3.5 (2)
Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Cilt: 4 Sayı: 1 (2014)
TÜKENDİ
Yayın Yönetmeni: Simavi Vahip
Yardımcı Yayın Yönetmenleri: Ömer Aydemir, E. Timuçin Oral, Mustafa Sercan

87 Sayfa

Psikiyatride Güncel dergisinin bu sayısı cocuk ve ergen yaş grubunun psikiyatrik sorunlarına ayrıldı.Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı çocuk ve ergenlerden oluşmaktadır. Buna karşın çocuk ve ergen psikiyatristi sayısı son yıllardaki önemli artışa rağmen hala yetersizdir. Bu nedenle yıllardır başka meslek elemanları hatta bu alanda hastalık tanımlama ve tedavi önerme yetkisi olmayan bir çok kişi çocuk ve ergen hastalara bak- tığını idda etmektedir. Erişkin psikiyatristi sayı ve dağılım açısından daha ulaşılabilir konumdadır. Ancak, erişkin psikiyatrisi eğitimi sırasında alınan dört aylık eğitim çocuk ve ergen hasta bakmak için çoğu kez yeterli olamamaktadır. Erişkin psikiyatristi olarak çalışan ama çocuk ve ergen hasta bakmak zorunda kalan uzmanların bu alandaki bilgilerini geliştirmeleri önemlidir. Bu amaçla, özellikle çocuklukta başlayan ve eriş- kinden farklı klinik tablo ve yaklaşım gerektiren sorunları içeren bir dergi hazırladık.

Çocuk ve ergen nüfusunun, genel nüfusun yaklaşık %46’sını oluşturduğu bir ülkede çocuk ve ergen psikiyat- risinin önemi tartışılamaz. Her tanı konulamayan, her tedavi edilemeyen sorun erişkin dönemde artarak de- vam etmekte ve tedavi edilmesi zorlaşmaktadır. Tedavi edilmeyen sorunlar eğitim başta olmak üzere birçok alanda çocuk ve ergenleri etkilemekte ve sorun toplumsal bir soruna dönüşmektedir. Çocuk ve ergenlerde, sadece çocukluk döneminde görülen psikiyatrik hastalıkların dışında erişkin dönemde görülen psikiyatrik hastalıkların hemen hemen hepsi olabilmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında yapılan ve sayıları hız- la artan araştırmalar tanı ve tedavi açısından önemli gelişmeler göstermiştir. İlaç araştırmaları, özellikle far- makolojik tedaviler konusundaki bilgilerimizi geliştirmektedir. Çocuk ve ergenlerden öykü alınması, klinik değerlendirme, tedavi seçimleri, ilaç tedavilerinde kullanılan ilaçlar, dozlar, etki ve yan etkiler bazı farklılıklar göstermektedir.Bu nedenle çocuk ve ergenlere yardımcı olabilmek için temel bilgilerin yenilenmesi önem- lidir. Ayrıca çocukluk döneminde başlayarak erişkin dönemde süren hastalıklar hakkındaki bilgiler hastanın takibinde büyük destektir. Dergi için bu sorunlardan en sık görülenleri, çoğu bazı klinik değişikliklerle eriş- kin dönemde de süren sorunları seçtik. Çocuk ve ergen hasta görenler kadar, çocukluktan erişkinliğe hasta- lığını taşıyan hastaların geçmişleri ile birlikte izlenebilmeleri için bir başvuru kaynağı oluşturmaya çalıştık

Son yıllarda kongrelerde, düzenlenen eğitimlerde çocuk ve ergen psikiyatrisine ilişkin bilgiler konusunda artan ilgi bu sayının temelini oluşturdu. Okuyanlar ve ilgi duyanlar için bir kaynak olarak, sağlıklı gelişim ve gelecek için çocuk ve ergen ruh sağlığının korunmasında katkısı olmasını umuyoruz.

Derginin hazırlanması sırasında emek veren tüm yazarlara ve bu derginin amaca uygun çıkması için büyük uğraş veren tüm yayın kuruluna teşekkür ederim.

Bengi Semerci
Konuk Yayın Yönetmeni

Bu yayın için ilk yorum yapan siz olun.
 LookUs & Online Makale