3.5 (2)
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Tanı Ve Tedavi Klavuzu
Çalışma Birimleri Dizisi 23
75 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar:

Bengi Semerci
Umut Mert Aksoy


Nisan 2018
360 Sayfa

ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU - TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Yayın yönetmenleri

Bengi Semerci, Umut Mert Aksoy

Yayın yılı

2018 (1. Baskı)

Cilt bilgileri

360 sayfa, 1. hamur, karton kapak.

İçindekiler

İçindekiler

Önsöz Bengi Semerci, Umut Mert Aksoy

A KAVRAMSAL AÇIDAN DEHB
Kavramsal Açıdan DEHB ve Tarihçe Bedriye ÖNCÜ
Çocukluk Çağından Ergenliğe ve Yetişkinliğe: Yaşam Boyu DEHB Tanısının Seyri Ali Evren TUFAN
Ergenlikte DEHB Sarper TAŞKIRAN
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yaygınlığı  Zekeriya YELBOĞA, Önder KAVAKCI

B − ERİŞKİNKLERDE DEHB’NİN NÖROBİYOLOJİSİ VE NÖROBİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
Erişkinlerde DEHB ile İlgili Nitel ve Moleküler Genetik Çalışmalar Hale YAPICI ESER
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Beyindeki Yapısal ve İşlevsel Değişiklikler Gülşah DİNÇER, Ali Saffet GÖNÜL
Nörofizyolojik Bulgular ve Hayvan Modelleri Sertaç AK, Berna Diclenur ULUĞ
Nöropsikolojik İncelemeler ve Veriler Tümer TÜRKBAY
Sirkadiyen Ritim ve DEHB Direnç SAKARYA

C ERİŞKİNLERDE DEHB’DE TANI
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Tanı Umut Mert AKSOY
Nörokognitif İşlevler, Yürütücü İşlevler ve Tanıda Önemi Umut Mert AKSOY
Tanısal Değerlendirmede Görüşme, Ölçekler ve Tanıya Yardımcı Diğer Yöntemler Bedriye ÖNCÜ

D EŞTANILAR
Duygudurum Bozuklukları Eştanısı–Bipolar Bozukluk ve Depresyon  Lut TAMAM, İpek SÜZER GAMLI
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Anksiyete Bozuklukları Murat ALTIN, Bengi SEMERCİ
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tik Bozukluğu ile DEHB Birlikteliği Sema BAYKARA, Murad ATMACA
Nörogelişimsel Bozukluklar Şemsiyesi Altında DEHB Cem ATBAŞOĞLU, Bora BASKAK
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve DEHB Cüneyt EVREN
Kişilik Bozuklukları ve DEHB Umut Mert AKSOY, Bengi SEMERCİ
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yeme Bozuklukları Birlikteliği Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU, Umut Mert AKSOY

E DEHB’DE FARMAKOTERAPİ
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Farmakoterapinin Yeri ve Temel İlkeleri Ahmet TİRYAKİ
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Psikostimulan Tedaviler  Umut Mert AKSOY
Erişkin DEHB Tedavisinde Uyarıcı Olmayan (Non-Stimulan) İlaç Tedavileri Bengi SEMERCİ

F DEHB’DE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM VE PSİKOTERAPİ
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikoeğitim Mehmet Akif ERSOY
DEHB’de Koçluk Nedir? Mehmet Akif ERSOY
DEHB’nin Bilişsel Davranışçı Terapisi M. Hakan TÜRKÇAPAR

G − Alternatif Tedaviler ve Yeri
Erişkinlerde DEHB’de Alternatif Tedaviler  Gülay OĞUZ

H Adli Psikiyatri ve DEHB
DEHB, Suç ve Yasalar Bengi SEMERCİ, Rahime ERBAŞ
DEHB ve Araç Kullanma  Bengi SEMERCİ, Rahime ERBAŞ
DEHB ve İş Yaşamı Bengi SEMERCİ, Rahime ERBAŞ

KONU DİZİNİ

 

Açıklama Metni

Çocuk ve ergenlerde DEHB tanısı uzun süredir bilinen ve çalışılan bir konu olmasına karşın erişkin dönem DEHB oldukça yeni tanınmaya başlayan önemli sorunlardan biridir. 2013 yılına değin DSM ölçütlerinde sadece çocukluk dönemi bozukluğu olarak yer alan DEHB’nun erişkin dönem ölçütleri DSM-IV de yer almıştır. Çocukluktan erişkinliğe süren bu nörogelişimsel sorun bireysel etkilerinin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorunlara da yol açabilen bir bozukluk olması nedeniyle profosyoneller tarafından tanınması ve tedavi edilmesi gittikçe önem kazanmaktadır.

Tüm dünyada psikiyatri literatüründe olduğu gibi Türkiye’de de DEHB etiyolojisi, yaygınlığı, sıklığı ve tedavisine ilişkin yayınlar son yıllarda hızla artmıştır. Amerika ve Avrupa’da bir çok ülke erişkin dönem DEHB tanı ve tedavisi için kendi kılavuzlarını oluşturmuştur. Ayrıca Avrupa Erişkin ADHD Network’u tarafından oluşturulan bir Avrupa kılavuzu bulunmaktadır. Ülkemizde ise bir tanı ve tedavi kılavuzu olmadığı gibi sadece erişkin DEHB ile ilgili yazılmış bilimsel bir kitap da bulunmamaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesindeki Erişkin DEHB çalışma grubu en son oluşan çalışma gruplarından biridir. Buna karşın dernek bünyesinde yapılan her kongrede ve şube toplantılarında erişkin dönem DEHB tanı ve tedavisinin üyelere aktarılmasında sistemli ve üretken bir grup olmuştur. Erişkin DEHB’na ilişkin bir kitap ve kılavuz eksikliğini değerlendiren çalışma grubu uzun araştırmalar sonrasında Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi Kılavuzu Kitabını hazırlamıştır. Kitapta nedenlerden klinik görünüme, komorbiditelere, her türlü tedavi yöntemine ve yasal sorunlara yer verilmeye çalışılmıştır. Kitabın psikiyatri uzman ve asistanlarına yardımcı olması amaçlanmıştır.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale