3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi
Cilt: 4 Sayı: 2 (2014)
TÜKENDİ
Yayın Yönetmeni: Simavi Vahip
Yardımcı Yayın Yönetmenleri: Ömer Aydemir, E. Timuçin Oral, Mustafa Sercan

207 Sayfa

Değerli Meslektaşlarım,

Alkol ve madde kullanım bozukluğunun giderek yaygınlaşması hem bireyler hem de toplumlar için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Kişilerde yarattığı fiziksel ve ruhsal sorunlar, yeti yitimi ve hastaların yaşadıkları damgalanma nedeniyle alkol ve madde kullanım bozukluklarının etkin biçimde önlenmesi ve tedavi edilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenlerle, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, mezuniyet sonrası sürekli eğitim işlevi gören Psikiyatride Güncel’in bu sayısının konusu “Alkol ve madde kullanım bozukluğunda yaklaşım ve tedavi” olarak belirlendi.

Ülkemizde alkol/madde kullanımının ve kullanıma bağlı bozuklukların sıklık ve yaygınlığının artması nedeniyle, psikiyatristler artık alkol ve madde kullanım bozukluğunu ya tek başına ya da komorbid bir durum olarak tedavi etmek zorunda kalmaktadır. Bu alanda ülkemizi de ilgilendiren önemli değişiklikler de olmuştur. Örneğin geçtiğimiz üç sene içinde sentetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmış, ülkemiz için de önemli bir sorun halini almıştır. Yakın zamanda DSM-IV’de yer alan kötüye kullanım ve bağımlılık tanı ölçütleri değişmiş, daha doğrusu birleşerek DSM-5’te 11 ölçütten oluşan “madde kullanım bozukluğu” şeklinde yer almıştır. Ayrıca önemli bir kavram olan aşerme tanı ölçütlerinin arasına katılmıştır. Olumlu gelişmeler de olmuştur. Örneğin özellikle alkol dışı madde kullanım bozukluğu olanları, şiddetini, ilişkili sorunları ve aşerme şiddetini değerlendirmeye yönelik ölçeklerin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bir olumlu gelişme de ülkemizde 2009’un sonuna kadar tam ayıklığı hedefl eyen semptomatik tedavi opioid bağımlılığı için tek tedavi seçeneği iken, buprenorfin/nalokson kombinasyonunun opioid bağımlılarında arındırma ve idame tedavisinde kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu gelişme 2010 yılının başından itibaren yardım alan opioid bağımlılarının sayısında artışa neden olmuştur.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında psikiyatri asistanları ve uzmanlarının, alkol ve madde kullanım bozuklukları alanında çalışırken gereksinim duyacakları değerlendirme, tanı koyma ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin derli toplu ve uygulamaya dönük biçimde sunulmasını amaçlamaktadır. Bölümleri hazırlayan klinisyenler alkol ve madde kullanım bozukluğu alanında çalışan, araştırma yapan ve hasta tedavi eden kişilerdir. Bu nedenle bölümler hazırlanırken kanıta dayalı ve güncellenmiş bilgilerin sunulmasının yanı sıra, ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve uygulamalar da göz önünde tutulmuştur. Aynı nedenle bölümlerde kısa hasta öykülerine yer verilerek bu bölümlerde aktarılmak istenenlerin klinik pratiğe yansıtılmasının yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Bilgiye ulaşmanın her geçen gün kolaylaşmasına karşın bu sayıdaki yazıların her birinin psikiyatrların bilgilerini arttıracak ve pratikte gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum. Dilerim okurlara yararlı olur.

Cüneyt Evren
Konuk Yayın Yönetmeni

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale