3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - İntihar
Cil:7 Sayı:1 (2017)
15 TLSepete Ekle
Yayın Yönetmeni: Mustafa Sercan
Yardımcı Yayın Yönetmenleri: Berna Binnur Kıvırcık Akdede, Artuner Deveci, Kürşat Altınbaş
Konuk Editör: Halise Devrimci Özgüven

Sayfa

Yaşam insanın tüm varlığını ifade eder. İnsanın ölme isteği olsun ya da olmasın, nedeni ne olursa olsun, tüm varlığını intihar davranışı ile tehlikeye atması, hatta sonlandırması her zaman ciddiye alınması gereken bir durumdur. İntihar insanın kendi eliyle gerçekleşmesi nedeniyle belki de en trajik ölüm sebebidir. Hiçbir hekim hastasını intihar ile kaybetmek istemez ama intihar davranışı psikiyatri alanında çalışan bir profesyonel için kaçınılması güç bir olgudur. Bu alanda çalışan her profesyonel er ya da geç bir, belki birden fazla hastasını, elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen kaybetmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü intihar davranışını major bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirmiştir. Çünkü intihar davranışı, önlenebilir bir ölüm nedeni olmasının ötesinde, sonuçları bakımından son derece yıkıcı bir olgudur. Psikiyatri alanında hizmet ettiğimiz her hastada ortaya çıkabilir, hastalar dışında zorlanma yaratan yaşam koşullarına bir tepki olarak hasta olmayan bireylerde de görülebilir. Neden olduğu kayıplar, mutsuzluklar ve yitirilmiş yaşam yıllarının yanında, ulusal sağlık sistemleri için de ciddi bir ekonomik yük oluşturur.

Ruh sağlığı çalışanlarının intihar davranışlarını tanımayı, intihar riskini değerlendirmeyi, bu konuda acil ve uzun süreli müdahaleleri yapmayı ve konunun hukuki yönünü bilmeleri gereklidir. Bu ancak psikiyatri asistanlık eğitimi sırasında ve asistanlık sonrasında sürekli tıp eğitiminin bir parçası olarak, bu alana yeterli zaman ve önem verilerek yapılabilir. İntihar davranışının önlenmesinde bireysel katkılar önemlidir, bu yolla intihara bağlı kayıplar azaltılabilir ama intihar tek tek bireylerin çalışabileceği bir konu değildir; bu alanda yapılacak çalışmaların kapsamlı, sistematik olması ve devlet eliyle yürütülmesi gereklidir. Profesyonel bireylerin bu alandaki bilgi birikiminin ve becerilerinin artması, bu profesyonellerin riskli olguları yakalamasına, onlara yardım etmesine ve insanları korumasına büyük katkı sağlar. Ancak ülke çapında bir intiharı önleme programı içinde bireyler çok daha etkin ve yararlı olacaklardır. Aynı zamanda profesyonellerin kendilerinin travmatizasyonunun önlenmesi de böyle bir örgütlenmeyle sağlanabilir.

Sürekli tıp eğitimi tıbbın her alanında her hekimin aralıksız sürdürmesi gereken bir yaklaşımdır; bu konuda hastalarımıza, topluma ve öğrencilerimize karşı sorumluyuz. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Psikiyatride Güncel Dergisi aracılığıyla sürekli tıp eğitimi konusunda çok önemli bir hizmet sunduğu açıktır. Bu hizmetin içeriğinde intihar davranışı alanına yer verilmesini çok olumlu buluyorum. Derginin bu sayısında intihar davranışını birçok yönüyle kapsamlı bir biçimde ele almaya çalıştık. İntihar davranışının epidemiyolojisi, nedenleri, riskin değerlendirilmesi, riskli hastaya müdahale ve bu davranışın bazı özel gruplarda taşıdığı özellikler on değerli yazıda ele alındı. Kuşkusuz intihar konusunda bilmemiz ve öğrenmemiz gerekenler bu sayıda yer alanlarla sınırlı değil. Bu sayıdaki yazı başlıklarını sayfa sınırlaması yanında, temel konulara ve uygulamaya dönük bilgilere öncelik vermemiz belirledi.

Bütün bölüm yazarlarına ve editörlükte bana yardım eden Prof. Dr. Mustafa Sercan’a gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür etmek istiyorum.

Umarım derginin bu sayısı intihar davranışı konusundaki duyarlılığımızı ve bilgi düzeyimizi artırmakta bizlere yararlı olur.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven
Konuk Yayın Yönetmeni

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale