3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - Ayrımı Güç Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Cilt: 8 Sayı: 4 (2018)
15 TLSepete Ekle
Yayın Yönetmeni: Şeref Gülseren

Sayfa

Psikiyatride Güncel Dergisi’nin bu sayısında arada kalınan durumlarda tanı konması ve dolayısı ile tedavi açısından yol açtığı günlük zorlukları ve bu zorluklara çözüm olarak ne gibi yaklaşımların ele alınabileceğinin üzerinde durulması amaçlandı. Eştanı ya da ayırıcı tanı konularının ele alınmasından çok, her bir bölümde mümkün olduğunca yalnızca üzerinde durulan iki bozuklukla ilgili tanı konması ve tedavi yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ele alındı. Tanı konması ile ilgili güçlüklerin aşılmasına yönelik epidemiyolojik, klinik bilgiler, laboratuvar, görüntüleme gibi veriler güncel bilgiler ışığında tartışıldı. Diğer yandan tanının gecikmesi, atlanması gibi durumların olası olumsuz sonuçları ve bu bağlamda erken tanı konmasının önemi üzerinde duruldu. Arada kalınan durumlardan özellikle psikotik bozukluk tanısı bir kez konduğunda tanının kolay kolay değiştirilmemesi, bunun sonucu doğru tanının geç konması ve uygun tedavinin gecikmesi, damgalanma, tedavi maliyeti vb konular günlük uygulamada karşılaştığımız sorunlardandır. Yine ayrımı güç olguların tedavi seçenekleri ve öneriler her bir bölümde değerlendirildi. Her başlık sonunda konu ile ilgili verilen kuramsal bilgilerin yerli yerine oturmasını sağlayan bir olgu eklendi.

Bu sayıda Kaan Kora “Bipolar bozukluk ve şizofreni”, Serhan Işıklı “Paranoid, Şizoid, Şizotipal Kişilik Bozukluğu ve Şizofreni Sınırındaki Olgular” arasındaki tanı ve tedavi yönünden ayrım zorluklarını yazdı. “Demans-Psödodemans ve Hafif Bilişsel Bozukluk Arasında Tanı ve Tedavi Yönünden Ayrım Güçlükleri”, Esin Evren Kılıçaslan ve Şeref Gülseren’den “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Şizofreni Arasında Tanı ve Tedavi Yönünden Ayrım Güçlükleri” Bülent Kayahan’dan geldi. Şebnem Pırıldar “Anksiyete ve Depresyon” ve Ayşen Esen Danacı ile Orkun Aydın “Disosiyatif Bozukluk ve Psikotik Bozukluklar” arasında tanı ve tedavi güçlükleri konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Öte yandan Sermin Kesebir “Borderline Kişilik Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Arasında Tanı ve Tedavi Yönünden Ayrım Güçlükleri”ne , Cengiz Tuğlu ise “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Arasında Tanı ve Tedavi Yönünden Ayrım Güçlükleri”ne odaklandı.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısının okuyucular için günlük uygulamada karşılaşabilecekleri ayrımı güç olgular için oldukça yararlı bir kaynak oluşturacağı kanısındayız.

Konuk Yayın Yönetmeni
Şeref GÜLSEREN

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale