarlara teşekkür ediyorum. Yazarların yetkin bilgi ve deneyimlerini aktardıkları yazılarla oluşan bu sayının, OKB’nin tedavisinde yol gösterici olmasını diliyorum.

Raşit Tükel
Konuk Yayın Yönetmeni

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale