3.5 (2)
Psikoterapi Seti
250 TLSepete Ekle
Yayına Hazırlayanlar:

Sayfa

Psikoterapi seti 236 TL yerine 200 TL

» Destekleyici Psikioterapiye Giriş,

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri uzmanlık öğrencilerine yönelik hazırladığı temel beş psikoterapi kitabından bir tanesi. Kitap, psikoterapinin temellerini, özellikle de psikoterapi sürecinin nasıl örüleceğini öğrenmeye ihtiyaç duyan başlangıç dönemindeki psikoterapistlere yönelik olarak hazırlandı. Ancak akıcı ve sade diliyle konuya ilgi duyanlara da hitap ediyor. 

Destekleyici psikoterapiyi uygulamaya girişen her klinisyenin psikoterapiyi başlangıcından sonuna kadar yürütmek ve ilerletmek için açık anlaşılır kılavuzlara gereksinimi vardır. Bu çerçevede kitap okuyucusuna psikoterapi süreciyle ilgili dört önemli alanda kolay anlaşılır kılavuzlar sunmaktadır. Söz konusu dört alan terapötik işbirliğini sürdürmek, hastanın sorunlarını anlamak ve formüle edebilmek, gerçekçi tedavi hedefleri koymak ve hastalara ne söyleyeceğini bilmektir.

 Destekleyici Psikioterapiye Giriş kitabının destekleyici psikoterapiyi öğrenmek isteyen, uygulayan ve alana ilgi duyan okuyucuların başucu kitabı oacağını düşünüyoruz.


» Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik - Birleşik ve Ayrışık Tedavi, 

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri uzmanlık öğrencilerine yönelik hazırladığı temel beş psikoterapi kitabından bir tanesi. Bu kitap asistanlar ve eğiticiler için farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesindeki yetkinliklere değinen temel bir metin olması amacını taşımaktadır. Basit, kolay anlaşılır, kliniğe yönelik ve kolay okunur olması amaçlanmıştır. 

Farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesi basit bir iş gibi görünebilir. Ne var ki içerisinde birçok varyasyon ve değişim bulunması nedeniyle hayli karmaşık bir süreçtir. Farmakoterapi, kısa psikoterapi, bilişsel-davranışçı tedavi, psikodinamik psikoterapi, destekleyici tedavi, kişilerarası tedavi ve daha birçoğu ile birleştirilebilir. Ancak farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesi düşünüldüğünde bazı önemli hususların göz önünde bulundurulması gereklidir. Kitap bu noktaları okuyucusuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik kitabının farmakoterapi ile psikoterapiyi birleştirmek isteyenlere yardımcı olacağını ve bu yetkinliği edinmek isteyen okuyucuların başucu kitabı haline geleceğini düşünüyoruz.


» Psikanalitik Psikoterapiler - Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler,

Kitap psikiyatri kuramını ve uygulamasını bir asırdır etkileyen isimleri ve bilgileri br araya getiriyor. Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler son yıllarda ülkemizde önemli gelişmeler kaydetti. Psikanaliz hızla kurumsallaştı ve psikanalist sayısı, yayınları her geçen gün artıyor. 

Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi, bir psikiyatristin klinik pratiğinde önemli katkıları olabilecek psikoterapi yöntemleridir. Hastanın iç dünyasının ve davranışlarının anlaşılmasında, dolayısıyla tanısının konulmasında ve tedavi sürecinde psikiyatriste sağladıkları avantajlar çok fazladır. 

Bu kitap, Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi üyelerinin değerli katkılarıyla hazırlandı. Bu alanda eğitim alacaklara, bu alana ilgi duyanlara bir kaynak sunulması amaçlandı. Psikanalitik psikoterapilere genel bir bakışla birlikte, yeni başlayanların merak edebilecekleri, ilk aşamada bilinmesi gerekenleri toparlayan bir eser gün yüzüne çıktı. 

Kitap hazırlanırken Türkiye Psikiyatri Derneği’nin asistan eğitimi için oluşturduğu amaçlar ve ilkeler esas alındı. Özellikle psikanalitik psikoterapi alanında bilgi sahibi olmak isteyen psikiyatri asistanları gözetildi. Diğer yandan kitap uzmanların hastalarını tedavi etme isteğini ve becerisini arttırmak amacıyla da yazılmıştır.


» Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi kitabı,

B eş ciltten oluşan Psikoterapide Temel Yetkinlikler (Core Competencies in Psychotherapy) Dizisi’nin ilkidir. Glen O. Gabbard’ın yazdığı ve pratik yönleriyle öne çıkan bu metin, bireysel terapideki erişkinlerle uzun süreli dinamik çalışma üzerinde odaklanmakta ve uzmanlık öğrencileri ile klinisyenlere uzun süreli psikodinamik psikoterapinin temel ilkelerini tanıtmaktadır.

Bu derli toplu kitap diğer metinlerden farklı olarak yazarın eğitim görmekte olan kişilerle yaptığı eğitim çalışmalarına dayanmaktadır. Yazar klinikle ilgili kısa öyküler kullanarak psikodinamik kuramın temel ilkelerinin klinikteki zor olgulara nasıl uygulanacağını ve psikoterapötik çalışmada sık ortaya çıkan ikilemlerle nasıl uğraşılacağını göstermektedir. 

Yazar kısa ama öz yazılmış olan 11 bölümde, temel psikodinamik ilkelerden hasta değerlendirmelerine, terapiye başlama ve sonlandırmaya, müdahalelere, hedefler ve terapötik etkiye, dirence, karşıaktarıma ve düşlere/düşlemlere kadar her şeyi ele almaktadır. Bu kitabın uzun-süreli psikodinamik psikoterapilerle ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir metin olacağını umuyoruz.


» Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler

Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi kitabı, beş ciltten oluşan Psikoterapide Temel Yetkinlikler (Core Competencies in Psychotherapy) Dizisi’nin ilkidir. Glen O. Gabbard’ın yazdığı ve pratik yönleriyle öne çıkan bu metin, bireysel terapideki erişkinlerle uzun süreli dinamik çalışma üzerinde odaklanmakta ve uzmanlık öğrencileri ile klinisyenlere uzun süreli psikodinamik psikoterapinin temel ilkelerini tanıtmaktadır. 

Bu derli toplu kitap diğer metinlerden farklı olarak yazarın eğitim görmekte olan kişilerle yaptığı eğitim çalışmalarına dayanmaktadır. Yazar klinikle ilgili kısa öyküler kullanarak psikodinamik kuramın temel ilkelerinin klinikteki zor olgulara nasıl uygulanacağını ve psikoterapötik çalışmada sık ortaya çıkan ikilemlerle nasıl uğraşılacağını göstermektedir. 

Yazar kısa ama öz yazılmış olan 11 bölümde, temel psikodinamik ilkelerden hasta değerlendirmelerine, terapiye başlama ve sonlandırmaya, müdahalelere, hedefler ve terapötik etkiye, dirence, karşıaktarıma ve düşlere/düşlemlere kadar her şeyi ele almaktadır. Bu kitabın uzun-süreli psikodinamik psikoterapilerle ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir metin olacağını umuyoruz.

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale