3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil
Cilt: 5 Sayı: 2 (2015)
TÜKENDİ
Yayın Yönetmeni: Simavi Vahip
Yardımcı Yayın Yönetmenleri: Fatih Öncü

76 Sayfa

Değerli Meslektaşlarım,

Acilde psikiyatrik değerlendirme acil tıbbi değerlendirmenin önemli bir alanı olmaya başlamıştır. Ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi psikiyatrik nedenlerle acillere başvurular giderek artmaktadır. Acilde psikiyatrik değerlendirme, yalnızca psikiyatrik bozukluklara ya da madde kullanım bozukluklarına değil, nörolojik ya da diğer tıbbi nedenlere bağlı ruhsal belirti ve bulgulara da odaklanmayı gerektirir. Psikiyatr hastadaki fi ziksel bir hastalığı, psikotik bozuklukların akut durumunu, duygudurum bozukluklarının akut durumunu, yoksunluğu, zehirlenmeyi ya da psikososyal bir krizi ayırt etmeye çalışır. Görüşmenin ve değerlendirmenin hız, süre ve biçimi hastanın durumuna en uygun şekilde düzenlenmelidir. Acile başvuran ya da getirilen olguların tedavi edilmesi ile hayati anlamda önemli olan acil girişim yapılmış olur. Bu nedenlerle, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, mezuniyet sonrası sürekli eğitim işlevi gören Psikiyatride Güncel’in bu sayısının konusu “Psikiyatride Acil” olarak belirlendi.

Acil servisler akut psikiyatrik tabloların tanı ve tedavisinde sorunlarla sık karşılaşılan çalışma yerleridir. Gerek hasta için önemli bilgilerin elde edilmesindeki zorluklar gerekse rutin psikiyatrik tanı, takip ve tedavi sürecine göre daha sınırlı bir zamanda tıbbi müdahalenin yapıldığı yerler olmasından dolayı kendine özgü güçlüklerle doludur. Giderek artan yoğun ve zorlu çalışma koşullarında psikiyatrın bilimsel bilgi ve becerisini uygulaması yanı sıra kendisini de etik ve yasal konulara hakimiyeti ile güvenceye almalıdır. Bu acil girişim süreci aynı zamanda psikiyatra etik ve yasal sorumluluklar da yükler. Ülkemizde devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve bölge ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleri kendine özgü acil servis yapılanmalarıyla farklı düzeylerde acil psikiyatri olgularına hizmet vermektedirler. Bu alanda ülkemizi de ilgilendiren önemli değişiklikler yapılması gerekmektedir. Örneğin geçtiğimiz birkaç yıl içinde sentetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmış, ülkemiz için de önemli bir sorun halini almıştır. Acil servislerde sadece psikiyatrların tıbbi müdahaleleriyle değil ölümcül olması sebebiyle diğer branşlarında aktif tıbbi değerlendirme ve müdahaleleriyle ekip olarak ele alınabileceği ortaya çıkmıştır. Bu güncel ve önemli acil sorun nedeniyle bu sayıda “Sentetik Kannabinoidler Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlığıyla bir ek de değerli meslektaşlarımız Müge Bozkurt ve Cüneyt Evren tarafından hazırlanarak sizlere sunulmuştur.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında psikiyatri asistanları ve uzmanlarının, acil serviste çalışırken gereksinim duyacakları değerlendirme, tanı koyma ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin derli toplu ve uygulamaya dönük biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Bölümleri hazırlayan yazarlarca güncellenmiş bilgilerin derlenmesi yanı sıra, ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve uygulamalar da göz önünde tutulmuştur. Aynı nedenle bölümlerde kısa olgu bildirimleriyle ya da rapor örnekleriyle bu bölümlerde aktarılmak istenenlerin klinik pratiğe yansıtılmasının yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısına, bilimsel birikimlerini ve deneyimlerini yoğun emek sarf ederek, katkıda bulunan birbirinden değerli yazarlara ve bu imkanı bize veren yayın kuruluna teşekkür eder, sizlere yararlı ve başucu kaynağı olmasını dilerim.

Fatih Öncü
Konuk Yayın Yönetmeni

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale